Přestavba půdy na podkroví, aneb jak na půdní vestavbu?

Půda ve starých objektech bývala v minulosti hojně využívána k hospodářským účelům nebo ke skladování věcí. Dnes však půdy často zejí prázdnotou. To je ovšem škoda v případě, že je půda vhodná pro půdní vestavbu. Přestavbou půdy na podkroví zužitkujete nevyužívaný prostor, a to za cenu nižší než je cena přístavby nebo nástavby domu. Jak taková rekonstrukce podkroví probíhá?

Jak zjistím, zda je půda vhodná pro půdní vestavbu?

O tom, zda je půda vhodná pro půdní vestavbu, rozhoduje mnoho faktorů. Jednak jsou to typ a tvar střechy, sklon střechy, výška hřebene, přístup na půdu, možnost vedení instalací, možnost prosvětlit prostor, ale někdy vás také může potkat omezení ze stavebního nebo památkového úřadu.

Výška hřebene střechy, typ střechy a její sklon

Limitující v případě půdní vestavby je výška hřebene. Pokud se rozhodnete pro půdní vestavbu, mějte na paměti, že je nutné dodržet minimální světlou výšku obytného prostoru v podkroví. U podkroví rodinného domu je to 2,3 m, a to alespoň nad 50 % podlahové plochy podkroví. Světlou výšku vám můžou snížit kleštiny, hambálky nebo v některých případech i vazné trámy. Vzhledem k tomu, že budete zateplovat střechu i podhled a dělat novou podlahu, musíte počítat i s celkovou tloušťkou těchto konstrukcí, o kterou se světlá výška podkroví sníží.

Čím větší sklon střechy, tím lépe pro půdní vestavbu. V případě většího sklonu střechy můžete počítat s větší průměrnou světlou výškou a dokonce i s větší podlahovou plochou. Minimální výška v obytném prostoru podkroví je 1,3 m. V případě velkého sklonu střechy bude tato výška dosažena blíže k obvodovým zdem domu.

Pro půdní vestavbu jsou nejvhodnější sedlové, pultové příp. polovalbové střechy. Pod valbovou střechou sice podkroví lze realizovat, ale za cenu menšího obestavěného prostoru a menší podlahové plochy.


Podkroví - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Přístup na půdu a do podkroví

Pokud chcete realizovat půdní vestavbu, prokonzultujte nejprve s projektantem, zda bude možné podkroví zpřístupnit schodištěm. Pokud do podkroví povede jediná cesta po žebříku nebo po strmých schodech, nejenže se vám bude těžko stěhovat nábytek a zařízení podkroví, ale i samotné budoucí využívání nebude pohodlné a pro starší osoby nebo děti prakticky nemožné.

Vedení instalací a prosvětlení prostor podkroví

Přestavba půdy na podkroví
Nejprve je nutné zjistit, zda je půda vhodná k rekonstrukci

Vedení instalací jako je voda, kanalizace, plyn a elektřina může být někdy problém. Tato skutečnost se však často nevyskytuje, ovšem vedení instalací může být technicky složité a nákladné.

Prosvětlení prostor půdní vestavby nebo podkroví závisí na tvaru střechy a typu zástavby. Nejideálnější stav prosvětlení vnitřních prostor je okny ve štítových zdech. V případě řadové zástavby nebo rozlehlé půdy přichází v úvahu střešní okna nebo vikýř. Pro osvětlení místnosti uvnitř dispozice podkroví je možné využít světlovodu. Pokud máte možnost vyhnout se střešním oknům a světlovodům, udělejte to. Odborníci na tepelnou techniku tvrdí, že právě střešní okna a světlovody jsou problémová místa ve střešních konstrukcí. V případě neodborného provedení může okolo těchto konstrukcí docházet k zatékání dešťové vody či ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní. Proto je důležité, aby montáž prováděl proškolený odborník.

Střešní okna jako vikýř

Pokud se i přesto pro střešní okno rozhodnete, jistě vás zaujme střešní okno, které vám nahradí i vikýř, popř. malý balkón. Jedná se o střešní okno s dvěma pohyblivými díly – horní a spodní. Horní díl střešního okna se vyklápí stejně jako klasické střešní okno, spodní díl se vyklopí do svislé pozice a tvoří tak zábradlí, přičemž vyklopená horní část okna tvoří stříšku pro případ špatného počasí.

Tip: Chystáte se na stavbu podkroví? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Omezení stavebního nebo památkové úřadu v případě půdní vestavby

S omezením stavebního úřadu se můžete setkat v případě, že budete kompletně rekonstruovat střechu a bude docházet ke zvýšení výšky hřebene střechy, zvýšení nebo snížení sklonu střechy nebo v případě, kdy budete chtít realizovat vikýř či ve střeše instalovat nová střešní okna. Jednoduše řečeno regulační plán obce jisté věci nedovolí a je potřeba se o tom dopředu informovat.

