Solární systémy - co to je? | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Technologie
  3. Solární
  4. Solární systémy

Solární systémy

Kolik energie je potřeba pro ohřev vody?

Redakce
Ať již ohříváte vodu v bojleru, nepřímotopném ohřívači či vodu na koupání v bazénu, jistě byste si rádi spočítali, kolik energie je potřeba pro ohřev vody. Výpočet spotřeby energie je jednoduchý. Jak na to? Pro výpočet spotřeby energie na ohřev vody potřebujete znát především: objem vody (litry, resp. kilogramy), měrnou tepelnou kapacitu vody (kJkg-1K-1), tedy množství energie […]

Solární systémy v NZÚ

Petr Pávek
Dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy, spuštěný na podzim roku 2015 přináší opět podporu solárních systémů, ať již fototermických, tak fotovoltaických. Obě varianty se skrývají v podoblasti podpory C.3, kdy prvních 3 varianty připadají na termické systémy, další 3 na fotovoltaické. Konkrétně podoblast C.3.1. a C.3.3. nabízí podporu do maximální výše 50 % a […]

Fotovoltaika pro přípravu teplé vody?

Petr Pávek
1
Použití fotovoltaiky za účelem přípravy TV se může zdát na první pohled nesmyslné, neboť je nutné přeměnit sluneční energii na elektrickou a pak opět na tepelnou. Ale výrazné snížení cen panelů a současně postupné navyšování jejich účinnosti způsobily, že se na trhu objevily první ohřívače TV s fotovoltaickými panely. Fotovoltaika a bojler na teplou vodu Vzhledem […]