Střecha - Seznam všech článků na téma: Střecha | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Stavba
  3. domu
  4. Střecha

Rubrika zaměřená na všechny části střechy domu. Jelikož je střecha velmi důležitá součást stavby, naleznete v této rubrice různé články týkající se stavby krovu, zateplení střechy, instalace pojistné hydroizolace, parozábrany, pokládky střešní krytiny a oplechování různých konstrukcí.

Obecně:

Pojmem střecha je označována stavební konstrukce, jež chrání stavbu seshora. Její nejdůležitější funkcí je ochrana budovy pod sebou proti povětrnostním vlivům a samozřejmě také proti dešti. Slouží také k odvodu dešťové vody, čímž zabraňuje jejímu nashromáždění a z toho plynoucím následným problémům.

Jak se střechy dělí?

Nachází-li se pod střešní krytinou podkrovní prostor, bývá často střecha zateplená. Díky tomu se stane tento prostor obyvatelným, a vám tak vznikne další místo – například k úschově starých nepotřebných věcí či vybudování dětského pokojíčku. V opačném případě bývá střecha nezateplená, která se nejčastěji staví na přístřešcích, čekárnách či hospodářských budovách. Podle počtu plášťů je také můžeme rozdělit na jednoplášťové, dvouplášťové nebo víceplášťové – nacházející se na účelových stavbách, jimž plní zejména ochrannou funkci. Následně se podle sklonu dělí na ploché, šikmé a strmé – ty mají sklon větší než 45°.

Jaká je konstrukce střechy?

Celá střecha se skládá z nosné konstrukce a pláště. V případě šikmé střechy rodinného domu tvoří hlavní nosnou konstrukci dřevěný krov. U plochých střech to obvykle bývá stropní konstrukce ze stejného materiálu, ze kterého je postaven celý dům. V obou těchto případech musí být nosná konstrukce schopna vydržet trvalá zatížení a samozřejmě také nahodilá zatížení v podobě deště nebo sněhu.

Druhou částí je střešní plášť, jenž je ovlivněn typem střechy. Například u plochých střech může být tvořen poměrně složitou skladbou vrstev. Ta zahrnuje nosnou vrstvu, hydroizolační vrstvu, roznášení a separační vrstvu, parotěsnou vrstvu, a ještě některé další funkční vrstvy.

Střecha

Mansardová střecha – jak vypadá, sklon střechy a využití pro podkroví

Redakce
0
Mansardovou střechu řadíme mezi šikmé střechy. Je charakteristická lomeným spojením dvou různých šikmin ven do prostoru a dvěma bočními štíty. Spodní část mansardové střechy je provedena ve velkém sklonu, vrchní část střechy naopak v mírném sklonu. Mansardová střecha je typická pro vily, různá rekreační a ubytovací zařízení, hotely ale i pro bytové a rodinné domy. V mnohých případech […]

Polovalbová střecha – sklon, skladba, konstrukce

Šnajdarová
0
Střecha polovalbová vznikne podobně jako střecha valbová – trojúhelníkové strany nezabírají celou plochu, ale jen část, zčásti je vyzděn štít. Polovalbová střecha je charakteristická sklonem do 45° střešních ploch ke čtyřem stranám obvodu budovy. Optimální sklon polovalbové střechy Sklon polovalbové střechy se řídí normou ČSN 73 1901 Navrhování střech. Polovalbová střecha tvarově patří do skupiny […]

Co je vikýř, konstrukce a porovnání se střešním oknem

Redakce
0
Střešní vikýř je nadstřešní stavební konstrukce s oknem, jejímž cílem je: více prosvětlit podkroví (prostor/místnost pod střechou)  zvětšit prostor v místnosti se šikmými stěnami bez zvětšování půdorysu místnosti Vikýř je nepřehlédnutelná součást střechy, která slouží praktickým účelům. Důležitou funkcí vikýře je také možnost účinnějšího větrání prostoru pod střechou. Střešní okna jsou často vnímána jako levnější varianta […]

Valbová střecha

Šnajdarová
0
Valbová střecha je optimální pro regiony s náročnými atmosférickými podmínkami v podobě silných dešťů a silnými větrnými poryvy. Úhel sklonu valeb pro oblasti s mírnými dešťovými srážkami je 5° až 40°, při silném zatížení 40°až 60°. Valbová střecha je tvořena čtyřmi střešními rovinami. Dvě protilehlé mají tvar lichoběžníku, na vrcholu jsou spojeny hřebenem a dvě mají tvar trojúhelníku […]

Nátěr eternitové střechy

Redakce
0
Pokud přemýšlíte nad renovací eternitové krytiny, jste na správném místě. Povíme si, jak provést nátěr eternitové střechy svépomocí a kolik takový nátěr stojí. Mrkneme se i na takzvané hydroizolační nátěry střechy. Nový nátěr střechy zvládnete bez problémů sami. Pokud se na to však necítíte a máte strach z výšek, můžete si objednat odbornou firmu, u které […]

Bezpečný sklon plechové krytiny

Redakce
0
Bezpečný sklon krytiny (BSK), často zaměňovaný za bezpečný sklon střechy, je sklon střechy, při kterém není potřeba realizovat nadstandardní opatření pod střešní krytinou (za předpokladu, že se na konstrukci střechy nevztahují žádné jiné zvláštní požadavky). V tabulce níže je uveden výčet bezpečných sklonů plechové krytiny velkoformátové i maloformátové. Plechová krytina velkoformátová Střešní krytina Ruukki Střešní krytina […]

Bezpečný sklon krytiny

Redakce
0
Každá střešní krytina má svůj tabulkově určený tzv. bezpečný sklon krytiny. Je to úhel, ve kterém se má střešní krytina položit, aniž by na ni byly kladeny další nadstandardní požadavky a opatření při pokládání. U minimálního sklonu krytiny již musíme použít nutná doplňková opatření. Samotný sklon střešní konstrukce ovlivňuje i montáž dalších střešních komponentů. Při […]

Co ovlivňuje životnost krovu

Redakce
0
Živostnost krovu je ovlivněna nejen údržbou střechy v průběhu života, ale také návrhem střešní konstrukce a zejména její skladby. Špatně zvolená skladba může zapříčinit kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce a trvale poškodit dřevěný krov. Co dále ovlivňuje životnost krovu? Návrh krovu – poddimenzované prvky životnost krovu sníží Již v projektové dokumentaci musí být myšleno na budoucí zatížení […]

Nátěr střechy – renovace plechové střechy

Redakce
0
Pokud přemýšlíte, zda svou stávající plechovou střešní krytinu kompletně vyměnit, nebo renovovat, jste na správném místě. V našem článku si povíme, jaké nátěry jsou pro obnovení střešní krytiny nejvhodnější a jaká je jejich cena. Už teď můžeme prozradit, že nátěr střechy vychází cenově až pětkrát výhodněji než kompletní výměna střešní krytiny. U renovace střech nás jistě […]

Výměna střešní krytiny – stavební povolení, demontáž a výběr střešní krytiny

Redakce
0
Výměna střešní krytiny čeká jednou za život téměř každého vlastníka domu. I když krytina vydrží desetiletí, kvalita střechy je během této doby prověřována řadou klimatických podmínek v podobě mrazu, sněhové pokrývky nebo deště. Všechny konstrukční prvky domu mají svoji normovanou životnost, tedy i střecha a střešní krytina. O výměně střešní krytiny uvažujeme obvykle tehdy, jestliže je […]