Skladba podlahy v koupelně

V tomto článku si povíme něco o technologickém řešení podlah určených pro koupelnové prostory. Podlahy v koupelně musí splňovat mnoho požadavků, a to hlavně z hlediska funkčnosti ale i estetiky. Zaměříme se také na druhy materiálů, které je vhodné použít nejen pro podlahy ve zděném domku ale i v dřevostavbě. Z čeho je tvořena skladba podlahy v koupelně?

Skladba podlahy

Podlaha v koupelně je ve většině případů realizovaná mokrým způsobem za použití litého betonu nebo anhydritové směsi. U dřevostaveb se používá i tzv. suchá podlaha, která však musí být řádně ošetřena proti vlhkosti. Dále si přiblížíme požadavky kladené normou a doporučení jím náležící. Aby podlaha plnila svou funkci, dělíme ji do několika vrstev.

Základní vrstvy podlahy:

 • Nášlapná vrstva
 • Roznášecí
 • Izolační
 • Podkladní
Konstrukční vrstvy podlahy
Konstrukční vrstvy podlahy

Základní skladba podlahy v koupelně

 • Nosná neboli podkladní vrstva – Jedná se o nezbytnou součást podlahy, která zajišťuje tuhost a přesnost konstrukce podlah. Většinou jde o železobetonovou desku (stropní nebo základovou), stropní desku z keramických vložek, ale také o dřevěný trámový nebo fošnový strop. Pro betonové desky se ve většině případů setkáváme s třídou betonu C 16/20, ale rozhodujícím faktorem je statický posudek konstrukce a projektová dokumentace.  
 • Izolační vrstva – dělíme ji do třech kategorií:
 • Hydroizolační vrstva – izolace proti vodě (před výstavbou musíme vědět jaká je hladina podzemní vody a jaké je radonové riziko, to nám sdělí geologický průzkum specializovanými odborníky). Využívají se většinou asfaltové nátěry, asfaltové pásy či fólie (někdy jsou asfaltové pásy i modifikované tzv. s příměsí vyztužujících vláken – např. skelná vlákna, kaučuk a další). Případně také izolace proti radonu ve formě nopové fólie nebo asfaltových pásů a nátěrů.
 • Separační vrstva – její funkce je chránit hydroizolaci před mechanickým poškozením. Využívá se hlavně geotextílií nebo PE fólií.
 • Tepelněizolační vrstva – tepelná izolace – všichni jistě znáte expandovaným polystyren EPS, který je hojně využívaný pro zateplování fasády či střechy, ale své místo má i v podlaze. Můžeme se setkat i s extrudovaným polystyrenem XPS, který je znám svojí tuhostí a odolnosti proti mechanickému porušení (stlačení) nebo minerální tepelné izolace, která se vyskytuje spíše u dřevěných podlahových systémů.
 • Roznášecí vrstva – rovnoměrně roznáší zatížení dalších vrstev podlahy. U podlah realizovaných mokrou cestou se jedná o využití vyztuženého betonu (železobeton nebo drátkobeton) nebo anhydritové lité směsi, naopak u podlah tvořených suchým procesem tak volíme deskové materiály jako desky OSB, sádrovláknité nebo cementovláknité desky.
 • Vyrovnávací vrstva – Vyrovnání nerovností podlahy nejčastěji se můžeme setkat se samonivelační stěrkou nebo zásypem jemnozrnné frakce do 0-4 mm.
 • Nášlapná vrstva – finální vrstva podlahy, která musí být odolná vůči mechanickému poškození a vlhkosti. Nejfrekventovanějším materiálem je keramická nebo kamenná dlažba, která společně s podlahovým vytápěním skvěle přenáší teplo a my si užíváme tepelného komfortu. Tato kombinace je hojně využívaná právě u podlah v koupelně, kde dochází k přímému kontaktu chodidla s podlahou. Dalšími materiály jsou například betonové stěrky, dlažba, kamínková podlaha nebo epoxidové nátěry. Pod nášlapnou vrstvu a na sokl se však musí ještě aplikovat penetrace, kdyby došlo k průsaku před nášlapnou vrstvu, tak aby se vlhkost nedostala dál, většinou se jedná o penetrační a hydrofobizační nátěry.

Poznámka: V roznášecí nebo v izolační vrstvě se můžeme setkat i s instalací podlahového vytápění, a to buď PVC trubky pro vodní podlahové vytápění nebo kabely pro vytápění elektrické.


Podlahy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Příklady skladeb podlah s podlahovým topením v koupelně

Podlaha v koupelně s vodním podlahovým vytápěním (mokrý proces)
Podlaha v koupelně s vodním podlahovým vytápěním (mokrý proces)

Legenda podlahy:

 • 1 – keramická dlažba + spárovací hmota 10 mm
 • 2 – lepidlo na bázi cementu 6 mm
 • 3 – hydroizolační nátěr 1 mm
 • 4 – penetrační nátěr
 • 5 – podlahový potěr/mazanina s výztužnou kari sítí a podlahovým vytápěním (voda) 62 mm
 • 6 – instalační deska (EPS) pro uložení trubek podlahového vytápění 50 mm
 • 7 – tepelná izolace EPS 140 mm
 • 8 – ochranná vrstva z betonové mazaniny 50 mm
 • 9 – hydroizolace z modifikovaného asfaltu proti vodě a radonu 4 mm
 • 10 – hydroizolační/penetrační nátěr (asfaltová emulze)
Skladba podlahy v koupelně s elektrickým podlahovým vytápěním (mokrý proces)
Podlaha v koupelně s elektrickým podlahovým vytápěním (mokrý proces)