Památkový úřad může rekonstrukci zcela zakázat jednoduše proto, že v případě památkově chráněné budovy dojde ke změně historického krovu, jeho výměně, zakrytí jinými konstrukcemi nebo ke změně vhledu budovy.

Kdy se pustit do rekonstrukce podkroví?

V případě, že je vaše stará půda vhodná pro podkrovní vestavbu, máte potřebný rozpočet a nic jiného vám v realizaci půdní vestavby nebrání, můžete se přesunout k projektu přestavby.

Zejména je vhodné pozvat na stavbu statika, který stanoví, zda je krov únosný, zda nepotřebuje vyztužit, lokálně opravit nebo zdemolovat a postavit nový. Staré krovy bývají napadeny škůdci a nevratně znehodnoceny zatékáním vody. Pokud jsou poškozeny jen některé části krovu, stačí je vyměnit a ostatní části vyztužit ocelovými pláty nebo oboustranným obložením deskami apod. Projektant vám zajistí projektovou dokumentaci přestavby, vyřídíte si stavební povolení a můžete začít rekonstruovat.

Související články:

5 věcí, které budete potřebovat při konstrukcí podkroví  – stavební povolení, územní souhlas, pasport…

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Pozor na neprofesionální řemeslníky. Jak se nenachytat?

Šetřete teplo – zaizolování půdní vestavby

Stará střecha nedostatečně tepelně izoluje a je proto nutné zateplit obvodové konstrukce podkroví. Nejčastěji používanými materiály jsou minerální vata, polystyren, fenolická pěna (více na Fenolická pěna – nejlepší tepelná izolace) nebo tepelná izolace PIR a PUR (více na Výhody PUR stříkané tepelné izolace). Tepelná izolace z PUR pěny lze aplikovat i nástřikem na konstrukce a následným odřezáním přesahů a výčnělků.

V posledních letech se k izolaci podkroví a půdních vestaveb stále častěji používá také foukaná tepelná izolace, nejčastěji celulóza, která je z části vyrobena z novinového papíru. Možná to zní celkem hrozivě, ale realita je úplně někde jinde. Jedná se o velice efektivní řešení zabraňující tepelným ztrátám a hodí se zejména tam, kde běžnou izolací nelze zateplit kritické, špatně přístupná místa konstrukce. Navíc je odolná proti požáru, hnilobě i plísním a je z recyklovaného papíru a tedy ekologická.

Tip: Firmu pro váš projekt seženete nejrychleji na konci článku. Bezplatně a nezávazně.

Další vhodnou alternativou je foukaná izolace z kamenné vlny. Tato rozvlákněná směs horniny a dalších přísad skvěle odolává ohni a hodí se tak nejen tam, kde je vysoké riziko požáru, ale i do kabelových šachet.

Pro ekology se nabízí zajímavá varianta – izolaci z konopí. Jde o čistě přírodní látku bez dalších přidaných ingrediencí, což vám zaručí bezpečnou instalaci bez rizika zranění od ostrých úlomků. Produkt je vyroben z proplétaných konopných vláken a je dodáván ve tvaru desek. Podobně jsou na tom izolace z dřevité hmoty – dřevovláknité izolační desky.

Podkroví můžete minerální vatou či konopnou izolací zateplit svépomocí, případně využít služeb profesionálních izolatérů. Ovšem pokud zateplujete podkroví foukanou tepelnou izolací či stříkanou PUR pěnou, realizaci bude muset  každopádně provést odborná firma. Aplikace těchto tepelných izolací totiž vyžaduje použití speciální techniky a ochranných oděvů, které zpravidla nelze vypůjčit. Firmu na zateplení podkroví foukanou izolací či stříkanou PUR pěnou naleznete jednoduše, a to vyplněním nezávazné poptávky.

Při shánění firmy doporučujeme kontaktovat vícero firem a zajistit si cenové nabídky pro jejich porovnání. Jak jsme vás již informovali v článku Jak ušetřit při výběru řemeslníka, někteří řemeslníci a stavební firmy ceny přemršťují v závislosti na zvýšené poptávce během hlavní sezóny. Cenové nabídky se liší mnohdy až o desítky procent, což je při cenách stavebních prací značná suma.

Nadkrokevní nebo mezikrokevní izolace?

