Podkroví - co to je podkroví? | stavimbydlim.cz

Podkroví

« Back to Glossary Index

Podkroví je podstřešní prostor uzpůsobený k trvalému pobytu osob. Jedná se o prostor se skosenou stropní (střešní) rovinou. Podkroví je prosvětlováno zpravidla střešními okny, příp. pomocí oken ve štítu budovy nebo ve vikýři. Podkrovní prostor je možné získat například rekonstrukcí stávající půdy (půdní vestavba).

Související články na téma podkroví a půdní vestavby

7 obsáhlých článku – rekonstrukce podkroví a půdní vestavby krok za krokem

Jak předělat půdu na podkroví

Přestavba půdy na podkroví

« Back to Glossary Index