Zakládání stavby Archivy | stavimbydlim.cz
Home Jak postavit dům Zakládání stavby

Zakládání stavby

Jak postavit dům – Základová konstrukce domu

Redakce
0
Základ domu je neodmyslitelná stavební konstrukce, plnící funkci statickou a nosnou. Základy přenášejí tíhu objektu včetně sil na objekt působících do základové půdy a zajišťují stabilitu celé stavby. Provádí se ihned po vykopání základové rýhy vylitím betonu přímo do rýhy, v případě složitějších základů nebo základů v členitějším terénu do bednění. Základ se zpravidla opatřuje ocelovým armováním, […]

Jak postavit dům – Hydroizolace spodní stavby rodinného domu

Redakce
0
Hydroizolace spodní stavby je jedna z nejdůležitějších součástí stavby. Hydroizolace spodní stavby chrání objekt před účinky spodní vody a dalšími korozními účinky vnějšího prostředí, jako jsou bludné proudy, radon a chemicky znečištěné horniny. Provádění hydroizolace se musí dělat zvlášť pečlivě, jelikož je to konstrukce chránící stavbu, která je těžce opravovatelná. Někdy je oprava i nemožná nebo […]

Jak postavit dům – Zemní a výkopové práce

Redakce
0
Zemní práce jsou jedním z prvních úkonů na stavbě, neboť jimi začínají samotné stavební práce. Zahrnují několik procesů od samotných přípravných prací jako je vytyčování objektu, odstranění porostů a sejmutí ornice, až po dokončovací práce jako je humusování, svahování a zatravnění pozemku. Geodetické práce Jak už bylo naznačeno, zemní práce započínají vytyčením objektu. Aby bylo měření provedeno […]