5 věcí, bez kterých se neobejdete při rekonstrukci podkroví

soutez

Přemýšlíte o tom, že byste starou půdu přestavěli na obytné podkroví, či podkroví máte, ale chcete jej rekonstruovat či modernizovat? V článku pro vás uvádíme 5 věcí, které budete potřebovat při rekonstrukci podkroví či realizaci půdní vestavby.

Stavební povolení

V § 104 odst. 1, písm. k stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je napsáno, že pro stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, postačí pouhé ohlášení stavby.

Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci podkroví mnohdy zasahuje do krovu střechy či do stropní konstrukce, což jsou nosné konstrukce stavby, budete pro rekonstrukci podkroví potřebovat stavební povolení. Stavební povolení bude potřeba v případě, že do nosných konstrukcí střechy zasahovat nebudete, ale rozhodnete se pro instalaci střešního okna, čímž se změní vzhled stavby.

O tom, jak vyřídit stavební povolení, příp. ohlášení stavby, jsme vás již informovali.

  • Formulář pro vyřízení stavebního povolení, včetně seznamu potřebných příloh, naleznete ZDE.
  • Formulář pro vyřízení ohlášení stavby ZDE.

Územní souhlas

Společně se stavebním povolením či ohlášením stavby budete potřebovat také územní souhlas. Ten dle § 96 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. postačí v, mimo jiné, právě v případě změn dokončených staveb.


Podkroví - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pro vyřízení územního souhlasu je třeba vyplnit patřičný formulář, který naleznete ZDE a doplnit jej o požadované přílohy, které se v mnoha případech shodují s těmi, které budete potřebovat pro vyřízení stavebního povolení / ohlášení stavby.

Pasport stavby

Jednou z povinných příloh žádosti o stavební povolení je i projektová dokumentace rekonstrukce zpracovaná dle příslušné vyhlášky. Aby bylo možné vypracovat projekt rekonstrukce, je třeba mít k dispozici výkresy původního stavu domu. U starších staveb je však problém s dohledáním projektové dokumentace. Jednoduše se nedochová.  Proto je potřeba zpracovat pasport stavby. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která zachycuje stávající stav nemovitosti. Obsahuje situaci, půdorysy, řezy, pohledy a technickou zprávu.

Projekt rekonstrukce

Vypracovaný pasport stavby poslouží jako podklad pro zhotovení projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro vyřízení stavebního povolení a pro samotnou rekonstrukci podkroví. Projekt rekonstrukce musí být zpracován detailně, jelikož právě ve střešní konstrukci se nachází řada kritických míst, které při nesprávně projektované a posléze provedené montáži můžou do budoucna způsobit pěkné trable. Nejedná se pouze o zatékání dešťové vody, ale i například kondenzaci vodní páry v konstrukci střechy, která je mnohem nebezpečnější. Tato závada zprvu nejde vidět a projeví se až po dlouhé době, kdy je konstrukce střechy napadená plísněmi, tepelná izolace je nasáknutá vodou a neplní tak svoji funkci.

Cena projektu rekonstrukce se může dle rozsahu pohybovat od 30 000 do 80 000 Kč. Cena se odvíjí od mnoha faktorů a především od toho, jakým způsobem má být projektová dokumentace zpracovaná. Kvalitně zpracovaný projekt je sice dražší o pár tisíc, ve výsledku vám však může ušetřit mnohem více. Mnoho projektantů v projektech neuvádí zásadní informace, které mohou ovlivnit funkci celé konstrukce, což se následně projeví vadami a poruchami.

Kvalitní projekt rekonstrukce také obsahuje jednu podstatnou část, a tou je výkaz výměr, na základě kterého se posléze zpracuje položkový rozpočet.

Tip: Chystáte se na stavbu podkroví? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Položkový rozpočet rekonstrukce podkroví

Položkový rozpočet vám nastíní, kolik bude celkem rekonstrukce podkroví stát. V položkovém rozpočtu se počítá nejen s cenami za stavební materiál, ale i za jednotlivé úkony, tedy za práci řemeslníků.

dodavatel

I když je položkový rozpočet poměrně přesný, vždy je vhodné počítat s finanční rezervou alespoň 10 % na možné vícepráce, jelikož při každé rekonstrukci vznikají odchylky. Může se stát, že budete chtít něco předělat, a to samozřejmě nebude zadarmo.

TIP: V článku Cena rekonstrukce střechy uvádíme přehled cen týkajících se tesařských, pokrývačských a klempířských prací.

Stavební firma

Pokud máte projekt rekonstrukce, vyřízené stavební povolení a peníze na rekonstrukci, nebrání vám nic v započetí stavebních prací. Pokud jste šikovní, velkou část práce můžete provést svépomocí, ovšem naskytnou se situace, kdy stavební firmu či řemeslníka budete potřebovat. Ukázkovým příkladem je například provedení izolace foukanou tepelnou izolací či nástřikem PUR pěny, kterou bez speciálního zařízení sami neprovedete. A pokud se bojíte výšek, neobejdete se ani bez tesaře, pokrývače a klempíře.

Při výběru řemeslníka doporučujeme vybírat na základě kladných referencí od vašich blízkých či kamarádů, kteří vám někoho doporučí. Druhou možností je poptat prověřenou firmu či řemeslníka zasláním nezávazné poptávky, která vám hledání urychlí a zjednoduší. Při výběru zhotovitele stavby vybírejte z více cenových nabídek. Jak se sami ujistíte, cenové nabídky se budou mnohdy výrazně lišit.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů