Home Technologie Jak naložit s odpaními vodami?

Jak naložit s odpaními vodami?

0

Odpadní vody se dělí do pěti kategorií, kterým je přiřazena barva dle složení odpadní vody. Jaké to jsou?

Černé vody jsou společné odpadní vody odvádějící fekálie i moč (+ cokoliv dalšího).
Hnědé vody odvádí pouze fekálie, které jsou očištěny od moči (některé zařizovací předměty toto dovedou).
Žluté vody obsahují naopak výhradně moč (například z pisoárů). Důvodem k tomuto dělení je odfiltrování vod, které obsahují živiny a energii a je tedy vhodné je čistit pečlivěji a samostatně.
Naopak šedá voda je voda ze sprch, ale také praček, myček a podobně. Její specifikum je možnost po přečištění tuto vodu použít ke splachování WC, zalévání zahrady či

k úklidu. Tato provozní voda je současně bílou vodou.

Využití odpadní a dešťové vody
Schéma využití odpadní vody u rodinného domu (zdroj: novinky.cz)

Kromě využití šedé vody lze stejně využít i vodu dešťovou, jen se základní filtrací z ní udělat vodu bílou/provozní a využít ji v budově na činnosti, pro které není nezbytně nutná voda pitná. Případně lze dešťovou vodu upravit i na pitnou, především v lokalitách, kde není voda jinak dostupná (vodovod, studna). Takovými případy mohou být nemovitosti na samotě, na vyvýšeném místě (podzemní voda příliš hluboko), případně s jiným vodohospodářským problémem. Lepší hospodaření s vodou sníží odtok vody do kanalizace (pokud nějaká je), což šetří náklady za stočné. Případně, pokud objekt není napojený na kanalizaci, lze maximálním využitím dopadající dešťové vody snížit množství jinak získané vody (například ze studny) a snížit tam celkový úhrn vody, kterou je třeba odvést (především vsakováním), což umožňuje navrhnout menší technické opatření – vsakovací jámy, kořenové čistírny.
Navíc, v případě zalévání zahrady lze akumulací dešťové vody pro pozdější využití ušetřit další vodu, v případě vlastní vydatné studny lze ušetřit čerpací práci čerpadla. Aktuálně je na vládní úrovni projednávám program Modrá úsporám, který má být obdobou známé Zelené úsporám, ale zaměřený na úsporu vody. Zpracování programu má za úkol Ministerstvo životního prostředí.,

ČOV - jímka s čistírnou odpadních vod
Betonová jímka s malou čistírnou odpadních vod
Řez malou domácí čistírnou dopadních vod ČOV
Malá domácí ČOV (zdroj: betaxo.cz)