Přestavba půdy na podkroví: Krok č. 3 – střešní okna a světlovody

Staré půdy jsou většinou tmavé, nevětrané a nemají žádná okna, příp. mají jedno malé okénko pro orientační osvětlení. Aby bylo podkroví obyvatelné, musí být v podkroví řešeno přirozené osvětlení a větrání prostor. V opačném případě nemůže být prostor klasifikován jako obytný a nesmí být k trvalému bydlení užíván. K prosvětlení podkroví lze využít nejen střešní okna, ale i světlovody. Co je lepší?

Problematika střešních oken

Nejlepší variantou prosvětlení podkroví je skrze okna umístěná ve štítových zdech domu. Jak bylo zmíněno v předešlém díle, nejvhodnější typem střechy pro půdní vestavbu je střecha sedlová, která má dva boční štíty, do kterých je možné umístit okna. Klasická okna v obvodové stěně jsou totiž levnější a méně problémová.

Odborníci přes nízkoenergetické a pasivní domy se střešním oknům snaží vyhýbat. Je to dáno tím, že u okna, které se vychýlí od svislé roviny, dochází k nepatrnému zhoršení tepelně izolačních vlastností vlivem změny proudění vzduchu v meziskelním prostoru. Problematičtější záležitostí je však osazení střešního okna. V případě nekvalitního a odbytého provedení si můžete zadělat na starosti.

Špatně vytvořené nadpraží a parapet mohou zapříčinit kondenzaci vodní páry na povrchu okna právě v těchto místech a podpořit tak výskyt plísní. I když je osazení okna perfektně navrženo i provedeno, vždy v okolí okna vznikají místa s menší tloušťkou tepelné izolace. Jedná se o tepelné mosty, které zhoršují tepelně izolační schopnost celé konstrukce. Ovšem v mnoha případech si bez střešního okna neporadíme a musíme jej pro osvětlení interiéru zvolit. Střešní okna dosahují stejné kvality provedení jako ta obyčejná okna, mají stejné tepelně-technické vlastnosti, je však třeba dát pozor na kvalitní provedení tepelné izolace kolem okna, na správné napojení plošné parozábrany na rám okna a bezchybné provedení střešní krytiny tak, aby nedocházelo k zatékání i při tání sněhu.

Vhodné je instalovat střešní okna s integrovaným zateplovacím blokem. Jedná se o profilované desky tl. cca 30 mm z šedého polystyrénu, které jsou nalepeny kolem dokola rámu okna. Díky zateplovacímu bloku střešního okna se výrazně sníží součinitel prostupu tepla celého okna a nedochází k markantním tepelným ztrátám.


Podkroví - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Návrh střešního okna – jak velké okno?

Důležité je, aby navržené střešní okno zajišťovalo dostatek slunečního denního světla pro osvětlení interiéru. Dostatečná velikost a správný počet oken zajistí prosvětlení interiéru a odpadne tak nutnost svítit elektrickou energií, která je stále dražší. Prosvětlený interiér vytváří vhodné podmínky pro plnohodnotné užívání prostoru.

Velikost okna se orientačně volí na základě velikosti podlahové plochy. Okna by měla mít velikost 1/8 – 1/10 podlahové plochy. Pro osvětlení místnosti o podlahové ploše 20 m2 by mělo stačit okno o velikosti 2 – 2,5 m2.

Osazení střešního okna do konstrukce krovu

Okno by mělo být osazeno v takové výšce, aby bylo okno možné bez problému otevřít, udržovat a tak, aby byl zajištěn optimální výhled. Spodní hrana střešního okna by měla být umístěna cca 1200 mm nad úrovní podlahy a horní hrana okna by měla být optimálně 2200 mm nad úrovní podlahy. Vhodná velikost okna, co se jeho délky týká, je tedy ovlivněna sklonem střechy. Čím větší sklon střecha má, tím kratší okno je možné použít. Horní okraj okna je možné umístit výše v případě, kdy se okno otevírá páčkou při spodním okraji okna.

Orientace střešních oken

Optimální situování okna je na jih. Okna na jih zajišťují více světla a více solárních tepelných zisků, které interiér z části vytopí. Velikost oken orientovaných na jih však nesmí být příliš, aby v létě nedocházelo k přehřívání interiéru vlivem tepelných zisků ze slunečního záření.

Jak vybrat střešní okna do podkroví?

Jaký materiál střešního okna zvolit?