Při výběru způsobu tepelné izolace nemusíte zůstávat pouze u klasického mezikrokevního zateplení s izolací mezi krokvemi a pod krokvemi ze strany interiéru. Pokud si přejete mít přiznaný krov (viditelné krokve a trámy) a současně si nepřejete zmenšit vnitřní prostor, volte nadkrokevní izolaci. Nadkrokevní izolace je aplikována na prkenný záklop a následně je na vrstvě izolace zhotovena střešní krytina na laťování.

Izolace proti vlhkosti v podkroví

Aby tepelná izolace správně fungovala, je nutné ji chránit před zatékáním do konstrukce a také před kondenzací vodních par uvnitř konstrukce. Aby do konstrukce nezatékalo, je nutné aplikovat kvalitní střešní krytinu doplněnou o pojistnou hydroizolaci, která je umístěna vzhledem k tepelné izolaci z vnější strany konstrukce. V případě zatékání skrze střešní krytinu odvede tato pojistná hydroizolace vodu pryč.

Kondenzaci vodních par zabráníme aplikací parozábrany. Parozábrana je neprodyšná vrstva, která zabraňuje vniknutí vodních par do konstrukce a jejich následnému zkondenzování. Nejčastěji je tvořena PE fólií, která je přidělána pod vrstvu tepelné izolace. V tomto článku si můžete o montáži parozábrany přečíst více informací. Při montáži parozábrany je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k jejímu lokálnímu poškození. I malá díra v parozábraně dokáže napáchat velké škody. Pára tímto defektem prostoupí do konstrukce, kde v určitém místě, dle okolních podmínek, zkondenzuje. Konstrukce navlhne, dřevo může být napadeno plísní a mokrá tepelná izolace přestane plnit svoji funkci. V tomto místě tak dojde k velkým tepelným ztrátám. Pokud si nejste jisti, jak správně parozábranu přichytit, poraďte se s odborníkem či práci přenechte profesionálům s praxí.

V případě, že jste zvolili nadkrokevní způsob izolace podkrovního prostoru a zároveň pro izolaci využili nenasákavý tepelně-izolační materiál (XPS, PUR), parozábrana aplikována na prkenném záklopu tvoří jak pojistnou hydroizolaci, tak parozábranu v jednom.

Dělící příčky a další konstrukce v půdní vestavbě

Půdní vestavba se realizuje nejčastěji ve starých domech. Starý dům představuje menší únosnost konstrukcí a vzhledem k tomu musíme navrhovat další konstrukce, jako jsou dělící příčky a podhledy.

Proto se upouští od těžkých zděných příček a především pro rekonstrukce podkroví se využívají příčky lehké – sádrokartonové (jak správně zhotovit sádrokartonové příčky svépomocí naleznete v článku Jak postavit dům – příčky svépomocí). Podhledy a případná opláštění střešní roviny se zhotovují nejčastěji také ze sádrokartonových desek, ale i z palubek. Výhodou sádrokartonu je jeho nízká cena, variabilita a lehké zhotovení. Dřevěné podbití z palubek zase nabídne pocit tepla a prostor zútulní.

POZOR: Sádrokartonové příčky v podkroví je třeba vhodným způsobem oddilatovat od nosné konstrukce krovu. V případě, že by se konstrukce nedilatovala, časem by příčka popraskala a vytvořily by se v ní nevzhledné trhliny. Pokud nevyužíváte služeb sádrokartonáře a příčky si stavíte svépomocí, před stavbou si pozorně přečtěte montážní příručku od výrobce sádrokartonového systému nebo se poraďte s technickou podporou výrobce.

Cena za půdní vestavbu nebo rekonstrukci podkroví

Cena realizace půdní vestavby se nedá exaktně stanovit. Vše závisí na konkrétních podmínkách, požadavků investora a cenách použitých materiálů. Lze však konstatovat, že půdní vestavba vyjde daleko levněji, než přístavba nebo nástavba rodinného domu. Orientačně lze počítat s cenou okolo 12 – 13 tis. Kč/m2 podlahové plochy půdní vestavby. Cenu navýší specifické požadavky interiérového a technologického vybavení interiéru a případné vícepráce, které se vždy u rekonstrukcí vyskytují.

Do poptávkového formuláře se snažte vyplnit co nejpodrobnější popis vašeho záměru tak, aby byla firma schopna cenovou nabídku zpracovat. Nejlepším způsobem je rovnou zaslání projektu rekonstrukce podkroví, který potřebujete, pakliže při rekonstrukci podkroví zasahujete do nosných prvků stavby či měníte způsob a rozsah využití podkroví. Pokud projekt prozatím nemáte, zašlete firmě alespoň přibližně rozměry podlahové plochy, střechy a plánovaných příček.

Další rady, nápady a inspiraci pro půdní vestavby naleznete v článku Půdní vestavby.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů