Desky z fenolické pěny – nejlepší izolace?

Fenolická pěna je na trhu již nějakou dobu, nicméně většina stavebníků o ní pravděpodobně nikdy neslyšela. Důvodem je, stejně jako ve většině podobných případů, cena. Desky z fenolické pěny jsou při stejné tloušťce zhruba 10x dražší než „obyčejný“ fasádní polystyren EPS, který má ale téměř 2x vyšší součinitel tepelné vodivosti. Ten je u desek z fenolické pěny 0,020 W/mK a u fasádního polystyrenu EPS se uvádí 0,038W/mK.

Nejlepší izolace z fenolické pěny

Pokud tedy budeme potřebovat zateplit například obvodovou stěnu tak, aby vyhovovala normovým požadavkům a bude potřeba ji zateplit přibližně 80 mm polystyrenu, vyjde materiál na 100 – 120 Kč/m2. Při použití desek z fenolické pěny bude stačit pouze poloviční tloušťka, tedy 40 mm. Desky při takové tloušťce stojí okolo 400 Kč/m2. Z toho vyplývá, že i když je potřeba pouze poloviční tloušťka izolace oproti například polystyrenu, vyjde 1m2 fenolické pěny až 4x dráž. Lze tedy konstatovat, že zateplovat fenolickou pěnou rodinný dům, bude málokdo.

Kde se používá fenolická pěna

Zpravidla při výstavbě na minimálním prostoru, například v centru města na trochu menším, případně atypickém pozemku. Nebo v případě rekonstrukcí lze naopak použít desky z fenolické pěny do podlahy, docílí se tak výrazného zlepšení tepelného odporu konstrukce při zachování minimální požadované světlé výšky místnosti. Podobné obtíže lze očekávat u zateplování teras, kde by vyšší vrstva izolace znamenala nutnost přebudovat vstupní dveře, případně zbudovat schůdky či jiné řešení změny výšky podlahy. V těchto aplikacích jsou lepší izolační materiály než „běžný“ polystyren či minerální vata doslova k nezaplacení, další variantou je totiž zateplení plochy pomoci vakuové izolace.

Je tedy patrné, že fenolická pěna je nejlepší izolace pro zateplení podkroví, terasy, stropu, střechy ale i obvodových stěn zejména tam, kde není dostatek místa pro lepení izolace z polystyrénu nebo minerální vaty. Své uplatnění najde také při výstavbě rodinných a bytových pasivních domů.

Další výhody fenolické pěny

Neposlední z výhod izolace z fenolické pěny je reakce na oheň třídy C, což je mnohem lepší než třída E, která patří fasádní izolaci z EPS. Nicméně stále je daleko za minerální vatou, která má certifikaci na A1, případně A2, tedy nehořlavý materiál. Byť i tak se jedná o posun na poli požární bezpečnosti, která je často upozaďována. V neposlední řadě nelze opomenout výhodu plynoucí z dvojnásobné tepelné vodivosti, tedy fakt, že na stavbu stačí dovést polovinu objemu a nemusí se materiálu na stavbě tolik skladovat, současně je méně odpadů (odřezky) a případné jednodušší zabezpečení (zatížení, krádeže).


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení domu - nezávazná poptávka

Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nevýhodou desek z fenolické pěny může být jejich faktor difúzního odporu. V případě návrhu difuzně otevřené skladby obvodové konstrukce je toto číslo oproti mnoha stavebním materiálům vysoké a nelze je pro tyto aplikace použít. Pokud je objekt navržen s difuzně uzavřenou skladbou, desky z fenolické pěny je možné použít pro aplikaci na jakoukoli konstrukci.


Tip: Zvažujete zateplení podkroví nebo střechy stříkanou izolační PUR pěnou? Nenechte se napálit a vyhýbejte se nešvarům. Více v článku izolace stříkanou PUR pěnou.


Co je to fenolická pěna?

Fenolická pěna je materiál získávaný napěněním fenolformaldehydových pryskyřic. Ty se pro potřeby stavebnictví napěňují do bloků a následně řežou na požadované rozměry. Desky se opatřují aluminiovou vrstvou pro zlepšení tepelně technických vlastností izolantu.

Vlastnosti fenolické pěny

Součinitel tepelné vodivosti již od λD = 0,020 W/(mK)

Tip: Chystáte se na zateplení domu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Objemová hmotnost od 35 kg/m3

Pevnost v tlaku od 100 kPa

Faktor difuzního odporu 35 μ

Rozměrová stabilita 48 hod. 70°C a 90% RV (délka a šířka) ≤ 1,5%

Aplikace kontaktního zateplovacího systému z fenolické pěny

Aplikace desek z fenolické pěny probíhá obdobně jako u konvenčních zateplovacích systémů z polystyrenu nebo minerální vaty. Desky se lepí na rovný, suchý a nečistot zbavený povrch konstrukce. Pro kotvení se používají talířové hmoždinky v množství dle projektové dokumentace. Desky se lepí bodově nebo celoplošně pomocí lepicího tmelu, který doporučuje výrobce a za podmínek zpracování tmelu dle výrobce stavebního lepicího tmelu. Během aplikace je nutné zajistit, aby desky z fenolické pěny byly chráněny proti povětrnostním vlivům a nepřišly do styku s vlhkostí.

Desky z fenolické pěny není možné brousit a proto je nutné finální vrstvu vyrovnat silnovrstvou omítkou s perlinkou.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Desky z fenolické pěny na trh dodávají dvě firmy a to Kingspan a Baumit. Kingspan vyrábí a na trh dodává desky z fenolické pěny pod názvem Kingspan Kooltherm, firma Baumit pod názvem Baumit Resolution.


Zateplujete fasádu domu? Pro zateplení fasády se nejčastěji využívá polystyren. Který je však ten nejlepší? Vyplatí se připlatit za šedý fasádní polystyren nebo postačí bílý fasádní polystyren?


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Nezávazná poptávka - zateplení domu


Zateplení
Co potřebujete zateplit?
Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů