Katastr nemovitostí - nahlížení do KN - Archivy • stavimbydlim.cz
Home Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Elektronický výpis z katastru nemovitostí on-line. Jak postupovat?

Redakce
Výpis z katastru nemovitostí můžete získat několika způsoby. Osobně si jej můžete vyřídit na kterékoli pobočce katastrálního úřadu či pracoviště nebo na kontaktních místech Czech POINT. Pokud vám však postačí výpis z katastru v elektronické podobě, můžete si jej vyřídit i on-line. Jak vyřídit elektronický výpis z katastru nemovitostí? Elektronický výpis z katastru nemovitostí lze získat v aplikaci Nahlížení do katastru […]

Výpis z katastru nemovitostí – kontaktní místa Czech POINT

Redakce
Potřebujete doložit, že určitá nemovitost patří přímo vám a nevíte, jak to udělat? K tomu, abyste dokázali, že máte k nemovitosti vlastnické právo, potřebujete výpis z katastru nemovitostí. Ten můžete získat buď na katastrálním úřadě, v elektronické podobě si jej můžete zakoupit on-line či jej můžete získat na jakémkoli kontaktním místě Czech POINT. V tomto článku se dozvíte, jak získat […]

List vlastnictví – kdy jej budete potřebovat?

Redakce
List vlastnictví je úřední listina potvrzující vlastnické právo k určité nemovitosti. Pokud vlastníte jakoukoli nemovitou věc (pozemek, dům, byt), v katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena na vašem listu vlastnictví v rámci určitého katastrálního území. Pokud tedy vlastníte více nemovitostí ve více katastrálních území, máte tolik listů vlastnictví, jako je počet těchto katastrálních území. V listu vlastnictví se dozvíte […]

Parcelní číslo – jak zjistit číslo parcely?

Redakce
Parcelní číslo je číselné označení parcely, tedy ucelené a ohraničené části pozemku. Toto číslo parcely je uvedeno v katastrální mapě a využívá se v projektech, smlouvách apod. k přesné identifikaci. Kde parcelní číslo zjistit? Pokud znáte parcelní číslo pozemku a katastrální území, můžete si velmi jednoduše v nahlížení do katastru nemovitostí zjistit výměru pozemku, vlastníka pozemku, zda je pozemek […]

Co je potřeba pro rozdělení pozemku?

Redakce
0
Máte velký pozemek a potřebujete jej rozparcelovat? Víte, co vše je potřeba vyřídit pro zdárné rozdělení pozemku? V tomto podrobném návodu uvádíme, jak postupovat při dělení pozemků. Od 1. 1. 2018 vešla v účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., která se v jednom určitém bodě zásadně dotkla podmínek pro dělení pozemků. […]

Návrh na vklad do katastru nemovitostí – co to je a k čemu slouží?

Redakce
0
Návrh na vklad budete potřebovat podat například, pokud budete kupovat či prodávat nemovitost. Ale nejen tehdy. Neobejdete se bez něj také v případě, kdy scelujete či rozdělujete pozemky, měníte hranice pozemků, ohlašujete dokončenou stavbu (nově od 1. 1. 2018) či oznamujete změnu využití nemovitosti atd. Podání návrhu na vklad do KN je úkon, na základě kterého […]

Jak zaměřit a vytyčit stavbu rodinného domu?

Redakce
0
Když plánujete stavět dům, tak první, co potřebujete udělat, je geodeticky zaměřit polohu budoucí stavby. Co je předpokladem pro správné zaměření stavby? K zaměření stavby na pozemku je potřeba: zaměřený a vytyčený pozemek zpracovanou projektovou dokumentaci, ve které je stavba polohově a výškově zaznačena. Projektovou dokumentaci zpracuje projektant, kterému dodáte geodetický podklad pro projekt stavby s výškopisným […]

Geometrický plán – co to je a kdy je potřeba?

Redakce
0
Geometrický plán je technický podklad, který slouží pro provedení zápisu do katastru nemovitostí. Pokud tedy provádíte něco, co vyžaduje zápis do katastrální mapy, je potřeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, jehož povinnou součástí je právě geometrický plán. Ten je potřebný také při ohlášení dokončené stavby a pro přidělení čísla popisného/evidenčního. Co je to […]

Kdy je potřeba zaměřit pozemek?

Redakce
0
Chystáte se na pozemku stavět, nebo chcete rozdělit velký pozemek na více částí a rozprodat jej na stavební parcely? V tom případě budete potřebovat geodeta, který vám pozemek zaměří, vytyčí a zpracuje potřebné podklady.     Kdy je potřeba pozemek zaměřit a vytyčit? I přesto, že vlastníte několik hektarů pozemků, to ještě neznamená, že přijdete s geodetem […]

Výpis z katastru nemovitostí – kde, jak a za kolik?

Redakce
0
Každý, kdo vlastní byt, dům či pozemek, nebo chce nějakou nemovitost koupit, jistě přijde do styku s výpisem z katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí je dokument, který je v některých případech takřka nepostradatelný. Výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina, která uvádí stav nemovitosti či souboru nemovitostí k datu vyhotovení tohoto výpisu. Výpisu z katastru nemovitostí je taktéž označován jako […]