Podmínky spolupráce

  • Délka článku musí být minimálně 2 normostrany (cca 500 slov běžného textu).
  • Článek by měl být členěn do jednotlivých odstavců doplněných relevantními nadpisy.
  • Článek musí být srozumitelný, a i když prochází kontrolou pravopisu, měl by být bez gramatických chyb.
  • Články můžete sepisovat v libovolném textovém editoru a poté zaslat na e-mailovou adresu sb.redakce@seznam.cz. Články zasílejte ve formátu *.docx.
  • Po přijetí článku jej zkontrolujeme a publikujeme standardně do 10-ti pracovních dní.
  • Výplata probíhá na bankovní účet redaktora vždy na konci měsíce za uplynulý měsíc.
  • Výše ohodnocení článku se bude odvíjet od jeho délky, srozumitelnosti a přidané hodnoty. Čím po obsahově hodnotnější článek bude, tím vyšší odměna Vás čeká. Podrobně zachycený příběh stavby a řešení jednotlivých problémů bude lépe ohodnocen.
  • V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.