Obchodní podmínky

1 Smluvní strany

Bc. Martin Steidl

Se sídlem Kosov 1, 789 01 Zábřeh na Moravě

IČ: 03819230

(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.stavimbydlim.cz poptávku (dále jen „Poptávající“).

2 Popis služby

2.1 Služba www.stavimbydlim.cz slouží ke zprostředkování nabídky od partnerského dodavatele zateplení – společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem získat cenovou nabídku od partnerského dodavatele. Další zpracování poptávky provádí společnost společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

2.2 Zadání poptávek prostřednictvím webu www.stavimbydlim.cz umožňuje poptávajícímu subjektu zaslat svůj požadavek na dodavatele a získat tak cenovou nabídku. Po zadání poptávky na stránkách www.stavimbydlim.cz je poptávka doručena technikovi společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., který poptávajícího kontaktuje a projedná s ním detaily potřebné pro nacenění zakázky, příp. domluvím konzultaci přímo na místě.

2.3 Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a zaslání na dodavatele.

2.5 Podmínky pro zadání poptávky:

• Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.

• Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.

• Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.

• Poptávající souhlasí s předáním kontaktních údajů společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

3 Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

3.1.1 Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nepředání a výmaz poptávky.

3.1.2 Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo nepředat poptávky, které nesplňují určitou hranici obratu (poptávky po spotřebním zboží, poptávky v jednotkách tisíc Kč, apod.).

3.2 Poptávající

3.2.1 Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky a její výmaz z databáze Poskytovatele, včetně osobních údajů.

4 Ochrana osobních údajů

4.1 Správcem osobních údajů je Ing. Martin Steidl (provozovatel stránek www.stavimbydlim.cz). IČO správce osobních údajů je 03819230. Správce můžete kontaktovat na e-mailu martin.steidl@stavimbydlim.cz.

4.2 Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon a emailovou adresu). Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími. Dále jsou sbírány technické informace – soubory cookies a jiné informace potřebné ke správnému fungování stránek.

4.3 Vámi vyplněná data z formuláře slouží pro základní účely služby. Vaše kontaktní údaje jsou přeposílány společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., která se s Vámi telefonicky spojí a zpracuje cenovou nabídku.

4.4 Máte nárok dozvědět se jaké informace o Vás máme uložené, můžete je upravit, přenést, omezit (např. cookies) nebo úplně odstranit. Pokud máte jakékoli připomínky či dotazy, neváhejte se ozvat na email martin.steidl@stavimbydlim.cz.

4.5 Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

4.6 Poskytovatel služby eviduje shromážděné osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, a po uplynutí max. 60 dnů osobní údaje ze své evidence maže. Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek. Osobní údaje nejsou ze strany Poskytovatele služby využívány pro zasílání reklamních a obchodních sdělení.

4.7 Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

4.8 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

4.9 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

4.10 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4.11 Na tomto odkazu naleznete Všeobecné obchodní podmínky společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. včetně Pravidel zpracování osobních údajů.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Poskytovatel služby neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Další vztahy a náležitosti nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

5.2 Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby – zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.

5.3 Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.stavimbydlim.cz.

5.4 Odesláním poptávkového formuláře na stránkách www.stavimbydlim.cz, ke kterému jsou tyto podmínky připojeny, Poptávající potvrzuje, že je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte provozovatele stránek na emailu martin.steidl@stavimbydlim.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2022.