Tip: Chystáte se na stavbu podkroví? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Standardně se nabízí střešní okna dřevěná a plastová. Plastová okna jsou vyráběna z komorových profilů, které zaručují dobré tepelně izolační vlastnosti. Plast musí být odolný UV záření, jinak by časem zežloutl. Dřevěná okna jsou vyráběná z lepených profilů, které jsou tuhé a odolné. Vrchní krycí lak zajišťuje ochranu před nepřízní počasí a UV zářením.

Obvykle se materiál střešního okna volí na základě úpravy vnitřního podhledu podkroví. V případě dřevěného obložení není plastové okno zcela vhodné z hlediska architektonické stránky. Plastová okna se hodí spíš do jednoduchých, bílých a světlých interiérů.

Dřevěná okna by se také neměla používat v místech se zvýšenou vlhkostí, tedy například v koupelně. V koupelně dochází při koupání ke kondenzaci vodní páry na rámu a zasklení okna a tato vlhkost může časem narušit strukturu ochranného laku, který se časem začne loupat. Okna je pak časem nutné demontovat, obrousit a znovu nalakovat.

Zasklení střešních oken

Střešní okna jsou k dostání s více druhy zasklení. Nejrozšířenější jsou okna s izolačním dvojsklem pro nízkoenergetické stavby a izolačním trojsklem pro pasivní domy. Vnitřní sklo je nejčastěji bezpečnostní, opatřené fólií, která zaručuje bezpečnost v případě rozbití skla. Fólie drží po hromadě i sklo rozbité na malé střepy.

Okna s izolačním dvojsklem nebo trojsklem je možné doplnit i o bezpečnostní venkovní tvrzené zasklení. Okno je tak chráněné před vniknutím nebo před silným krupobitím.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Ten, kdo vyžaduje soukromí, může zvolit matná venkovní skla, která zajistí neprůhlednost, ale propustí sluneční záření.

Střešní okno není ve svislé poloze a právě díky tomu se na něm snáze usazuje špína a nečistoty.  Tento problém odstraní buď pravidelné umývání oken, nebo zvolení samočisticích skel. Toto zasklení má speciální hydrofilní povrchovou úpravu, tzn., že se po dešti na povrchu skla vytvoří souvislý film vody, který snáze uvolní nečistoty a odplaví je pryč z povrchu okna.

Zasklení oken je také vhodné vybírat dle schopnosti tlumit hluk. V ložnici a v dětských pokojích, kde je potřeba snížit hladinu hluku na minimum je vhodné navrhnout okna, která zajistí kvalitní akustickou izolaci před hlukem z vnějšího prostředí. Schopnost tlumit hluk je dána koeficientem neprůzvučnosti. Čím vyšší koeficient je, tím lépe okno tlumí hluk.

Tip: Firmu pro váš projekt seženete nejrychleji na konci článku. Bezplatně a nezávazně.

Typy střešních oken

Střešní okna jsou vyráběna v několika konstrukčních provedeních:

kyvná střešní okna – okna se otevírají otáčením okolo osy, která je umístěna přibližně v polovině křídla. Okno má jednoduché a pohodlné ovládání, ovšem v zimním období, kdy je na okně vrstva sněhu jej prakticky nelze otevřít. Další nevýhodou je to, že otevřené okno zasahuje z poloviny do volného vnitřního prostoru a při nízkém osazení okna může dojít k úrazu hlavy. Křídlo okna se dá lehce otočit natolik, aby bylo umožněno mytí okna i z venkovní strany.

výklopná střešní okna – osa otáčení křídla se nachází v horní úrovni okna. Při otevření tak okno nezasahuje do vnitřního prostoru, hůře se však umývá venkovní strana okna.

výklopně kyvná střešní okna – okno kombinuje způsob kyvného a výklopného otevírání. Okno je možné mírně vyklopit a následně kyvným pohybem otevřít naplno. Tím je docíleno toho, že otevřené okno nezasahuje do vnitřního prostoru a navíc je okno možné umývat i z venkovní strany.

střešní okna se zvýšenou osou otáčení – jedná se o kyvná okna, u kterých je osa otáčení posunuta z poloviny okna do horní úrovně okna. Otevřené okno zasahuje méně do interiéru a snadno se čistí.

balkonová střešní okna – jedná se o velké dvoudílné střešní okno, které je spodním lícem osazeno až u podlahy podkroví. Spodní díl okna se vyklopí do svislé polohy a tvoří tak zábradlí malého balkónu, horní střešní díl se vyklopí výklopným pohybem do vodorovné polohy a tvoří tak stříšku balkónu.

