Kolik stojí zateplení střechy? Materiál + práce.

Při rekonstrukci střechy a přestavbě půdy na podkroví se jistě budete zajímat o to, jak střechu zateplit, snížit tak tepelné ztráty podkrovních prostorů a zvýšit tepelnou pohodu uvnitř objektu. Nové, ale i stávající krovy lze zateplit dvěma různými způsoby, a to mezikrokevní izolací a nadkrokevní izolací. Na kolik korun vyjde zateplení střechy a který způsob zateplení střechy je levnější?

Střechou se ztrácí 25 – 30 % veškerého tepla potřebného na vytápění objektu. Ovšem ztráty mohou být daleko vyšší, pakliže se jedná o konstrukci bez jakékoli tepelné izolace a pouze s jednoduchým dřevěným záklopem a sádrokartonovým obkladem.

Ať už plánujete zateplit stávající, nebo nový krov, budete se rozhodovat mezi nadkrokevní a mezikrokevní tepelnou izolací. Výhody a nevýhody nadkrokevního zateplení jsem již jednou shrnul v článku „Jaké jsou výhody nadkrokevní izolace střechy?“. V tomto článku se však budu věnovat pouze porovnání obou systémů z hlediska realizačních nákladů na zateplení střechy. Jaký způsob zateplení střechy je tedy levnější?

Tepelná izolace ovlivní cenu zateplení střechy nejvíce

Při rekonstrukci střechy musíte počítat s náklady za rekonstrukci krovu, tepelnou izolaci, parotěsnou fólii, pojistnou hydroizolaci, střešní latě, střešní krytinu a v neposlední řadě také za sádrokartonový podhled v interiéru.

Za rekonstrukci krovu, střešní latě a krytinu vynaložíte u obou dvou systémů zateplení šikmé střechy přibližně stejné peníze. Cenu rekonstrukce ovlivňuje zejména použitá tepelná izolace, z menší části druh zvolené skladby nadkrokevní izolace a případná zvláštní přání investora týkající se vnitřních povrchových úprav.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V tabulkách níže jsou porovnané základní skladby obou způsobu zateplení. Je zde uvažováno s průměrnými obvyklými cenami za stavební materiály.

Kalkulace ceny střechy_02

Orientační ceny za materiál na zateplení střechy

Vrstva konstrukce – podkrokevní izolace Orientační cena Kč za m2 Vrstva konstrukce – nadkrokevní izolace Orientační cena Kč za m2
Sádrokartonová deska na podhled 60 Dřevěný záklop – pohledový 200
Podkrokevní izolace tl. 60 mm 70 Parozábrana 40
Dřevěný rošt podkrokevní izolace 60 Konstrukční tepelně-izolační trámek z EPS + kotevní materiál 180
Parozábrana 40 Nadkrokevní izolace tl. 200 mm 240
Mezikrokevní izolace tl. 140 mm 170 Pojistná hydroizolace 20
Dřevěný záklop 140 Střešní latě/kontralatě 100
Pojistná hydroizolace 20 Střešní krytina 650
Střešní latě/kontralatě 100
Střešní krytina 650
Celkem 1310 1430

Cena nadkrokevní izolace z minerální vaty není o tolik vyšší, jako cena mezikrokevní izolace. Je to dáno zejména tím, že pro nadkrokevní izolaci lze použít prakticky stejnou tepelnou izolaci, jako mezi krovy. Nepatrné navýšení ceny způsobuje použití izolačních trámků, které se umístí na dřevěný záklop a ukotví se pomocí speciálních vrutů do krokví. EPS trámky jsou levnější, ale trámky z minerální vaty jsou až 5 x dražší.

Zateplení šikmé střechy PIR deskami

Výrazné prodražení nastane v případě přechodu z minerální vaty na tepelně izolační PIR desky, byť postačí menší tloušťka tepelné izolace. PIR desky mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti a 200 mm MV tak lze nahradit cca 120 mm izolace PIR. Nicméně PIR desky tl. 120 mm stojí 700 – 800 Kč/m2, což je více jak dvojnásobná cena oproti levnější minerální izolaci.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Zateplení střechy - střecha se střešními latěmi
Zateplená šikmá střecha s připravenými střešními latěmi pro pokládku střešní krytiny

Nadkrokevní izolace a sádrokartonový obklad

U střechy s nadkrokevní izolací také není třeba zhotovovat sádrokartonový podhled z vnitřní strany střechy. Krokve s dřevěným záklopem mohou zůstat přiznané, což má sice vliv na snížení ceny, nicméně pohledové řezivo použité pro zhotovení záklopu je o něco dražší než stavební řezivo nehoblované. To stavbu může opět prodražit. Záleží však na tom, zda se pro stavbu rozhodnete použít obyčejné hoblované desky, nebo různě profilované dřevěné palubky (více na Wikipedii).

Výraznou položkou je také cena za práci. Za zateplení 1 m2 šikmé střechy si řemeslníci účtují 250 – 400 Kč/m2 v závislosti na složitosti střechy. V ceně je započtena instalace tepelné izolace a instalace parozábrany. Pokud budete střechu zateplovat svépomocí, doporučujeme přečíst článek o tom, jak řezat minerální vatu, a článek o tom, jak správně kotvit parozábranu.

Kolik stojí položení střešní krytiny?

Práce pokladače střešní krytiny je ohodnocena dle typu střešní krytiny na 150 – 200,-Kč/m2. Pro položení střešní krytiny je však třeba připravit laťování s pojistnou hydroizolací. Montáž pojistné hydroizolace stojí zpravidla 20 Kč/m2 a přibití latí a kontralatí vyjde na cca 60 Kč/m2. Zvlášť ohodnocené je také položení hřebene, nároží, úžlabí a okrajů, kde se ceny za běžný metr pohybují v rozmezí 120 – 200 Kč/bm.

poptavka
poptavka

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů