Úspora energie Archivy | stavimbydlim.cz
Home Úspora energie

Úspora energie

HDO – hromadné dálkové ovládání. K čemu slouží?

Redakce
HDO neboli hromadné dálkové ovládání je zařízení, které je umístěno v elektroměrovém rozvaděči u odběratele elektrické energie. Jedná se o přijímač signálu, na základě kterého distributor elektrické energie na dálku přepíná mezi elektroměry. Stejně tak může distributor dát povel k zapnutí, resp. vypnutí ovládaného elektrického spotřebiče (nejčastěji se jedná o elektrické přímotopné vytápění, bojler, akumulační kamna). Stručný […]

Blower door test – test neprůvzdušnosti obálky budovy

Redakce
Pojem označený jako blower door test jistě zná mnoho lidí, kteří v nedávné době dostavěli svou nemovitost, nebo na stávající realizovali celou řadu stavebních úprav s cílem zlepšit její tepelně-izolační vlastnosti. Blower door test, neboli test neprůvzdušnosti obálky budovy má za cíl zjistit, do jaké míry jsou konstrukce budovy vzduchotěsné a detekovat místa, kde dochází ke zvýšenému […]

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie – co to znamená pro stavebníky

Redakce
Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií ukládá stavebníkům povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budovy již nějakou dobu, a to za účelem snižování energetické náročnosti budov a snižování produkce škodlivých emisí. Od 1. ledna 2020 však všichni stavebníci musí plnit přísnější požadavky, a to požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie. […]

Distribuční sazba – jak správně vybrat z 11 sazeb?

Redakce
Distribuční sazba se volí podle toho, jakým způsobem nemovitost (resp. odběrné místo) vytápíte, jak často jej využíváte a také podle toho, zda jezdíte elektromobilem či nikoli. Výběr distribuční sazby výrazně ovlivňuje cenu silové elektřiny i cenu distribuce. Tam, kde se předpokládá vyšší odběr elektřiny, je ze strany distributora nabídnuta také nižší cena. Proto lze již […]

Neprůvzdušnost obálky budovy, aneb jak utěsnit pasivní dům

Redakce
Kvalitní a bezchybná vzduchotěsnost (neprůvzdušnost) obálky budovy by měla být základem každého postaveného domu. U pasivních domů je však dokonalá vzduchotěsnost naprosto nezbytná. Proto se vám dnes pokusíme tuto problematiku blíže nastínit a osvětlit. Co je pasivní dům? Hlavním cílem pasivních domů je bezpochyby úspora nákladů na energie. Díky sofistikované technologii větrání, inteligentního řízení topení […]

Odrazová fólie za radiátor – má význam?

Redakce
Vytápění pomocí radiátorů je dnes ve většině domácností zcela běžnou záležitostí. Voda z kotle či tepelného čerpadla je přivedena do teplovodního topného systému, který je nejčastěji tvořen deskovými (dříve článkovými) radiátory umístěnými pod okny. Radiátory získaly své pojmenování právě od způsobu předávání tepla okolnímu prostředí. Teplo se šíří třemi způsoby – prouděním, vedením a sáláním neboli […]

Výměna oken – snížení tepelných ztrát domu

Redakce
Výměna oken patří do skupiny energetických opatření s velkými vstupními náklady, na druhou stranu však lze očekávat velké energetické úspory. Výměnou oken se dá docílit v některých případech velmi razantního snížení tepelných ztrát. Teplo se neztrácí pouze skrze okno vedením a sáláním, ale také prouděním, a to především škvírami u starých dřevěných oken. Dřevěné profily působením teploty, […]