cena půdy Archivy | stavimbydlim.cz
Home Tag "cena půdy"

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF

Redakce
0
Vynětí půdy ze ZPF je zpoplatněno. Kdy a jak provést výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF? Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu vás čeká tehdy, kdy se rozhodnete postavit dům či jinou stavbu na zemědělském pozemku (zahrada, orná půda, trvalý travní porost apod.), u kterých je stanoven způsob ochrany nemovitosti  – zemědělský půdní fond. […]