Projekt domu - co to je? | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Stavba
  3. domu
  4. Projekt
  5. Projekt domu

Projekt domu

Rozsah dokumentace pro stavební povolení

Redakce
0
Pokud se chystáte stavět dům, budete muset vyřídit ohlášení stavby. V některých případech však budete muset vyřídit stavební povolení, a to zejména u větších staveb či rozsáhlých rekonstrukcí. Pro ohlášení stavby i pro stavební povolení po vás bude stavební úřad vyžadovat dokumentaci pro stavební povolení. Rozsah dokumentace pro stavební povolení je předmětem tohoto článku. Kdy je […]

Projekt zateplení domu

B. Obršliková
0
Realizovat zateplení domu bez projektu je sice možné, ale rozhodně bychom vám to nedoporučovali. Kvalitní projekt vám zajistí provedení zateplení přesně dle požadavků a potřeb vašeho domu, pro prováděcí firmu bude představovat přesný návod pro realizaci a pro vás bude zároveň i podkladem pro případnou reklamaci. Projekt zateplení domu využijete rovněž v případě, když budete žádat […]

Projekt rekonstrukce chaty a chalupy, aneb kdy rekonstrukce vyžaduje projektovou dokumentaci

Šnajdarová
0
Při rekonstrukci chaty je zapotřebí nejprve zvážit, v jakém rozsahu budete rekonstrukci provádět. Jak velké budou stavební zásahy a zda bude nutností nechat zpracovat projekt rekonstrukce chaty. Na základě větších stavebních úprav v rámci rekonstrukce, budete muset jednat také se stavebním úřadem. Pro mnoho lidí je snem zajistit si celoroční bydlení na chatě. Souvisí s tím zdravý životní […]

Projekt schodiště – výpočet a návrh schodiště

B. Obršliková
0
Konstrukce schodiště se řídí určitými náležitostmi a bez řádné projektové dokumentace byste se do ní neměli vůbec pouštět. Co vše by měl projekt schodiště obsahovat? V první řadě je nutné dodržení předepsaných norem, které stanoví základní požadavky na schodiště, jako je šířka schodiště, podchodná a průchodná výška, šířka a výška schodišťových stupňů, počet stupňů ve schodišťovém rameni, […]

Nabídkový rozpočet sestaven na základě slepého rozpočtu

M. Mačas
0
Projekt rozpočtu stavby slouží k přesnému odhadnutí nákladů za práci, spotřebovaný materiál a stroje. Nabídkový rozpočet pak většinou zhotovuje potenciální dodavatel stavby. Investorovi naopak slouží k porovnání jednotlivých nabídek ve výběrovém řízení. A protože je to trochu složité, vysvětlíme vám vše v následujícím článku. Stanovení rozpočtu stavby Otázka „Kolik to bude stát?“ tíží každého investora. Velmi přesné odpovědi […]

Projekt rekonstrukce střechy – kdy jej budete potřebovat a kolik stojí

M. Mačas
0
Kvalitní a funkční střecha je základ a jakékoliv nedostatky ovlivní životnost stavby. Vždy je proto třeba zakročit co nejdříve. Nicméně, u některých rekonstrukcí musíte nejprve projít nepříjemnou fází papírování. Pro vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby budete jistě potřebovat projekt rekonstrukce střechy. Abyste se neztratili v záplavě projektové dokumentace a mohli začít opravovat co nejdříve, provedeme vás vším […]

Dokumentace pro územní rozhodnutí – co obsahuje a kdy je potřeba

Redakce
0
Dokumentace pro územní rozhodnutí bude prvním formálním krokem k vybudování vaší stavby snů (pakliže se stavba nachází v nezastavěném či nezastavitelném území). Často má jednodušší strukturu, než například dokumentace pro stavební povolení a většina nutných výpočtů a posouzení je pouze přehledová. V následujícím článku se dozvíte, o co vlastně při vyřizování dokumentace jde, proč je nutné ji mít, […]

Slepý rozpočet – co to je a k čemu vám bude

M. Mačas
0
Abyste odhadli výši nákladů za vaši stavbu, bude třeba nejprve vypracovat takzvaný slepý rozpočet. Ten následně rozešlete jednotlivým uchazečům o post dodavatele stavby, kteří jej nacení a vystaví vám individuální nabídku. Co všechno ale musí slepý rozpočet obsahovat? Jak má být podrobný? A kolik za něj zaplatíte? To vše se dozvíte v následujícím článku. K čemu slepý […]

Dokumentace pro provedení stavby

M. Mačas
0
Pokud už máte povoleno umístění stavby a jásáte nad schváleným stavebním povolením, zbývá vám už jenom jeden papír a můžete začít stavět. Nebo snad ne? Dokumentace pro provedení stavby je podrobným popisem technického řešení stavby. V praxi se ale také setkáte s takzvanou dokumentací pro zadání stavby, či s ještě podrobnějším realizačním dokumentem stavby. Abyste jste se […]

Stupně projektové dokumentace – DÚŘ, DSP, DPS, DSPS

Travnikova M
0
Pro každý projekt stavby se zpracovává několik po sobě jdoucích stupňů projektové dokumentace, které se vzájemně liší obsahem a rozsahem v závislosti na účelu, pro který jsou zpracovány. Zpracování všech stupňů zpravidla není potřeba a mezi stavebníky je dost opomíjené, ale pro zajištění lepšího výsledku stavebního záměru jsou užitečné. Náležitosti jednotlivých stupňů stanovuje Vyhláška č.499/2006 […]