Co je to nopová fólie, její montáž a ukončení

Mnoho stavebníků netuší, co je to nopová fólie a přitom je nopová fólie nepostradatelným pomocníkem při sanaci základů starých budov, ale i při stavbě plochých zelených střech.

Co je to nopová fólie?

Nopová fólie je hydroizolační fólie vyrobená z černého či hnědého vysokohutního polyethylénu (HDPE). Jedná se o profilovanou fólii, ve které jsou zhotoveny prolisy (tzv. nopy) o výšce 8 – 78 mm.

Druhy nopových fólií

Nopová fólie bez perforace

Nopová fólie bez perforace se využívá především při stavbě drenážního systému, ochrany základů stávajících objektů či jako doplňková hydroizolace proti vlhkosti a ochrana proti radonu. Nejčastěji je nopová fólie bez perforace používána jako hydroizolace základů historických a stávajících budov, kde se na obnažené základy budovy přiloží nopová fólie nopy směrem ke stěně. Fólie tak díky nopům vytvoří mikroventilační vrstvu, díky které jsou základy a zdivo provětrány. U novostavby je nopovou fólii možné použít pro mechanickou ochranu před poškozením hydroizolačního asfaltového pásu nebo hydroizolační PE fólie.

Nopová fólie s perforací

Nopovou fólii s perforací lze díky systému perforace využívat při stavbě zelených střech pro zhotovení hydroakumulační vrstvy. Nopová fólie je nejčastěji položena na hydroizolaci nopy směrem dolů. Při dešti se tedy v dutých nopech hromadí voda a přebytek vody přepadne přes okraj a odteče v drenážní vrstvě mezi nopovou fólií a hydroizolací. Takovou nopovou fólii je ovšem nutné chránit textilií před zanášením drenážní vrstvy.

Nopová fólie s nakašírovanou textilií

Nopové fólie určené pro zhotovení drenážních a hydroakumulačních vrstev v konstrukci zelené střechy jsou již z výroby opařeny nakašírovanou textilií, která zaručí, že nopy a drenážní vrstva nebudou časem zaneseny odplavovaným substrátem. Nopová folie s nakašírovanou textilií je taktéž vhodná pro ochranu hydroizolace základu domů. Nopová fólie položena nopy směrem od hydroizolace vytvoří drenážní vrstvu, která bude zajišťovat rychlý odtok srážkové vody.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nopová fólie a montáž – pokládka fólie okolo základů

Při rekonstrukci starého objektu, který nemá funkční hydroizolaci, je nutné provést hydroizolační opatření v podobě liniové drenáže okolo základů domu. Drenáž je zhotovena z drenážního perforovaného potrubí uloženého na betonové mazanině, následně zasypaná štěrkem frakce 16/32 mm a zabalena v geotextilii, aby nedocházelo k zanášení systému drenáže.

Ať je základ izolovaný asfaltovým pásem či není, je třeba na základ a obvodovou stěnu do patřičné výšky položit nopovou fólii, která vytvoří drenážní a mikroventilační vrstvu.

Jak položit nopovou fólii – postup

 1. Okolo základů domu je potřeba provést výkop do hloubky maximálně základové spáry.
 2. Pokud jsou základy nepravidelné, je vhodné povrch srovnat cementovou maltou. Větší díry v kamenných základech a zdech je vhodné dozdít.
 3. Nopová fólie se kotví na stěnu pomocí speciálních hřebíků s podložkou a v případě, že potřeba více pásů nopové fólie, s kladením nopové fólie se začíná odspodu. Nopová fólie má jeden okraj bez nopů a právě tento okraj musí směřovat směrem dolů.
 4. Nopová fólie se na stěnu klade nopy směrem ke stěně tak, aby mezi nopy a stěnou vznikla mikroventilační mezera.
 5. Pokud je potřeba po obvodu budovy použít více nopových fólií, jejich spoj nesmí být na rohu budovy. Spoj je vždy proveden minimálně 50 cm od rohu stěny.
 6. Spoje dvou nopových fólií musí být provedeny s přesahem alespoň 20 cm tak, aby nopy do sebe zapadly.
 7. V případě řádně kotvené nopové fólie s dostatečnými přesahy a v případě již zhotovené drenáže je možné výkop zasypat kamenivem frakce 16/32 mm tak, aby nedošlo k poškození nopové fólie.
 8. Velmi důležité je správné provedení zakončení nopové fólie nad terénem. Nopová fólie nesmí být ve vrchní části zaomítána či jinak utěsněna. Pro zakončení nopové fólie existují systémové zakončovací lišty, které se ukotví ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek a nopová fólie se pod lištu pouze zasune. Tak je docíleno toho, že mikroventilační vrstva bude plnit svoji funkci a nedojde k utěsnění spáry.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů