Katastr nemovitostí - nahlížení do KN - Archivy | stavimbydlim.cz
Home Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Plomba na katastru – ochranná lhůta při převodu nemovitosti

Redakce
0
Možná se vám již někdy stalo, že na výpisu z katastru nemovitostí v části „D“ jste narazili na písmeno „P“ uvedené v informacích u jedné ze svých nemovitostí. Jedná se o plombu, která vyjadřuje, že práva k nemovitostem zapsaná v katastru jsou dotčena změnou. V jakých případech se plomba v katastru objeví, jak dlouho zde bude a jak ji odstranit? Plomba – […]

Darovací daň nahrazuje daň z příjmu. Kolik peněz zaplatíte, když je vám darována nemovitost?

Redakce
V článku na téma daň z nabytí nemovité věci jsem vás informoval o tom, že pokud kupujete nemovitost, musíte ze sjednané ceny, příp. z ceny zjištěné zaplatit daň. Tato daň se však neplatí v případě, kdy vám někdo nemovitost daruje. Ovšem mohou nastat případy, kdy budete muset zaplatit daň z příjmu (dříve se platila darovací daň). Ve kterých případech budete […]

Legalizace stavby do roku 2021 a poté. Jak probíhá dodatečné stavební povolení?

Redakce
Počátkem roku 2021 má vejít v platnost novela stavebního zákona, která má přinést několik změn. Jedna z nich se týká dodatečného povolení černé stavby. Legalizace stavby (tedy získání dodatečného stavebního povolení) již nebude možná a stavební úřad nařídí pouze odstranění černé stavby. Dnes lze stále dodatečné stavební povolení získat, ale šance není vždy pochopitelně 100%. Aby došlo k legalizaci […]

Elektronický výpis z katastru nemovitostí on-line. Jak postupovat?

Redakce
Výpis z katastru nemovitostí můžete získat několika způsoby. Osobně si jej můžete vyřídit na kterékoli pobočce katastrálního úřadu či pracoviště nebo na kontaktních místech Czech POINT. Pokud vám však postačí výpis z katastru v elektronické podobě, můžete si jej vyřídit i on-line. Jak vyřídit elektronický výpis z katastru nemovitostí? Elektronický výpis z katastru nemovitostí lze získat v aplikaci Nahlížení do katastru […]

Výpis z katastru nemovitostí – kontaktní místa Czech POINT

Redakce
Potřebujete doložit, že určitá nemovitost patří přímo vám a nevíte, jak to udělat? K tomu, abyste dokázali, že máte k nemovitosti vlastnické právo, potřebujete výpis z katastru nemovitostí. Ten můžete získat buď na katastrálním úřadě, v elektronické podobě si jej můžete zakoupit on-line či jej můžete získat na jakémkoli kontaktním místě Czech POINT. V tomto článku se dozvíte, jak získat […]

List vlastnictví – kdy jej budete potřebovat?

Redakce
List vlastnictví je úřední listina potvrzující vlastnické právo k určité nemovitosti. Pokud vlastníte jakoukoli nemovitou věc (pozemek, dům, byt), v katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena na vašem listu vlastnictví v rámci určitého katastrálního území. Pokud tedy vlastníte více nemovitostí ve více katastrálních území, máte tolik listů vlastnictví, jako je počet těchto katastrálních území. V listu vlastnictví se dozvíte […]

Parcelní číslo – jak zjistit číslo parcely?

Redakce
Parcelní číslo je číselné označení parcely, tedy ucelené a ohraničené části pozemku. Toto číslo parcely je uvedeno v katastrální mapě a využívá se v projektech, smlouvách apod. k přesné identifikaci. Kde parcelní číslo zjistit? Pokud znáte parcelní číslo pozemku a katastrální území, můžete si velmi jednoduše v nahlížení do katastru nemovitostí zjistit výměru pozemku, vlastníka pozemku, zda je pozemek […]

Co je potřeba pro rozdělení pozemku?

Redakce
2
Máte velký pozemek a potřebujete jej rozparcelovat? Víte, co vše je potřeba vyřídit pro zdárné rozdělení pozemku? V tomto podrobném návodu uvádíme, jak postupovat při dělení pozemků. Od 1. 1. 2018 vešla v účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., která se v jednom určitém bodě zásadně dotkla podmínek pro dělení pozemků. […]

Návrh na vklad do katastru nemovitostí – co to je a k čemu slouží?

Redakce
0
Návrh na vklad budete potřebovat podat například, pokud budete kupovat či prodávat nemovitost. Ale nejen tehdy. Neobejdete se bez něj také v případě, kdy scelujete či rozdělujete pozemky, měníte hranice pozemků, ohlašujete dokončenou stavbu (nově od 1. 1. 2018) či oznamujete změnu využití nemovitosti atd. Podání návrhu na vklad do KN je úkon, na základě kterého […]