Ovládání střešních oken

Ovládání neboli způsob otevírání okna, je důležité zvolit s ohledem na umístění okna. Existují 3 základní způsoby otevírání střešního okna – střešní okno s horním otevíráním, se spodním otevíráním a střešní okno s dálkovým ovládáním.

horní otevírání – na střešním okně je v horní části okna umístěné madlo, okno s horním madlem musí být umístěno v takové výšce, aby na kliku bylo možné dosáhnout bez použití židle nebo stupačky.

dolní otevírání – otevírací klika je umístěna v dolní části střešního okna, otevírání okna je tak jednodušší a přístupnější i pro osoby menšího vzrůstu nebo pro děti.

elektrické dálkové ovládání – okno je otevírané na základě stisknutí ovládacího tlačítka či v předem nastavených programech – buzení, větrání, dovolená apod. Otevírání okna je napájeno buď z elektrické sítě, nebo ze solárního zdroje. Okno je vhodné instalovat do míst, kde jej nelze otevřít ručně, ale přesto je zde vhodné větrat – vysoko umístěná okna v prostorech schodiště, nebo místností s vysokým hřebenem střechy.

Může vás zajímat: V článku střešní okno – světelná dimenze prostoru se dočtete:

  • dřevěné vs. plastové střešní okno
  • rizika střešních oken
  • výměa střešního okna
  • cena střešního okna

Světlovody

Vnitřní prostory, které jsou situovány uprostřed dispozice podkroví, není většinou možné přirozeně osvětlit skrze střešní okna. Pokud se jedná o trvale využívané prostory, chodby, schodiště apod., nabízí se možnost využití světlovodů.

Co je to světlovod?

Světlovod je tubusová konstrukce, která prochází od povrchu střešního pláště až do úrovně stropu nebo podhledu podkroví.  Na střechu objektu je umístěna skleněná, nebo plastová kopule o průměru cca 30 – 50 cm, která má speciálně profilovaný tvar, díky kterému je zaručeno maximální využití dopadajících slunečních paprsků od rána až do večera. Světlo je poté vedeno hliníkovým tubusem s vysoce odrazivým povrchem a nízkým rozkladem paprsků. Tubus je vyroben z hliníkového pláště, na který je nanesena kovová vrstva z vysoce reflexního materiálu. Tím je zaručena téměř 100 % odrazivost. Denní světlo je tak dovedeno až k vnitřnímu difuzéru, který je instalován do podhledu v podkroví a zajišťuje osvětlení vnitřních prostor.

Je nutné zvážit, zda je použití světlovodu bezpodmínečné. Cena kompletního světlovodu na rodinný dům se standardně pohybuje v rozmezí 15 000 – 30 000,-Kč. Cenu pochopitelně ovlivňuje materiálové provedení světlovodu a délka tubusu.

Stavební technici také varují před použitím světlovodů z důvodů možné kondenzace vodní páry uvnitř světlovodu. Světlovod umístěný v dokonale zateplené střeše působí jako tepelný most, kterým uniká teplo a vodní páry, které mohou v zimním období ve světlovodu kondenzovat a způsobit degradaci konstrukce. Navíc, stejně jako každý jiný prostup obvodovou konstrukcí budovy, i světlovody jsou kritickým místem, kde při špatném osazení a provedení lemování může docházet k zatékání srážkové vody a v případě nekvalitně provedené tepelné izolace ke kondenzování vodních par okolo světlovodu a následnému výskytu plísní.

Výrobci na trh uvedli světlovod, který kondenzaci uvnitř světlovodu vylučuje. Kondenzaci vodních par zabránili tím, že v úrovni tepelné izolace střechy osadili do tubusu světlovodu izolační dvojsklo, které zlepší tepelně izolační vlastnosti světlovodu, rosný bod se posune směrem do exteriéru a vyhnete se tak tepelným ztrátám a vytékání zkondenzované vody. Za tyto světlíky si budete muset ovšem připlatit, na druhou stranu získáte kvalitní a bezproblémový světlovod, který vydrží déle než levnější varianta.

Rekonstruujete podkroví? Připravili jsme pro vás celkem 6 článku na téma rekonstrukce podkroví, které se zabývají projektem rekonstrukce, zateplením střechy, sádrokartonovými konstrukcemi i stavbou vikýřů. Přehled všech článku naleznete na stránce Přestavba půdy na podkroví.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů