1. Home
  2. Petr Pávek

Petr Pávek

Sprchový rekuperátor a jeho výhody

Petr Pávek 0
Rekuperační výměníky ve vzduchotechnických jednotkách jsou poslední dobou celkem běžné. Ale získávat zpětně teplo ve sprchovém koutě? Sprchový rekuperátor je vcelku jednoduché zařízení, zpravidla umístěné pod sprchovým koutem v blízkosti vtoku odpadní vody. Z jedné strany putuje odpadní voda ze sprchování, která je ochlazená například z původní teploty 40°C na 25°C a proti ní teče studená voda, která […]

Inteligentní řízení budov – možnost ovládat dům jedním prstem

Petr Pávek 0
Často se o moderních budovách mluví s přízviskem inteligentní, případně inteligentně řízené. Co to pro takové domy znamená, jaké to přináší výhody a nevýhody? Inteligentní budova se vyznačuje tím, že nejdůležitější (v ideálním případě všechny) systémy jsou napojeny na centrální řídicí systém, který je vybaven různými senzory. Například pokud jsou osazeny senzory otevření oken, v případě jejich […]

Jaké jsou výhody LED osvětlení?

Petr Pávek 0
LED osvětlení, neboli Light-Emitting Diode, tedy světlo-vyzařující diodou, se poslední dobou dostává do našich obydlí stále častěji. Důvodem není jen klesající cena těchto diod s vzrůstajícím množstvím produkce a zlepšováním technologií, ale samozřejmě také vlastnosti samotných LED světel. První, co každého napadne, je účinnost a z ní plynoucí úspory. Účinnost je proti klasickým žárovkám desetinásobná, oproti úsporným […]

Čím se vyznačují peletkové kotle?

Petr Pávek 0
O peletkových kotlích se hodně mluví v souvislosti s dotačními tituly, například Nová zelená úsporám, nebo stále ještě (v některých krajích) probíhající Kotlíkové dotace. V čem spočívají jejich hlavní výhody a nevýhody? Předně jde o naprosto ekologické palivo, ať již dřevěné peletky z pilin, případně s podílem kůry, nebo rostlinné peletky ze zbytků zemědělské produkce, například ze slámy, řepky, sena, […]

Typy plynových spotřebičů

Petr Pávek 0
Plynové spotřebiče používané v budovách se dělí do tří kategorií dle provedení přivádění a odvádění vzduchu, respektive vzniklých spalin. Přístroje typu A berou vzduch z místnosti a současně do ní vrací spaliny. Klasický zástupce této kategorie je běžný plynový sporák. Proto je třeba při návrhu kuchyně potřebu přívodu vzduchu myslet, protože zatímco v minulosti, kdy nebyly natolik těsná […]

Solární systémy v NZÚ

Petr Pávek 0
Dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy, spuštěný na podzim roku 2015 přináší opět podporu solárních systémů, ať již fototermických, tak fotovoltaických. Obě varianty se skrývají v podoblasti podpory C.3, kdy prvních 3 varianty připadají na termické systémy, další 3 na fotovoltaické. Konkrétně podoblast C.3.1. a C.3.3. nabízí podporu do maximální výše 50 % a […]

Kotle na hnědé uhlí

Petr Pávek 0
Kotle na tuhá paliva, obzvláště v severní části republiky stále populární uhlí, jsou stále vyhledávaným zdrojem pro vytápění nejen rodinných domů. Běžný kotel, který splňuje emisní předpisy, případně parametry na ekodesign pro získání různých dotací (Kotlíkové dotace, Zelená úsporám a jiné), je až na výjimky zplynovací a dělí se hlavně na kotle s ručním doplňováním paliva (obsluha […]

Rekuperace tepla – zpětné získávání tepla

Petr Pávek 0
Rekuperace tepla je doménou především vzduchotechniky. Zatímco dříve nebyly ztráty tepla větráním (odváděním vydýchaného vzduchu a přiváděním čerstvého, leč studeného) zásadní, v posledních letech se situace s nástupem nízkoenergetických, pasivních a nulových domů změnila. Nejen že je, vzhledem k těsnosti obálky, nucené větrání většinou nutnost, současně by běžné větrání otevřením oken znamenalo vysoké a zbytečné ztráty tepla. Proto […]

Kapilární vytápění

Petr Pávek 0
Nebo též vytápění kapilárními rohožemi. Jedná se o tenké plastové trubice, které jsou, na rozdíl od klasického podlahové vytápění, umístěné i ve stěnách či stropě. Je tak dosaženo velké otopné plochy, což umožnuje systému pracovat s malým teplotním spádem, tedy rozdílem mezi přiváděnou a odváděnou topnou vodou. U kapilárního vytápění je spád 2-4°C, což je nejnižší […]

Kotlíkové dotace – základní podmínky

Petr Pávek 0
Kotlíkové dotace jsou ve většině krajů již v plném proudu, proto není na škodu shrnout si několik zásadních informací o jejich průběhu. Protože maximální dotace ve výši 127 500,- Kč zní opravdu atraktivně. Posláním kotlíkových dotací je zlepšit stav ovzduší v ČR? Z tohoto důvodu jsou zvýhodněny kraje Ústecký a Moravskoslezský, které trpí dlouhodobě vyšším znečištěním. Kraje jsou pro […]