Spalinový ventilátor zajistí potřebný tah komínu

Ne každý komín má dostatečný tah. Jsou komíny, které v tomto směru pokulhávají. Jak se dá zajistit jejich bezproblémová funkce, aby bylo docíleno bezproblémového a tedy i bezpečného odvodu spalin? Pomůže spalinový ventilátor, někdy též nazývaný komínový. Podívejme se společně na možnosti tohoto řešení, včetně zmapování variant, důvodů proč si ho pořídit a na postup montáže spalinového ventilátoru.

Jaké jsou typy spalinových ventilátorů?

Na trhu je možné najít celkem zajímavou nabídku variant, které se obvykle liší jenom v drobnostech. To hlavní, co hraje roli, jsou především jejich provozní vlastnosti. Základním ukazatelem při výběru je takzvaný podtlak. Čím méně komín táhne, tím by měl být podtlak větší. Spolu s touto hodnou je vhodné řešit i maximální průtok vzduchu. Roli hraje také použitý materiál. Velmi často se používá ocel, která zajistí odolnost ventilátoru vůči vysoké teplotě spalin.

Dále se může spalinový ventilátor lišit také svou konstrukcí. Ty nejlepší ventilátory mají odnímatelnou část, která v případě potřeby usnadní přístup k samotnému komínu. Dále má tato konstrukce výhody i v tom, že v případě výpadku elektrické energie není blokován komínový průduch a spaliny odcházejí s využitím přirozeného tahu komína.

V jakých případech je spalinový ventilátor potřeba?

Obecný požadavek je celkem jasný. Spalinový ventilátor je nutný ve chvíli, kdy komín takzvaně špatně táhne. Kdy má nedostatečný přirozený tah, což může být u mnohých komínů problém především v letním období. Nedostatečný tah komínu může mít na svědomí například:

  • Nízká účinná výška komína
  • Nevyhovující délka kouřovodu
  • Nízká teplota spalin

V praxi se většinou lze setkat s kombinací výše zmíněných důvodů. Komínový ventilátor je však nutný také tehdy, kdy je využíván společný komín, na který jsou napojeny plynové spotřebiče s atmosférickým hořákem., nebo u krbů, kdy je třeba zajistit nejen odvod spalin, ale také přísun spalovacího vzduchu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Za kolik lze komínový ventilátor pořídit?

Jak bylo zmíněno, na trhu existuje celá řada modelů, které se liší výrobcem, materiálem, ale hlavně svými vlastnostmi. Od toho se odvíjí i cena komínového ventilátoru. Dají se najít i varianty okolo tisícovky, které však nebývají určené na klasický odvod spalin. Řešení, o kterém mluvíme, lze poptávat za cenu ve výši několika tisíc korun. Ty nejlepší stojí kolem 10 000 Kč. Opět ale musíme připomenout, že roli hraje celá řada faktorů.

Na co nezapomenout při montáži?

Nainstalovat spalinový ventilátor není zase až tak složité. Způsob montáže se odvíjí od jeho umístění. Dobrou zprávou je, že spalinový ventilátor nevyžaduje žádné velké stavební úpravy komína. Komín není třeba nijak upravovat a ani do něj bourat otvory. Ventilátor je totiž umísťován až k jeho samotnému ústí, zpravidla pomocí pár šroubů.

Ventilátor je poté potřeba řádně utěsnit, aby bylo dosaženo potřebného podtlaku v komínu. Posledním krokem je připojení ventilátoru do sítě. K ústí komínu je tedy třeba přivést zdroj elektrické energie. V tomto případě je vhodné zadat práci odborníkovi – zkušenému elektrikáři.

Může vás také zajímat:

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jak předejít vyhoření komínu?

Jak správně topit v krbu?

Instalace ventilátoru může být spojena i s požadavkem na efektivnější vytápění

Uveďme si ještě jeden důvod, proč se snažit o zlepšení tahu komína. Může se to výrazně podepsat na kvalitě samotného vytápění. Při dokonalém odvodu spalin je zajištěny optimální podmínky pro hoření paliva. To se následně může podepsat i na lepší efektivitě spalování, a tedy na nemalých energetických úsporách, které mohou činit 10 – 15 %. Investice do komínového ventilátoru tedy splní nejenom požadavky na bezpečnost provozu každého kotle, bude mít též pozitivní vliv na celkovou energetickou náročnost budovy. Náklady na pořízení spalinového ventilátoru se tak v prvních letech mohou vrátit.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů