Střecha - Seznam všech článků na téma: Střecha | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Stavba
  3. domu
  4. Střecha

Rubrika zaměřená na všechny části střechy domu. Jelikož je střecha velmi důležitá součást stavby, naleznete v této rubrice různé články týkající se stavby krovu, zateplení střechy, instalace pojistné hydroizolace, parozábrany, pokládky střešní krytiny a oplechování různých konstrukcí.

Obecně:

Pojmem střecha je označována stavební konstrukce, jež chrání stavbu seshora. Její nejdůležitější funkcí je ochrana budovy pod sebou proti povětrnostním vlivům a samozřejmě také proti dešti. Slouží také k odvodu dešťové vody, čímž zabraňuje jejímu nashromáždění a z toho plynoucím následným problémům.

Jak se střechy dělí?

Nachází-li se pod střešní krytinou podkrovní prostor, bývá často střecha zateplená. Díky tomu se stane tento prostor obyvatelným, a vám tak vznikne další místo – například k úschově starých nepotřebných věcí či vybudování dětského pokojíčku. V opačném případě bývá střecha nezateplená, která se nejčastěji staví na přístřešcích, čekárnách či hospodářských budovách. Podle počtu plášťů je také můžeme rozdělit na jednoplášťové, dvouplášťové nebo víceplášťové – nacházející se na účelových stavbách, jimž plní zejména ochrannou funkci. Následně se podle sklonu dělí na ploché, šikmé a strmé – ty mají sklon větší než 45°.

Jaká je konstrukce střechy?

Celá střecha se skládá z nosné konstrukce a pláště. V případě šikmé střechy rodinného domu tvoří hlavní nosnou konstrukci dřevěný krov. U plochých střech to obvykle bývá stropní konstrukce ze stejného materiálu, ze kterého je postaven celý dům. V obou těchto případech musí být nosná konstrukce schopna vydržet trvalá zatížení a samozřejmě také nahodilá zatížení v podobě deště nebo sněhu.

Druhou částí je střešní plášť, jenž je ovlivněn typem střechy. Například u plochých střech může být tvořen poměrně složitou skladbou vrstev. Ta zahrnuje nosnou vrstvu, hydroizolační vrstvu, roznášení a separační vrstvu, parotěsnou vrstvu, a ještě některé další funkční vrstvy.

Střecha

Odvodnění ploché střechy – střešní vpusť, bezpečnostní přepad, odvodnění přes atiku

Redakce
0
Technologický vývoj se žene stále kupředu. Každým dnem kudy chodím, vidím čím dál modernější technologie. Stavařský obor pevně spolupracuje s naší architekturou a výsledky jsou jednoduše ohromující. V minulosti nebyly myslitelné určité případy, které dnešní doba nabízí, jako např. téma dnešního článku – odvodnění ploché střechy Jak se z takové střechy odvádí voda? Kolik svodů a vpustí je […]

Vláknocementová krytina – vlastnosti, pokládka a cena krytiny

Redakce
0
Při výběru střešní krytiny pro váš objekt dnes můžete volit z řady různých střešních krytin, kromě ceny a vzhledu střešní krytiny pak volíme typ i podle krokví vašeho domu. Tedy podle toho, jakou zátěž je na ně kvůli jejich technickému stavu možno vyvinout. Takovou zlatou střední cestou v tomto případě může být vláknocementová krytina, o které se […]

Oplechování střechy – jak oplechovat střechu

M. Mačas
0
Správně provedené oplechování střechy chrání objekt před vnikem vody. Nejčastěji se používají pozinkované, titanzinkové, hliníkové a měděné plechy. Instalaci oplechování střechy zvládnete svépomocí. Jako u všech klempířských prací musíte dodržet několik pravidel. Více se dozvíte v dnešním článku. Proč se střecha musí oplechovat? Plech je odolný, trvanlivý a neprostupný pro plyny a kapaliny. Díky tomu je […]

Eternitová střecha – rizika, životnost, likvidace

Redakce
0
V současné době se již v praxi s novými střechami z původního eternitu, přesněji azbestovláknitými eternitovými střechami nesetkáváte, protože jsou z důvodu ochrany zdraví zakázané. V minulosti však eternitová střecha patřila k velmi oblíbeným volbám pro svou ekonomickou nenáročnost a dlouhou životnost. Eternitová střešní krytina se vyráběla ve formě šablon nebo vlnovek a pokládala se na bednění, ale i laťované […]

Rekonstrukce ploché střechy – zateplení + hydroizolace

Rekonstrukce ploché střechy je nevyhnutelná tehdy, když dojde k narušení svrchní vrstvy krytiny. Může to zapříčinit stáří hydroizolace, nepříznivé přírodní podmínky nebo i nekvalitně provedená práce. V případě zatékání vody a vytvoření skvrn na stropě v budově, je obtížné najít porušené místo. Z tohoto důvodu se nedoporučuje překračování životnosti hydroizolace. Oddalovat nutnou výměnu dílčími opravami […]

Výpočet sklonu střechy a převod stupňů na procenta

Redakce
0
Základy, nosné stěny a stropní konstrukce jsou hotové, následuje poslední – střecha. Střecha není při realizaci objektu právě to nejjednodušší, je naopak její velice podstatnou součástí. Při volbě krytiny musíte zvažovat několik faktorů, mezi které patří klimatické podmínky, lokalita, volba krytiny a to důležité – její spád. Každá krytina má svůj předepsaný sklon a při […]

Hřeben střechy – odvětrání hřebene, oplechování hřebene

B. Obršliková
0
Už po staletí zdobí hřebeny střech různé prvky a doplňky, a ne všechny mají pouze okrasnou funkci. Hřeben střechy má za úkol zajistit odvětrání střešní konstrukce a zabránit tak jejímu případnému poškození kondenzující vlhkostí. Jak odvětrat hřeben střechy Odvětrání hřebene střechy by mělo být nedílnou součástí komplexní skladby větrané střechy. Při správně provedeném odvětrání střechy […]

Břidlicová střecha – jak se pokládá?

Redakce
0
Mezi tradiční přírodní materiály pro střešní krytiny jistě patří i břidlice, která má velmi dobré užitné vlastnosti břidlicová střecha je sázkou na jistotu. Břidlicové střechy bohužel nejsou tak často k vidění, jak by si zasloužily, kvůli jejich vyšší pořizovací ceně. A ačkoli je tato pořizovací cena na první pohled opravdu vysoká, v následujících řádcích zjistíte, že se […]

Dřevěná šindelová střecha – montáž a cena šindelové střechy

Redakce
0
Šindelová střecha je tradiční střešní krytina, která se pravidelně k pokrývání střech používala na většině objektů až do 19. století. V současné době se dřevěná šindelová střecha používá zejména na tradiční stavby, kde je potřeba zachovat původní architektonický ráz. Podoba vlastních střešních šindelů se příliš nezměnila, jen vzrostly požadavky na jeho požární odolnost. Jaké dřevěné šindele dnes […]

Laťování střechy – rozměry latí a rozteče

Redakce
0
Pro pokládku řady střešních krytin je potřeba přesné laťování, u jiných krytin je pak u roztečí latí povolena jistá vůle. Laťování střechy se skládá z kontralatí a vlastních střešních latí, na které se zavěšují střešní tašky. Rozměry laťování jsou rozdílné dle sklonu střechy a plánové krytiny. Při laťování je potřebné dodržet přesné rozměry a rozteče latí […]