List vlastnictví – kdy jej budete potřebovat?

List vlastnictví je úřední listina potvrzující vlastnické právo k určité nemovitosti. Pokud vlastníte jakoukoli nemovitou věc (pozemek, dům, byt), v katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena na vašem listu vlastnictví v rámci určitého katastrálního území.

Pokud tedy vlastníte více nemovitostí ve více katastrálních území, máte tolik listů vlastnictví, jako je počet těchto katastrálních území. V listu vlastnictví se dozvíte veškeré podstatné informace o vlastníkovi nemovitosti, o věcných právech vztahujících se k nemovitosti, o omezení vlastnických práv, ale také informace o nabývacích dokumentech k nemovitosti, jako jsou například kupní a darovací smlouvy, vypořádaní dědictví apod.

K čemu je list vlastnictví potřeba?

List vlastnictví budete potřebovat, pokud obchodujete s nemovitostmi nebo pokud vyřizujete ohlášení stavby či stavební povolení na stavebním úřadě. Vždy, když potřebujete doložit své vlastnické právo k nemovitosti, budete potřebovat list vlastnictví, který prokazuje, že daná nemovitost patří opravdu vám.

Pokud chcete investovat do nemovitosti, list vlastnictví vám poslouží jako nástroj pro kontrolu stavu nemovitosti. Díky uvedeným podstatným informacím si můžete ověřit, zda na nemovitosti neváznou nějaká omezení vlastnického práva, věcná břemena či zda není dosavadní majitel v exekuci.

list vlastnictví - objednávka výpisu z katastru nemovitostí na stránkách cuzk.cz
List vlastnictví lze získat on-line na stránkách cuzk.cz

Kde lze získat list vlastnictví?

List vlastnictví, neboli výpis z katastru nemovitostí lze získat buď na katastrálním úřadě či na kontaktních místech Czech POINT. Bez prokázání totožnosti lze za finanční plnění získat list vlastnictví jakékoli právnické či fyzické osoby, o kterou se zajímáte. Pro získání výpisu z katastru nemovitostí potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví (příp. parcelní číslo pozemku), nebo jméno fyzické osoby či identifikační číslo právnické osoby.

Výpis z katastru můžete získat i on-line, a to pomocí nahlížení do katastru nemovitostí. Jedná se o aplikací dostupnou na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Zde lze dohledat jakoukoli stavbu či jakýkoli pozemek, a to buď zadáním přímo katastrálního území a listu vlastnictví, nebo katastrálního území a parcelního čísla či pomocí adresy budovy.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pakliže neznáte ani jedno z uvedených, lze pozemek či stavbu dohledat na mapě, ve které požadované údaje naleznete. Jakmile se dopátráte k požadované nemovitosti, v pravé části stránek naleznete odkaz na výpis z KN či částečný výpis z KN. Po kliknutí na odkaz si můžete nechat spočítat cenu za vystavení listu vlastnictví, který je opatřen elektronickou značkou a má tak povahu veřejné listiny. Pokud byste si však tento list vlastnictví vytiskli, aniž byste jej opatřili doložkou o autorizované konverzi, má tato listina pouze informativní charakter.

Co je částečný výpis z KN?

Pokud potřebujete doložit vlastnické právo či vyhledat informace pouze k jedné nemovitosti, lze požádat o vystavení částečného výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je na listu vlastnictví více nemovitostí, výpis z katastru bude mít logicky více stran, za které je třeba zaplatit. Pokud potřebujete výpis pouze jedné nemovitosti, můžete tak ušetřit i několik set korun.

Kolik stojí výpis z KN?

Na kontaktním místě Czech POINT zaplatíte za první stranu výpisu z KN 100 Kč a za každou další stranu 50 Kč. Na katastrálním úřadě zaplatíte 100 Kč za prvních 20 měrných jednotek a 100 Kč za každých započatých 20 měrných jednotek. Pokud žádáte o výpis z katastru nemovitostí on-line prostřednictvím dálkového přístupu, za každou stranu A4 zaplatíte 50 Kč.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů