Pasport stavby – kdy je potřeba?

Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace stávajícího objektu. Pasport stavby budete potřebovat v několika různých případech, a to zejména pokud vlastníte starší stavbu bez dochované projektové dokumentace. K čemu tedy pasport stavby slouží?

Pasport stavby je výsledkem pasportizace, tedy zaměření stávajícího stavu stavby a vypracování zjednodušené dokumentace stavby, která se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace.

Kdy je pasport stavby potřeba

Pasportizaci stavby budete potřebovat provést tehdy, kdy vlastníte starou budovu (rodinný dům, bytový dům, chatu, chalupu, …), ke které není dostupná žádná projektová dokumentace či je dokumentace neaktuální, a budete chtít tuto nemovitost rekonstruovat, provést přístavbu, nástavbu, půdní vestavbu, nebo ji budete chtít prodat. Pasport stavby také potřebujete jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy či energetického štítku. Pasport stavby může posloužit jako nástroj pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí při probíhajících digitalizacích obcí.

Pokud tedy vlastníte starou stavbu bez výkresové dokumentace, potřebujete zpracovat pasport stavby, pokud:


Pasport budovy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty-IN
Vyberte typ stavby:

Popis budovy

Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Stavbu rekonstruujete.
 • Provádíte nástavbu či přístavbu.
 • Stavbu chcete prodat.
 • Potřebujete zpracovat PENb či štítek obálky budovy (kdy je potřeba zpracovat PENb).
 • Potřebujete odstranit nesrovnalosti v KN při digitalizaci.

Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud dokumentace stavby nebyla pořízena či se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník novému vlastníkovi. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace, tedy pasportu stavby.

pasport stavby
Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby (zdroj: pixabay.com)

Jak probíhá pasportizace stavby?

Pasportizace stavby probíhá většinou tak, že projektant navštíví stavbu a provede základní obhlídku objektu, na základě které nacení prováděné práce. Samotné zaměření provádí pomocí speciálních dálkových měřidel, zpravidla laserových, dále pomocí sklonoměrů, nivelačního přístroje, teodolitu či pomocí 3D skeneru a naměřené hodnoty zapisuje na orientační schéma objektu. Jakmile jsou všechny délky a výšky změřeny, zpracuje projektant pasport stavby v digitální podobě včetně všech půdorysů, řezů, pohledů a zpráv. Výstupem pasportizace je zjednodušená dokumentace stavby v digitální a papírové podobě.

Co vše obsahuje pasport stavby

Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport stavby musí obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů. Výkresy pasportu stavby musí být zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Kolik pasport stavby stojí

Cena pasportu bytu, domu či jiné stavby se odvíjí od velikosti a složitosti zaměřované stavby. Cena za pasportizaci stavby se stanovuje za 1 m2 podlahové plochy, přičemž tuto cenu výrazně ovlivňuje konstrukční a dispoziční provedení budovy.

Pokud má stavba jednoduchý půdorysný tvar a má rovné stropy a podlahy v jedné úrovni, je možné uvažovat s cenou pasportizace okolo 20 – 35,- Kč/m2. Pokud má objekt členitý půdorys a má trámové či klenuté stropy, cena pasportu se může vyšplhat na 30 – 60,-Kč/m2 a pokud má stavba navíc podlahy v několika výškových úrovních, cena za pasport budovy bude 40 – 70,-Kč/m2. Nejvyšší cena pasportu budovy nestává v případě, kdy je objekt půdorysně členitý, má několik výškových úrovní, má klenbové a trámové stropy, krovy staré soustavy a ozdobné fasády s architektonickými detaily. Pak se cena za pasport vyšplhá až na 60 – 110,-Kč/m2.

Tip: Potřebujete pasport nebo projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Standardně však cena pasportu bytu začíná na 1 500,-Kč a cena pasportu domu na 4 000,-Kč.

Nabídky na zhotovení pasportu získáte po vyplnění nezávazného poptávkového formuláře. První cenovou nabídku budete mít v e-mailu do 24 hodin.

Pasport stavby - nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty
Typ stavby:
Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace:

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů