Věcné břemeno – definice, vznik a zánik věcného břemene

O pojmu věcné břemeno jste již určitě někdy slyšeli. Málokdo ovšem reálně ví, co vlastně věcné břemeno je, a že se dělí na služebnosti a reálná břemena. Pro lepší informovanost jsme se tedy rozhodli zpracovat tento článek, kde se na téma věcné břemeno podíváme podrobněji.

Co je věcné břemeno?

Věcné břemeno bychom mohli zařadit do kategorie věcného práva k cizí věci. Slouží především k tomu, aby oprávněná osoba mohla disponovat nebo využívat určitou část majetku, i když není reálně jeho vlastníkem. Ten naopak musí dispoziční práva věcného břemena respektovat, ať se mu to líbí, nebo ne. Velkým tématem jsou věcná břemena v oblasti nemovitostí, jedná se zejména o oporu cizí stavby, právo na svod dešťové vody, možnost připojit se na inženýrské sítě přes cizí pozemek, ale také zajištění přístupové cesty na vlastní pozemek. Je vám asi všem jasné, že tato oblast bude plná soudních sporů a tahanic.

Jaké je rozdělení věcných břemen?

Občanský zákoník vymezuje oblast věcného břemena zcela jasně, a to na dvě oblasti. První z nich jsou takzvané služebnosti a tou druhou reálná břemena. Obě tyto varianty mají svá specifika, na která se zaměříme hned v následující části našeho článku. Prvně si ovšem musíte uvědomit, že Nový občanský zákoník zavedl řadu novel, jak si lze relativně pokojnou cestou dohody upravit pozici obou stran zatěžovaných věcným břemenem. Vše pochopitelně závisí na vašem právním vzděláním, případně na právním zástupci a kvalitě smluv, které podepisujete. Jestliže ovšem budou obě strany chtít změnu, může k ní relativně snadno dojít.

Služebnost inženýrské sítě - vlastník pozemku musí umožnit sousedovi stavbu inženýrských sítí
Služebnost inženýrské sítě

Co jsou takzvané služebnosti?

Služebnosti jsou první kategorií věcných břemen a vyjadřují povinnost vlastníka zdržet se jakýchkoli připomínek k jednání oprávněné osoby. Háček je v tom, že by vlastník za normálních okolností, tedy bez přítomnosti věčného břemene, nemohl toto jednání tolerovat. Vše není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Představte si, že vlastníte pozemky, přes které vede příjezdová cesta k chatě vašeho souseda. V právních dokumentech ovšem existuje doložka, že je tato cesta služebně zatížena, a proto ji váš soused může zcela legálně používat. Právně je vše v pořádku, neboť existuje právě věcné břemeno. Vy s tímto neuděláte bohužel vůbec nic. Jediné, co vám zbývá, je takové chování prostě tolerovat.

Druhy pozemkových služebností jsou vyjmenovány v Novém občanském zákoníku. Jedná se například o:

 • Služebnost inženýrské sítě – právo na zřízení vodovodní, kanalizační či energetické přípojky na služebném pozemku, jeho provoz a údržbu,
 • Opora cizí stavby – povinnost zřídit a udržovat zdi nebo podpěry,
 • Služebnost okapu – právo na svod dešťové vody ze své střechy a cizí nemovitou věc,
 • Právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek,
 • Právo na vodu na cizím pozemku,
 • Služebnost stezky – právo chodit po cizím pozemku,
 • Služebnost cesty – právo na jízdu přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly.

Nabytí služebnosti

Služebnost je dle § 1260 NOZ možno nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížená.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Co jsou reálná břemena?

Reálné břemeno by se dalo definovat jako naprostý opozit ke služebnosti. Tedy vlastník věci musí něco aktivně vykonat nebo dokonce dát. Nejčastějším příkladem reálného břemena v praxi je takzvaný výměnek, který už sice nemá stejnou podobu jako v dobách minulých, ovšem stále si na něj lidé právo vyhrazují. Povinná osoba tedy poskytuje oprávněné osobě jak bydlení, tak také obživu a samozřejmě také péči.

Výměnek je smlouva, na základě které se převádí nemovitý majetek, a současně se zřídí věcné břemeno (služebnost, nebo reálné břemeno) ve prospěch převodce. Typickým příkladem může být převod nemovitosti na potomka, přičemž bude zřízena služebnost ve prospěch převodce, že bude moct nemovitost užívat po určitou dobu.

Jestliže ovšem nemáte problém se svými rodiči a máte vcelku normální vztah, není potřeba reálné břemeno do smlouvy o převodu nemovitosti dokládat. Jestliže ovšem neexistuje jiná možnost, v příslušném právním dokumentu musí být jasně definováno, kdo bude komu pomáhat a konkrétně s čím. Důležitá je také lhůta neboli doba trvání reálného věcného břemena.

Jak vzniká věcné břemeno?

Věcné břemeno může vznikat pouze předepsanými způsoby, neboť se jedná o velice důležitou právní doložku. Je tedy jasné, že si každý z vás nemůže jen tak bez povšimnutí zřídit věcné břemeno například na chodník před vaším rodinným domem.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Konkrétně se tedy jedná o písemnou smlouvu mezi stranami či z rozhodnutí příslušného orgánu. Věcné břemeno ale může vzniknout také na základě závěti nebo ze zákona či takzvaným vydržením. Osobou povinnou zřídit věcné břemeno nemusí být pouze vlastník nemovitosti nebo jiné věci, ale i další subjekty. Typicky se jedná o soud. Samotný vznik věcného břemene je pak zapsán v katastru nemovitostí.

Jak věcná břemena zanikají?

Stejně jako věcná břemena vznikají, musí také určitým způsobem zanikat. Dochází k němu zejména písemnou smlouvou, rozhodnutím příslušného orgánu, nebo ze zákona. K zániku věcného břemena může dojít i v okamžiku, když již nemovitost není ve stavu způsobilém k jeho plnění. V takovém případě se břemeno musí zrušit z rozhodnutí správního orgánu. Samozřejmě může postupem času dojít i k hrubé výhodě vlastníka oproti oprávněné osobě, což rozhodně není spravedlivé. V tuto chvíli naštěstí zasahuje jurisdikce, která věcné břemeno po soudním líčení zruší.

Kde najdu věcné břemeno k nemovitosti?

Věcné břemeno k nemovitosti musí být co nejpřesněji uvedeno v listu vlastnictví v katastru nemovitostí (kde najdu list vlastnictví). Proto si při koupi nového domu dejte pozor, abyste nekoupili nemovitost, ve které už někdo bydlí. V takovém případě vám totiž nepomůže ani ten sebelepší právník, protože jste se měli jednoduše lépe podívat na vymezení vlastnického práva a konkrétně věcných břemen. Zaměřte se tedy podrobněji na část B a C výpisu z katastru nemovitostí, kde jsou tyto závazky podrobněji vymezeny (výpis z katastru nemovitostí – kde jej získat).

Ať už budete kupovat nebo prodávat nemovitost, dejte si pozor na věcné břemeno. Jak už je jednou právně platné, je velice těžké ho z vaší pozice zrušit. I zde totiž platí pravidlo: neznalost zákona neomlouvá.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů