Součinitel tepelné vodivosti lambda – λ

Součinitel tepelné vodivosti patří mezi často používané termíny ve stavebnictví, zejména v oblasti zateplení domu. Jelikož se v současné době stále častěji zaměřujeme na úsporu energie v našich domácnostech, je potřeba se alespoň částečně orientovat v základních fyzikálních veličinách, a mezi ně rozhodně patří i součinitel tepelné vodivosti. Pokud tedy plánujete stavbu nového domu, nebo rekonstrukci stávajícího, měli byste věnovat pozornost následujícím řádkům, kde se o součiniteli tepelné vodivosti dozvíte více.

Co je vlastně součinitel tepelné vodivosti lambda λ

Součinitel tepelné vodivosti λ vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo, tedy jeho teplotní vodivost. Jedná se o energii, která prochází materiálem (cihlou, betonem, polystyrenem, minerální vatou či jiným materiálem) o tloušťce 1 m při rozdílu teplot 1 K mezi oběma povrchy měřených materiálů. Mnohdy bývá součinitel tepelné vodivosti chybně označován jako tepelná vodivost. Součinitel lambda je však měrná tepelná vodivost.

Součinitel tepelné vodivosti polystyrenu EPS 70 F je lambda = 0,039 W*m-1*K-1
Součinitel tepelné vodivosti polystyrenu EPS 70 F je lambda = 0,039 W*m-1*K-1

Jednotkou součinitele tepelné vodivosti lambda λ je W*m-1*K-1. Součinitele tepelné vodivosti pak dostanete ze vzorce λ = d/(tSdeltaT)*Q , kde d je tloušťka materiálu v m, t je čas v sekundách, ΔT je rozdíl teplot mezi oběma vodorovnými stranami, S je plocha materiálu kolmá na tepelný tok a Q pak je množství tepla, které plochami projde. Čím nižší je hodnota součinitele tepelné vodivosti, tím lépe.

Hodnota tohoto součinitele se v praxi používá pro výpočet tloušťky zateplení konstrukce, pro výpočet tepelných ztrát a určení energetické náročnosti budovy. Jednoduchým poměrem tloušťky materiálu a součinitele tepelné vodivosti vypočtete tepelný odpor materiálu (konstrukce), což je obrácená hodnota součinitele prostupu tepla. Právě součinitel prostupu tepla je jedním z normových parametrů, se kterými je nutné uvažovat například při návrhu zateplení konstrukce domu.

K čemu slouží součinitel lambda

Pokud se při výběru vhodné tepelné izolace, a především její tloušťky, potřebujete správně rozhodovat, je nutné si spočítat tepelný odpor R. Pro výpočet tepelného odporu je pak nutné znát hodnotu součinitele tepelné vodivosti a tloušťku materiálu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Vztah pro výpočet tepelného odporu je:

R = d/λ, kde d je tloušťka konstrukční vrstvy v m.

Součinitel tepelné vodivosti vybraných materiálů

Jelikož stanovení součinitele tepelné vodivosti není úplně jednoduchý, níže naleznete v tabulce součinitele pro některé základní stavební materiály. Hodnoty v tabulce jsou přibližné, protože každý výrobce či typ daného výrobku má mírně odlišné hodnoty. Například hodnoty pro beton jsou značně rozličné, protože se může jednat o hutný beton, ale také o beton pilinový, struskový či keramzitový. Totéž pak platí u cihel, protože existují cihly, které již mají vlastní minerální izolaci v dutinách, ale také plné pálené cihly, které nemají příliš dobré hodnoty tepelné vodivosti.

MateriálSoučinitel tepelné vodivosti λ
Expandovaný polystyren0,033 – 0,039
Extrudovaný polystyren0,034
Minerální vata0,033 – 0,037
Foukaná izolace0,035 – 0,039
Pěnosklo0,040 – 0,060
Beton hutný1,3
Železobeton1,43
Cihla plná pálená0,8 – 0,88

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů