Stavební úřad - stavební povolení - ohlášení stavby - Archivy | stavimbydlim.cz
leaderboard
  1. Home
  2. Stavba
  3. domu
  4. Stavební
  5. Stavební úřad

V článcích z rubriky „Stavební úřad“ naleznete informace o tom, kdy je potřeba stavební úřad navštívit a co všechno budete potřebovat pro vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, ohlášení dokončené stavby apod. Každý článek se zabývá určitou stavební prací, u které je popsáno, zda je třeba vyřizovat stavební povolení či ohlášení stavby. Dozvíte se tedy, zda je třeba vyřizovat stavební povolení na stavbu rodinného domu, bazénu, plotu, pergoly či chodníku. Dále je zde uvedeno, zda je třeba stavební povolení či ohlášení stavby v případě rekonstrukce domu, bytu, podkroví, kuchyně, nebo koupelny.

Další články jsou zaměřeny na ohlášení dokončené stavby a kolaudaci stavby. Dozvíte se, co všechno potřebujete pro zdárné ohlášení dokončené stavby rodinného domu. V každém článku přikládáme odkazy na potřebné formuláře a vypisujeme povinné přílohy, které se na stavebním úřadě musí dokládat.

Některé stavby vyžadují nejen ohlášení stavby, ale je u nich třeba vyřídit i územní souhlas, příp. územní rozhodnutí. V těchto článcích opět radíme, jak při vyřízení územního souhlasu či rozhodnutí postupovat, jaké formuláře vyplnit a které dokumenty k žádosti přiložit.

 

Stavební úřad

Rozsah dokumentace pro stavební povolení

Redakce
0
Pokud se chystáte stavět dům, budete muset vyřídit ohlášení stavby. V některých případech však budete muset vyřídit stavební povolení, a to zejména u větších staveb či rozsáhlých rekonstrukcí. Pro ohlášení stavby i pro stavební povolení po vás bude stavební úřad vyžadovat dokumentaci pro stavební povolení. Rozsah dokumentace pro stavební povolení je předmětem tohoto článku. Kdy je […]

Ohlášení dokončené stavby – kdy je potřeba a jak postupovat

B. Obršliková
0
S novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu) došlo od roku 2018 k poměrně zásadním změnám, týkajícím se mimo jiné užívání staveb po jejich dokončení. Byl zrušen § 120, který specifikoval užívání stavby na základě souhlasu s užíváním. Nově byl zaveden § 122a, který v podstatě vrací do hry klasické kolaudační řízení, […]

Stavby na povolení – stavby, které vyžadují stavební povolení

B. Obršliková
0
Všeobecně lze říct, že všechny větší nové stavby vyžadují jak rozhodnutí o jejich umístění, tak stavební povolení, případně společné rozhodnutí. V některých případech ale bude nutné stavební povolení i u menších staveb nebo jejich rekonstrukcí. Které stavby vyžadují povolení a za jakých podmínek V podstatě není-li ve stavebním zákoně přímo uvedeno, že daná stavba nevyžaduje stavební povolení […]

Stavby na ohlášení – stavby, které vyžadují ohlášení stavby

B. Obršliková
0
Ohlášení stavby je v podstatě jednodušším řešením pro povolení stavby. Ovšem jednodušším v tom smyslu, že neprobíhá klasické, často zdlouhavé řízení pro povolení stavby, zakončené vydáním příslušného rozhodnutí, ale stavební úřad na základě podaného ohlášení stavby do třiceti dnů vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Jinak v podstatě i pro ohlášení stavby musíte jako stavebník doložit poměrně širokou […]

Kolaudace bez fasády – je to možné?

B. Obršliková
0
Máte postavený dům, chtěli byste jej začít užívat, ale chybí vám ještě fasáda domu? Je kolaudace bez fasády vůbec reálná? Jak v takovém případě postupovat? Ohlášení dokončené stavby Po novele stavebního zákona z roku 2018 vznikl v povolování a zejména kolaudaci staveb ještě větší zmatek než před touto novelou. Některé stavby jsou nyní zcela zproštěny povinnosti kolaudace tak, […]

Jak dlouho trvá kolaudace

M. Mačas
0
Kolaudace je posledním dokumentem, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Většinou se dočtete, že pokud jde vše hladce, obdržíte kolaudační souhlas do patnácti dnů od úspěšné prohlídky. Takto rychlé vyřízení je ale někdy pouhou fata morgánou. V následujícím článku proto probereme, jak dlouho trvá kolaudace ve skutečnosti, jak dlouho by […]

Jak dlouho trvá stavební povolení (platnost stavebního povolení)

Šnajdarová
0
Platnost stavebního povolení je 2 roky. Pokud byste do této doby nestihli započít stavbu domu, platnost vyprší a budete nuceni o stavební povolení žádat znovu. Stavební povolení však lze prodloužit. Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení Schvalovací proces se může protáhnout i na více než jeden rok, podle složitosti stavby a okolností, které se váží […]

Podmínky kolaudace domu dle stavebního zákona

M. Mačas
0
Kolaudace je posledním dokumentem, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Jak už víme, od velké novely stavebního zákona z roku 2018 se ale mnohé změnilo. Další změny v podmínkách kolaudace jsou pak očekávány i v roce 2021. A protože neznalost zákona neomlouvá, probereme raději všechny podmínky kolaudace v následujícím článku. Co je vlastně […]

Prodloužení stavebního povolení – jak podat žádost?

B. Obršliková
0
Máte vydané stavební povolení a víte, že v dohledné době nezačnete se stavbou? V tom případě je pro vás důležité datum, kdy vaše stavební povolení nabylo právní moci. Pokud máte v ruce pouze povolení bez právní moci, obraťte se na stavební úřad, který vám stavební povolení vydal, a požádejte o vyznačení právní moci. Teprve potom budete mít pravomocné […]

Stavba do 25 m² – bez stavebního povolení či ohlášení stavby

B. Obršliková
0
Mezi lidmi všeobecně koluje přesvědčení, že na svém pozemku si můžu postavit, co chci. Bohužel, stavební zákon to vidí jinak. Některé stavby skutečně lze postavit bez jakéhokoliv povolení (typickým příkladem je stavba do 25 m2), ovšem podstatné je, o jakou stavbu se jedná a jaký druh staveb je na daném pozemku přípustný z hlediska územního plánu. […]