Legenda podlahy:

 • 1 – keramická dlažba + spárovací hmota 10 mm
 • 2 – lepidlo na bázi cementu 6 mm
 • 3 – hydroizolační nátěr 1 mm
 • 4 – penetrační nátěr
 • 5 – podlahový potěr/mazanina s výztužnou kari sítí a podlahovým vytápěním (voda) 62 mm
 • 6 – instalační deska (EPS) pro uložení trubek podlahového vytápění 50 mm
 • 7 – tepelná izolace EPS 140 mm
 • 8 – ochranná vrstva z betonové mazaniny 50 mm
 • 9 – hydroizolace z modifikovaného asfaltu proti vodě a radonu 4 mm
 • 10 – hydroizolační/penetrační nátěr (asfaltová emulze)

Skladba podlahy v koupelně – dřevostavby

Podlaha pro dřevostavby může být totožná jako u zděných staveb, ale z hlediska dřevostaveb se preferuje tzv. suchá podlaha. Suchá podlaha se skládá ze stejných vrstev, ale liší se materiálem a musí být řádně ošetřena proti vlhkosti.

Vrstvy suché podlahy:

 • Podkladní vrstva – může se jednat buď o základovou betonovou desku nebo pokud je koupelna situována v patře, můžeme mluvit o dřevěném trámovém nebo fošnovém stropě. Pro dřevěné stropy využíváme tzv. konstrukční dřevo jako například smrk, jedle nebo modřín, ale u starších budov se můžeme setkat i s dubovými trámy. Tloušťka takové stropní konstrukce závisí na projektové dokumentaci a statickém posudku.
 • Separační vrstva – její funkce je ochrana tepelné izolace před vlhkostí a vzlínající vodou. Jedná se především o geotextílie či PE fólie, které však musíme pokládat i na stěnu, aby se zaručila ochrana před vlhkostí.
 • Kročejová izolace – slouží jako akustická izolace, která zabraňuje přenosu nepříjemných zvuků do dalších místností. Z materiálů je to například minerální vata, polyethylen známý spíše jako mirelon anebo polystyren s nižší objemovou hmotností, která zajistí lepší útlum kročejového hluku.
 • Vyrovnávací vrstva – vyrovnání podkladu pro přesné pokládání dalších vrstev. Může se jednat o zásyp, desky (cemetovláknité, dřevovláknité např. OSB) nebo tato vrstva může být tvořená polystyrenem a plnit tak i funkci tepelně izolační.
 • Tepelně izolační vrstva – využíváme např. EPS expandovaný polystyren, minerální vatu, foukanou izolaci – celulóza nebo vata (tato tepelné izolace se aplikuje do dutin stropu), PUR pěna. Do této vrstvy se také ukládá podlahové vytápění, aby se zajistil přenos tepla, musíme kabely nebo trubky podlahového vytápění opatřit kovovým plíškem.
 • Nášlapná vrstva – máme několik možností, jak zhotovit nášlapnou vrstvu, a to závisí na typu podlahového systému, který si vybereme. Jak již bylo uvedeno výše, nejčastěji se používá keramická, příp. kamenná dlažba, betonová stěrka, kamínková podlaha apod.
Napojení izolace podlahy na stěnu a zřízení soklu.
Napojení izolace podlahy na stěnu a zřízení soklu.
Skladba podlahy v koupelně s elektrickým podlahovým vytápěním (suchý proces)
Skladba suché podlahy v koupelně

Legenda podlahy:

! Pro skladbu do koupelny musíme aplikovat hydroizolační nátěr, nalakovat a utěsnit podlahu proti průsaku vlhkosti, v této skladbě to není zakreslené!

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • 1 – třívrstvá dřevěná podlaha 13,5 mm
 • 2 – podlahové lepidlo
 • 3 – sádrovláknité desky a tmel 25 mm
 • 4 – separace např. PE, 0,2 mm
 • 5 – deska z EPS s drážkami pro podlahové vytápění + hliníková lamela (přenos tepla)
 • 6,7,8 – kročejová izolace – dřevovláknitá deska 3×20 mm + instalace rozvodů
 • 9 – záklop OSB deska 22 mm
 • 10 – dřevěný trámový strop + skelná vata 220 mm strop, 160 mm izolace
 • 11 – skelná vata jako akustická a tepelná izolace stropu 60 mm + rošt na upevnění podhledu 65 mm
 • 12 – sádrokartonová protipožární deska 12,5 mm
 • 13,14,15 – povrchové úpravy, penetrace a malba

Tabulka doporučených tlouštěk

VRSTVATLOUŠŤKAMATERIÁL
Podkladní100-200 mm 190-300 mm 180-300 mmŽB Stropní deska s keramickými vložkami Trámový/fošnový strop
Hydroizolační2-3 mmAsfaltové potěry, pásy, fólie a modifikované asfaltové pásy
TepelněizolačníDo 120 mm (standardní dům) 150-200 mm (nízkoenergetický) 200-300 mm (pasivní)EPS, XPS, PUR, PVC, PE, kaučuk, pěnové sklo, minerální vlna, lité pěnové izolace, vakuové izolace (aerogel)-je velmi drahá Přírodní: konopí, sláma, ovčí vlna, celulóza
Roznášecí2-50 mm (záleží na materiálu, přesnou tloušťku lze na najít v technickém listu od výrobce)Železobeton, drátkobeton, anhydrit, zásyp z jemnozrnné frakce
Nášlapná2-20 mmDlažba, potěry, epoxidový nátěr, betonová mazanina s povrchovou úpravou
Tabulka doporučených tlouštěk vrstev skladby podlahy v koupelně

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů