Co je služebnost bytu v občanském zákoníku?

soutez

Mezi věcná břemena podle občanského zákoníku řadíme i takzvanou služebnost. Co to ale znamená, jak vzniká a jak zaniká? Nejčastěji se se služebností odborníci setkávají při darovacích smlouvách na nemovitost.

Služebnost, latinsky servitures, vznikla už v římském právu, jenž je dělil na pozemkové a osobní. Na tyto dvě sekce nezapomněl ani nový občanský zákoník – i on disponuje dvěma druhy služebností. Stejně jako v minulosti, jedná se o osobní a pozemkové. Osobní se týkají práva určité osoby na užívání cizí věci a pozemkové jsou právem vlastníka pozemku v jisté míře jiný pozemek užívat. Služebnost znamená, že svého vlastníka zavazuje něco strpět nebo se něčeho zdržet. Povinnost něco strpět je třeba v tom, že oprávněnému dovolíte chodit přes vlastní pozemek nebo že může brát vodu ze své vlastní studny. Naopak povinnost zdržet se něčeho se týká třeba zákazu stavět do určité výšky.

Zkrátka, služebnost lze chápat jako dlouhodobý nájem třeba bytu. Velmi často tuto situaci můžeme vidět v případě, kdy se někdo chystá prodat svou nemovitost, ale ještě nějaký čas v ní chce setrvat. Tím pádem si zřídí služebnost. Zřídit ji může až do konce svého života. Jde o věcné břemeno.

Jak můžete služebnost zřídit?

Je celá řada způsobů. Nejčastěji se ale můžete setkat se smlouvou o zřízení služebnosti a potom i pro případ smrti. Jestli si myslíte, že je to to stejné, jako nájem, tak opravdu není. Nájemní nárok se totiž do evidence katastru nemovitostí uvádí jen pouze na návrh majitele nebo se souhlasem nájemce. Služebnost se ale do katastru zapisuje pokaždé – až dnem zápisu totiž služebnost vznikne. Díky tomu, že katastr nemovitostí není žádnou tajnou evidencí, může se touto skutečností obeznámit opravdu každý. Služebnost je možné sepsat na dobu neurčitou bez jakékoliv možnosti na výpověď – tady se bavíme o situaci, kdy např. v bytě má někdo právo setrvat až do smrti. Pokud jde o údržbu bytu, platí jasná pravidla o nájemních vztazích. Klasickou údržbu zajistí oprávněná osoba. O zbytek se postará majitel bytu. Právě na něm je totiž povinnost se o byt řádně starat.

Co se přesně bytem myslí? Je to místnost, nebo několik místností, které tvoří obývací prostor a zřizují se k bydlení.

Lze služebnost převést?

Právě služebnost není možné převést na někoho jiného. Spojuje se vždy pouze s určitým člověkem. Jestli není sjednáno jinak, zaniká služebnost smrtí. Jestli ale nastane situace, že je služebnost zřízena například na oba rodiče a jeden z nich zemře, druhému služebnost stále platí. Pokud si ale později přivede třeba novou polovičku, tak pro ni už služebnost podle zákona neplatí. Zkrátka a jasně, pokud tedy zemře i druhý rodič, přivedená osoba musí danou nemovitost opustit.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

To by nebyl život, kdyby se ale někdy nestávaly případy, kdy i taková služebnost bude problém. Je vůbec možné žádat o zrušení tohoto věcného břemene? Podle občanského zákoníku zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc už nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě. Je také možné, že se strany o zrušení služebnosti dohodnou – vymaže se z veřejného seznamu, služebnost zanikne jejím výmazem. Zákon však také říká, že služebnost zanikne v případě, že určitá osoba dosáhla určitého věku. V tomto případě se má za to, že dřívější případná smrt této osoby nemá na trvání služebnosti vliv. Podle dalšího paragrafu stejného zákona zaniká osobní služebnost smrtí oprávněné osoby.

Jaké jsou druhy služebnosti?

Občanský zákoník vymezuje celou řadu možných služebností, i tak ale nevymezuje zcela všechny. Jejich škála je totiž opravdu hodně rozsáhlá. Proto tedy, budete-li potřebovat zřídit nějakou, na kterou zákon výslovně nepamatuje, nic vám v tom zabránit nemůže. Zákon uvádí např. následující:

  • Pozemkové služebnosti, užívací právo, požívací právo, osobní služebnosti, služebnost bytu, právo pastvy, služebnost stezky, cesty a průhonu, oporu cizí stavby.

Jestli si kladete otázku, zda musí být služebnost bezplatná, tak nemusí. Ve smlouvě může být klauzule, která tuto věc definuje. Buď může oprávněná osoba zaplatit najednou, nebo v pravidelných platbách. S věcným břemenem služebnosti se nejvíce odborníci setkávají při darování nemovitosti. Třeba, že rodiče se rozhodli potomkovi darovat byt nebo dům, ale v domě chtějí zůstat až do konce života. Je to pro ně jakási jistota, že se z řádně vychovaného potomka nevyklube někdo jiný, a nebude je chtít z nemovitosti vyhodit. Díky služebnosti je ani vyhodit nemůže.

Podle občanského zákoníku patří služebnost mezi specifické instituty. Abyste měli jistotu, že je vše v pořádku i po právní stránce, je vhodné vše konzultovat s odborníky, právníky.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů