Technický dozor stavebníka

Pokud se jako podnikatel chystáte na stavbu nemovitosti financovanou z veřejného rozpočtu, budete si muset obstarat technický dozor stavebníka. Ten zajistí, že všechny konstrukční úkony budou provedeny správně a podle platných norem. Kolik technický dozor stojí, jakou musí mít kvalifikaci a co přesně na stavbě dělá, se dozvíte v následujícím článku.

Jaký je rozdíl mezi technickým a stavebním dozorem?

Stavební dozor je poměrně zažitým termínem. Jedná se o kvalifikovanou fyzickou osobu, která musí být přítomna u všech soukromých staveb svépomocí. Zde zajišťuje hladký průběh výstavby, bezpečnost práce, a především dodržení všech potřebných norem. Stavební dozor si můžete dělat sami, kvalifikační podmínkou je vysokoškolské vzdělání stavebního/architektonického směru, nebo maturita ze stavební střední školy + alespoň tříletá praxe v oboru.

technickým dozorem se setkáte, pokud stavíte jako podnikatel. Stavební zákon se k věci vyjadřuje následovně:

„U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.“

Technický dozor je nutný u staveb realizovaných z veřejného rozpočtu.
Technický dozor je nutný u staveb realizovaných z veřejného rozpočtu.

Technický dozor opět kontroluje kvalitu prováděných prací a dodržování norem. Zároveň se ale zaměřuje i na čerpání finančních částek a s nimi související vykazování prací, čímž zabraňuje korupci. Fyzická osoba vykonávající technický dozor musí mít zvláštní autorizaci, která je vymezena ve stavebním zákonu. V praxi vždy hledejte certifikovaného architekta, inženýra, nebo technika/stavitele.

Zajištění technického dozoru určitě nezanedbejte, porušení této povinnosti se jinak trestá pokutou až 200 tisíc Kč.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaký je plat technického dozoru

Určení odměny za služby technického dozoru je obtížné a vždy se odvíjí od požadavků stavby a předpokládaného časového zatížení osoby. Plat technického dozoru stavebníka se však pohybuje v rozmezí 32 až 58 tisíc korun. Další možností ocenění je vyplacení procentuálního podílu z celkového stavebního rozpočtu (až 11 %).

Dozor stavebníka: Závěr

Technický dozor si musí zajistit podnikatel, pokud staví jako zhotovitel za peníze z veřejného rozpočtu. Dozor stavebníka musí být fyzická osoba, s příslušným vzděláním a praxí v oboru. Jejím úkolem bude sledování dodržování stavebních postupů, norem a správného nakládání s finančními prostředky.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů