Technický dozor stavebníka

Technický dozor je nutný u staveb realizovaných z veřejného rozpočtu.

Pokud se jako podnikatel chystáte na stavbu nemovitosti financovanou z veřejného rozpočtu, budete si muset obstarat technický dozor stavebníka. Ten zajistí, …

Více…