betonáž základů Archivy | stavimbydlim.cz
Home Tag "betonáž základů"

Jak postavit dům – Základová konstrukce domu

Redakce
0
Základ domu je neodmyslitelná stavební konstrukce, plnící funkci statickou a nosnou. Základy přenášejí tíhu objektu včetně sil na objekt působících do základové půdy a zajišťují stabilitu celé stavby. Provádí se ihned po vykopání základové rýhy vylitím betonu přímo do rýhy, v případě složitějších základů nebo základů v členitějším terénu do bednění. Základ se zpravidla opatřuje ocelovým armováním, […]