Home Stavba Stavební úřad

Stavební úřad

Kolik stojí projekt rodinného domu?

Redakce
0
Plánujete stavět, potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci, ale nevíte, jaká je adekvátní cena projektu na rodinný dům? Od projekčních kanceláří vám chodí cenové nabídky na projekt od několika desetitisíců až po 150 tisíc korun? Kolik tedy stojí projekt rodinného domu? Investoři se často ptají, jaká je optimální cena za projekt na rodinný dům. Problém je v tom, […]

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF

Redakce
0
Vynětí půdy ze ZPF je zpoplatněno. Kdy a jak provést výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF? Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu vás čeká tehdy, kdy se rozhodnete postavit dům či jinou stavbu na zemědělském pozemku (zahrada, orná půda, trvalý travní porost apod.), u kterých je stanoven způsob ochrany nemovitosti  – zemědělský půdní fond. […]

Kdy a proč zaměřit a vytyčit pozemek?

Redakce
0
Zaměřování a vytyčování pozemků spadá pod geodetické práce prováděné geodetem či geodetickou kanceláří a rozumí se tím vyznačení hranic pozemků v terénu dle dostupných mapových podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčení pozemku je nutné provést v několika případech, které si spolu s postupem vytyčování pozemku uvedeme níže. Kdy je potřeba pozemek zaměřit a vytyčit? Pozemek je potřeba zaměřit a vytyčit […]

Jak vyřídit územní souhlas a co je k vyřízení územního souhlasu potřeba?

Redakce
0
Chcete-li na pozemku postavit dům, bazén či chcete jen přistavět, nemine vás pravděpodobně běhání po úřadech. Mnoho stavebních záměrů vyžaduje ohlášení stavby a ještě více stavebních záměrů vyžaduje územní souhlas, který je, mimo jiné, také nedílnou součástí formuláře „ohlášení stavby“. Jak územní souhlas vyřídit a jaké přílohy je potřeba k žádosti o územní souhlas přiložit? Pokud […]

Stavba rodinného domu – ohlášení stavby po 1. 1. 2018

Redakce
0
Pokud plánujete tento rok stavět rodinný dům o zastavěné ploše větší, jak 150 m2, můžete si oddychnout. Díky novele stavebního zákona vás od 1. 1. 2018 nečeká povinnost žádat o stavební povolení. Čeká vás však ohlášení stavby. Dříve to bylo tak, že kdo chtěl postavit stavbu pro bydlení či rodinnou rekreaci o zastavěné ploše větší […]

Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního – postup vyřízení

Redakce
0
Dům je postavený, vy byste rádi začali s jeho užíváním a potřebujete přidělit číslo popisné. Jak se o číslo popisné (evidenční) žádá? Kde podat žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)? Jak jste již možná postřehli, začátkem roku proběhly změny ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., který určuje postup při vyřízení kolaudace po 1.1.2018 (dnes již ohlášení […]

Jak zkolaudovat rodinný dům od 1. 1. 2018 – postup vyřízení

Redakce
4
Od 1. 1. 2018 vešla v platnost změna stavebního zákona, která mimo jiné, upravuje způsob kolaudace rodinných domů. Jak se kolaudace rodinných domů vyřizuje nyní? Jak se stavba vloží do katastru nemovitostí a jak se rodinnému domu přidělí číslo popisné? Kolaudace dokončené stavby je upravena v § 119 zákona č. 183/2006 Sb. kde je uvedeno: (1) […]

Stavba garáže – je potřeba stavební povolení?

Redakce
0
Pro stavbu garáže platí stejné ujednání, jako například o stavbě zahradní pergoly. O tom, zda stavba garáže vyžaduje stavební povolení, či nikoliv, rozhoduje velikost garáže. Stavba garáže z pohledu stavebního zákona V § 79 stavebního zákona je uvedeno: (2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a […]

Je pro zateplení domu potřeba stavební povolení či ohlášení stavby?

Redakce
0
Energie na vytápění jsou drahé a je škoda, aby teplo utíkalo skrze staré neizolované zdi. Staré domy je vhodé zateplit a spořit tak na výdajích za energie. Víte však, zda pro zateplení rodinného domu potřebujete stavební povolení či ohlášení stavby? Zateplení domu – stavební povolení? Stavební zákon (k nalezení například ZDE) mluví o zateplení domu […]

Je potřeba pro přístavbu a nástavbu stavební povolení?

Redakce
1
Rádi byste přistavěli? Víte, zda potřebujete stavební povolení či ohlášení stavby pro stavbu přístavby nebo nástavby? Přístavba domu – stavební povolení? Na přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu, nebo stavbě pro rodinnou rekreaci se vztahuje § 104 stavebního zákona, kde je uvedeno: (1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci […]