Výpis z katastru nemovitostí – kde, jak a za kolik?

Každý, kdo vlastní byt, dům či pozemek, nebo chce nějakou nemovitost koupit, jistě přijde do styku s výpisem z katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí je dokument, který je v některých případech takřka nepostradatelný.

Výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina, která uvádí stav nemovitosti či souboru nemovitostí k datu vyhotovení tohoto výpisu. Výpisu z katastru nemovitostí je taktéž označován jako List vlastnictví.

List vlastnictví se váže k fyzické či právnické osobě a jsou na něm uvedeny jednotlivé nemovitosti, které osoba vlastní. K těmto nemovitostem jsou zde dále uvedeny podstatné informace, které vás mohou odvrátit od koupě nemovitosti, která by vás způsobila pouze samé trable. Jsou zde totiž uvedena všechna omezení vlastnického práva (věcná břemena, zastání právo smluví, předkupní právo, prohlášení konkursu podle insolventního zákona a jiná omezení vlastnického práva) a právní vztahy k nemovitostem, kde je uvedeno například to, zda je nemovitost předmětem společného vlastnictví manželů, že je nemovitost předmětem soudního sporu, vyvlastňovacího řízení apod.

K čemu výpis z katastru nemovitostí slouží?

Jak již bylo zmíněno, výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) je potřeba při mnoha úkonech. Budete jej potřebovat, například pokud prodáváte či kupujete nemovitost, žádáte o stavební povolení či ohlašujete stavbu apod.

Pokud kupujete nemovitost, vyžádejte si list vlastnictví stávajícího majitele nemovitosti a zkontrolujte si, zda na nemovitosti neváznou nějaká omezení vlastnického práva či zda není nemovitost předmětem jistých právních vztahů. Do budoucna se tak můžete vyhnout problémům, které se s vámi mohou vléct několik let.

Chcete-li stavět dům, garáž, bazén či stavbu, která vyžaduje stavební povolení či ohlášení stavby, budete potřebovat doložit, že jste majitel pozemku, na kterém bude stavba provedena. K tomu slouží zmíněný list vlastnictví, na kterém jsou uvedeny všechny potřebné informace.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Co výpis z katastru nemovitostí obsahuje?

Výpis z katastru je rozdělen celkem na 6 částí s písmenným označením A – F.

Část A – informace o vlastníkovi, spoluvlastnících a jejich podílech

Část B – identifikace nemovitostí včetně parcelního čísla, čísla popisná a evidenční, výměry, druhu a způsobu využití pozemku apod.

Část C – informace o omezeních vlastnického práva  – předkupní práva, zástavní práva, věcná břemena atd.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Část D – právní vztahy k nemovitosti – zápisy o vedených soudních sporech, podaných žalobách či uvedení informace, že je nemovitost předmětem společného jmění manželů apod.

Část E – uvedení dokumentů, na jejichž základě vlastník nemovitost nabyl – kupní smlouva, darovací smlouva, apod.

Část F – uvedení BPEJ, tedy bonitovaných půdně ekologických jednotek pozemkových parcel

Kde získat výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí lze získat osobně na katastrálním úřadě (seznam katastrálních úřadů) či na kontaktních místech Czechpoint, které se nachází na vybraných pobočkách České pošty a dále na krajských, městských a obecních úřadech.

Pro získání výpisu z KN bude potřebovat znát jméno a datum narození vlastníka příp. identifikační číslo právnické osoby. Vlastníka, parcelu či stavbu lze dohledat také na základě katastrálního území a čísla parcely nebo čísla popisného.

Výpis z katastru nemovitostí on-line

Pakliže nemáte možnost navštívit katastrální úřad či kontaktní místo Czechpointu osobně, lze využít možnost zaslání žádosti na katastrální úřad či možnost objednání výpisu z katastru nemovitostí on-line přímo na stránkách cuzk.cz. Stačí navštívit stránku „Nahlížení do katastru nemovitostí“ kde vyhledáte nemovitost zadáním katastrálního území a parcelního čísla (pozemek, dům, byt apod.) či adresou s číslem popisným (stavba, dům, byt).

V pravé části stránky si poté můžete vybrat, zda si přejete zakoupit úplný výpis z KN, částečný výpis z KN, informaci o pozemku či kopii katastrální mapy. Vyhotovení elektronické listiny je zpoplatněno, výsledná cena je dále spočtena v závislosti na počtu stran A4 listu vlastnictví. Po zaplacení poplatku (bankovním převodem, on-line kartou) vám bude zaslán výpis z KN na zadanou e-mailovou adresu.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Pokud si přejete vyhotovit výpis z KN v písemné formě, lze o výpis zažádat dálkově a po zaplacení správního poplatku vám bude zaslán na určenou adresu. V tom případě však počítejte s delší dobou vyřízení, a to až 30 dní.

O výpis z katastru nemovitosti lze žádat anonymně, vyžádat si můžete list vlastnictví kterékoli fyzické či právnické osoby, která vlastní nemovitost.

Nahlížení do KN

Některé základní informace o listu vlastnictví lze nalézt v nahlížení do katastru nemovitostí. Zde je možné zjistit například jméno a bydliště vlastníka nemovitosti, výměru a onačení parcely, typ mapového listu, číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost evidovaná, seznam sousedních parcel, seznam BPEJ, omezení vlastnického práva a způsob ochrany nemovitosti. Nelze zde však prohlížet kompletní list vlastnictví včetně všech náležitostí.

Nahlížení do katastru nemovitosti je volně přístupné všem uživatelům a služba nevyžaduje registraci a není zpoplatněna.

Dálkový přístup do KN

Pakliže nepotřebujete pouze jednorázový výpis z katastru nemovitostí, ale pro svoji činnost potřebujete vyhotovovat výpisy z KN častěji, zřiďte si dálkový přístup do KN. Dálkový přístup do KN vyžaduje registraci a je zpoplatněn, ale díky aplikaci získáte přístup ke všem potřebným informacím bez nutnosti osobní návštěvy katastrálního úřadu či kontaktního místa Czechpoint.

 

Částečný vs. úplný výpis z katastru nemovitostí

úplném výpisu z KN jsou uvedeny veškeré nemovitosti, které má vlastník ve vlastnictví (tedy všechny budovy a parcely). Částečný výpis z KN může obsahovat jen jednu či několik nemovitostí z celkového seznamu všech nemovitostí vlastníka. Částečný výpis z katastru nemovitostí se hodí například tehdy, když potřebujete v rámci ohlášení stavby doložit, že jste skutečně vlastníkem stavební parcely. Výpis tak má délku standardně 1 A4 oproti úplnému výpisu všech nemovitostí, které mohou mít více stran. Jelikož je každá strana zpoplatněna cenou 50 Kč, můžete tak ušetřit nějaké peníze.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Katastrální úřad – 100 Kč za 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území, dálkový přístup 50 Kč/A4 dle ceníku správních poplatků.

Czechpoint – první strana 100 Kč, druhá a každá další strana 40 Kč.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

1 komentář u „Výpis z katastru nemovitostí – kde, jak a za kolik?“

  1. Dobrý den. Na naší parcele máme věcné břemeno, brani vody. V dnešní době je studna bez vody. Chtěli bychom zrušit věcné břemeno. Co pro to máme udělat? Děkujeme za odpověď

Komentáře nejsou povoleny.