Odvětrání střechy pro správnou funkci střechy

Kromě dodržení technického postupu při pokládce vlastní střešní krytiny je důležité věnovat pozornost i odvětrání střechy, bez kterého by docházelo k zrychlenému stárnutí střešní krytiny, ale také k vytvoření nepříjemného klimatu v podkrovních částech domu. Odvětrání střechy se zpravidla provádí odvětranou vzduchovou mezerou, což je volný prostor mezi střešní krytinou a pojistné hydroizolace umístěnou nad tepelnou izolací střechy.

Proč nezapomenout na odvětrání střechy

Každá střecha se odvětrává hned z několika důvodů, které již byly nastíněny výše. První z nich je tepelně-izolační funkce. Střešní krytina totiž přejímá venkovní teplotu, v létě proto, pokud se do ní opírá sluníčko, může mít teplotu i kolem 70 °C. Díky odvětrání střechy pak vzduch může střechu ochlazovat, čímž jsou teplotní podmínky v podkroví znatelně zlepšeny. Teplo z rozehřáté střešní krytiny nepřestupuje vedením do nižších vrstev konstrukce směrem k interiéru, místo toho je přirozeným prouděním vzduchu (komínový efekt) odváděno ven do exteriéru.

Další funkcí je pak odvedení kondenzátu, tedy přebytečné vody, která vzniká v důsledku působení rosného bodu, rovněž odvádí také vlhkost, která prostupuje z podkroví směrem do exteriéru skrze neodborně nainstalovanou parozábranu. Vlhkost se však pod krytinu může dostat i jiným způsobem – hnaný déšť, nafoukaný sníh apod.

Kromě toho, že vlhkost, která nemá kam odcházet, narušuje střešní krytinu, poškozuje rovněž střešní laťování, ale může také zatéct do skladby střechy a poškodit zateplení střechy, které by vlivem dlouhodobého působení přílišné vlhkosti mohlo ztratit svoji funkci. Dále je zde také riziko vzniku plísní, které neblaze působí na lidské zdraví.

Odvětrání šikmé střechy

Jak již bylo řečeno, odvětrávání střechy je řešeno odvětranou vzduchovou mezerou mezi střešní krytinou a zateplením krovů. Tato mezera nejčastěji vzniká díky laťování střechy, konkrétně díky kontralatím, které jsou kotveny ke krokvím. Právě tak se nejčastěji navrhuje odvětrání dvouplášťové a tříplášťové střechy, o nichž se více dočtete níže. Do této mezery, aby plnila funkci odvětrání střechy, nevkládejte žádné předměty, abyste nezabránili přirozenému tahu vzduchu od okapů směrem k hřebenu střechy.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Odvětrání tříplášťové střechy

Tříplášťová střecha je odvětrávána pomocí dvou odvětraných mezer, a to mezi střešní krytinou a pojistnou fólií, druhá odvětraná mezera je pak mezi pojistnou fólii a zateplením střechy.

Odvětrání dvouplášťové střechy

V případě odvětrání dvouplášťové střechy je vytvořena pouze jedna odvětraná mezera, a to mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací. Pojistná hydroizolace (nebo také doplňková hydroizolační vrstva) musí být v tomto případě difuzně propustná, protože není ze spodní strany odvětraná a musí umožnit difuzi vodní páry skrz skladbu střechy do větrané vzduchové vrstvy pod krytinou.

V případě střech, kdy je krytina pokládána přímo na krokve, které chceme zároveň zateplit je nutné odvětranou mezeru vytvořit jinak, a to tak že se se minerální izolační vata nesmí dostat do horní části krokve a zároveň musí být vytvořen větrací otvor v oblasti okapů či v atice, aby se do nově vzniklé odvětrané mezery dostal.

V případě střechy, která je nad nevyužívanou nezateplenou půdou slouží celý tento prostor jako odvětrání, které musí mít volnou cestu přes hřeben, nebo větrací střešní tašky.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Odvětrání střechy - větrací otvory u okapu
Pro odvětrání střechy je nutné zhotovit větrací otvory v místě okapu střechy a ty následně ochránit mřížkou proti vniknutí ptactva.

Odvětrávací tašky a hřebeny

Aby bylo odvětrání funkční, je nutné, aby měl vzduch kam odcházet, k tomu slouží odvětrávací tašky a hřebeny, jejichž počet také není nahodilý. Počet odvětracích tašek a hřebenů se odvíjí od potřebné odvětrávací plocha. Ta je závislá na ploše a sklonu odvětrané střechy. Čím větší sklon střechy, tím menší musí být větrací otvory u hřebene střechy. Aby však byl pohyb vzduchu zajištěn, musí být také někde nasáván – konkrétně u okapové části střechy. I plocha tohoto větracího otvoru je závislá na sklonu a ploše střechy, přičemž platí, že její plocha je vždy větší než plocha větracího otvoru u hřebene střechy.  

Sklon střechyPlocha větracího otvoru u okapu k ploše střechyPlocha větracího tvoru na hřebeni k ploše střechy
< 5°>1/100>1/200
5° – 25°>1/200>1/400
25°- 45°>1/300>1/600
> 45°>1/400>1/800
Plocha větracích otvorů pro odvětrání střechy v závislosti na sklonu střechy.
Odvětrání střechy pomocí odvětrávacích střešních tašek a hřebene. Větrací plocha v místě hřebenu musí být větší než větrací plocha v místě okapu.
Odvětrání střechy pomocí odvětrávacích střešních tašek a hřebene. Větrací plocha v místě hřebenu musí být větší než větrací plocha v místě okapu.

Výška vzduchové mezery

Výška vzduchové mezery musí činit 4-10 cm a jak již bylo řečeno, nesmí být nikde přerušena. Obecně platí, že výška vzduchové mezery není nikdy menší než 4 cm. V případě, že je délka sklonu střech delší než 10 m nebo použita slabě paropropustná střešní krytina, a přitom sklon střechy je menší než 25 °, je nutné tuto mezeru navýšit.

Výška vzduchové mezery je závislá na sklonu střechy a vždy koreluje s mírou paropropustnosti střešní krytiny a sklonem střechy. Podrobné informace tak vždy hledejte u výrobce dané krytiny.

Sklon střechyTloušťka větrané vzduchové vrstvy
< 5°100 mm
5° – 25°60 mm
25°- 45°40 mm
> 45°40 mm
Tloušťka větrané vzduchové mezery v závislosti na sklonu střechy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů