Stavební úřad - stavební povolení - ohlášení stavby - Archivy | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Stavba
  3. domu
  4. Stavební
  5. Stavební úřad

V článcích z rubriky “Stavební úřad” naleznete informace o tom, kdy je potřeba stavební úřad navštívit a co všechno budete potřebovat pro vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, ohlášení dokončené stavby apod. Každý článek se zabývá určitou stavební prací, u které je popsáno, zda je třeba vyřizovat stavební povolení či ohlášení stavby. Dozvíte se tedy, zda je třeba vyřizovat stavební povolení na stavbu rodinného domu, bazénu, plotu, pergoly či chodníku. Dále je zde uvedeno, zda je třeba stavební povolení či ohlášení stavby v případě rekonstrukce domu, bytu, podkroví, kuchyně, nebo koupelny.

Další články jsou zaměřeny na ohlášení dokončené stavby a kolaudaci stavby. Dozvíte se, co všechno potřebujete pro zdárné ohlášení dokončené stavby rodinného domu. V každém článku přikládáme odkazy na potřebné formuláře a vypisujeme povinné přílohy, které se na stavebním úřadě musí dokládat.

Některé stavby vyžadují nejen ohlášení stavby, ale je u nich třeba vyřídit i územní souhlas, příp. územní rozhodnutí. V těchto článcích opět radíme, jak při vyřízení územního souhlasu či rozhodnutí postupovat, jaké formuláře vyplnit a které dokumenty k žádosti přiložit.

 

Stavební úřad

Zastavitelná plocha pozemku dle stavebního zákona

Šnajdarová
0
Zastavitelná plocha pozemku je definována zákonem č. 183/2006 Sb. § 2, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Vymezení zastavitelných ploch Zastavitelné plochy jsou vymezeny v Návrhové části územního plánu, jejímž objednavatelem je vždy příslušná obec a pořizovatelem […]

Jak udělat ze zahrady stavební pozemek – vyjmutí z půdního fondu

B. Obršliková
0
Rozhodli jste se stavět a váš pozemek je v katastru vedený jako zahrada? Nemusíte si zoufat i na zahradě se dá stavět, jenom je nutné si zjistit další podstatné údaje. Územní plán, zastavitelné a nezastavitelné území a vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. O tom všem se zmíníme v tomto článku s návodem na to, jak udělat ze […]

Co je a co není stavební úprava – definice, příklady

Šnajdarová
0
Stavební úprava je definována zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Stavební úprava v praxi Stavební úpravu vždy konzultujte s odborným stavebníkem, statikem, architektem, stavitelem a v neposlední řadě se stavebním úřadem. Rekonstrukce nebo stavební úpravy musí být […]

Dokumenty ke kolaudaci domu

M. Mačas
0
Kolaudace domu je posledním dokumentem, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Nicméně, změť kolonek kolaudačního formuláře může být pro někoho příliš velkým soustem. Následující článek vás proto jednotlivými oddíly postupně provede, objasní některé zrádnosti a zajistí, že většinu dokumentů ke kolaudaci zvládnete vypracovat v klidu a z pohodlí domova. Bez čeho […]

Kdy opěrná zeď stavební povolení nevyžaduje a kdy ano

Redakce
0
Opěrná zeď stavební povolení vyžaduje pouze v jednom případě, a to tehdy, když je vyšší jak 1 metr. V ostatních případech se obejdete s ohlášením stavby a územním souhlasem.  Jaké mohou nastat případy a co budete muset vyřídit? Opěrná zeď bez stavebního povolení Opěrnou zeď můžete postavit bez jakéhokoli souhlasu ze strany stavebního úřadu, pakliže splňuje parametry uvedené […]

Dokumentace bouracích prací

M. Mačas
0
Něco zničit, bylo vždy lehčí než něco vybudovat. V podivuhodné krajině projektových dokumentací to ale nemusí vždy platit. Ať už se chystáte ke zboření staré stodoly, nebo rušíte celý rodinný dům, bude dokumentace bouracích prací jedním ze spisů, které musíte doložit. Navíc nesmíte ohrozit souseda, ani okolní infrastrukturu, ani výrazně zasáhnout do životního prostředí. Jak se […]

Zasklení lodžie a stavební povolení

Redakce
0
Zasklení lodžie je stavební úpravou, kterou se mění vzhled stavby a taktéž úpravou, která může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Z těchto důvodů po vás s největší pravděpodobností bude stavební úřad vyžadovat vyřízení stavebního povolení. Ne vždy tak tomu však musí být, proto je dobré ze všeho nejdříve zamířit na stavební úřad a poradit se s kompetentním úředníkem. […]

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby

M. Mačas
0
Pokud už máte od stavebního úřadu udělen územní souhlas, můžete podniknout další krok na cestě k realizování vašeho projektu. Tím bude získání stavebního povolení, které později poslouží jako podklad pro přesné vyčíslení stavebních nákladů. Od vydání novely zákona č. 183/2006 Sb. v roce 2018 je navíc možné tento proces obejít a vypracovat pouze jednodušší dokumentaci pro ohlášení […]

Stavební povolení na zateplení střechy

Redakce
0
Zateplení střechy je z pohledu stavebního zákona považováno za stavební úpravu. Podle 103 odst. 1 písm. d stavební úpravy nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavby, musí být však splněny následující podmínky: Při zateplení střechy se nesmí zasahovat do nosných konstrukcí. Nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Zateplení nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí. […]

Zastavěné území dle stavebního zákona

Redakce
0
Zastavěné území je zaznačeno v územním plánu obce. Jedná se zpravidla o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části jako jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území atd. Definice zastavěného území Přesnou definici zastavěného území najdeme v § 58 až v § 60 Stavebního zákona. Zastavěné území je vymezeno čarou, která je vedena […]