Desky z fenolické pěny – nejlepší izolace? | stavimbydlim.cz

Desky z fenolické pěny – nejlepší izolace?

Fenolické pěny jsou na trhu již nějakou dobu, nicméně většina stavebníků o nich pravděpodobně nikdy neslyšela. Důvodem je, stejně jako ve většině podobných případů, cena. Desky z fenolické pěny jsou při stejné tloušťce zhruba 10x dražší než „obyčejný“ fasádní polystyren EPS, který má ale téměř 2x vyšší součinitel tepelné vodivosti. Ten je u desek z fenolické pěny 0,020 W/mK a u fasádního polystyrenu EPS se uvádí 0,038W/mK.

Nejlepší izolace z fenolické pěny

Pokud tedy budeme potřebovat zateplit například obvodovou stěnu tak, aby vyhovovala normovým požadavkům a bude potřeba ji zateplit přibližně 80 mm polysytrenu, vyjde materiál na 100 – 120 Kč/m2. Při použití desek z fenolické pěny bude stačit pouze poloviční tloušťka, tedy 40 mm. Desky při takové tloušťce stojí okolo 400 Kč/m2. Z toho vyplývá, že i když je potřeba pouze poloviční tloušťka izolace oproti například polystyrenu, vyjde 1m2 fenolické pěny až 4x dráž. Lze tedy konstatovat, že zateplovat fenolickou pěnou rodinný dům, bude málokdo.

Při jakém použití mohou ale desky z fenolické pěny prokázat dobrou službu?

blank
blank

Zpravidla při výstavbě na minimálním prostoru, například v centru města na trochu menším, případně atypickém pozemku. Nebo v případě rekonstrukcí lze naopak použít desky z fenolické pěny do podlahy, docílí se tak výrazného zlepšení tepelného odporu konstrukce při zachování minimální požadované světlé výšky místnosti. Podobné obtíže lze očekávat u zateplování teras, kde by vyšší vrstva izolace znamenala nutnost přebudovat vstupní dveře, případně zbudovat schůdky či jiné řešení změny výšky podlahy. V těchto aplikacích jsou lepší izolační materiály než „běžný“ polystyren či minerální vata doslova k nezaplacení, další variantou je totiž zateplení plochy pomoci vakuové izolace.

Je tedy patrné, že fenolická pěna je nejlepší izolace pro zateplení podkroví, terasy, stropu, střechy ale i obvodových stěn zejména tam, kde není dostatek místa pro lepení izolace z polysytrenénu nebo minerální vaty. Své uplatnění najde také při výstavbě rodinných a bytových pasivních domů.

Neposlední z výhod izolace z fenolické pěny je reakce na oheň třídy C, což je mnohem lepší než třída E, která patří fasádní izolaci z EPS. Nicméně stále je daleko za minerální vatou, která má certifikaci na A1, případně A2, tedy nehořlavý materiál. Byť i tak se jedná o posun na poli požární bezpečnosti, která je často upozaďována. V neposlední řadě nelze opomenout výhodu plynoucí z dvojnásobné tepelné vodivosti, tedy fakt, že na stavbu stačí dovést polovinu objemu a nemusí se materiálu na stavbě tolik skladovat, současně je méně odpadů (odřezky) a případné jednodušší zabezpečení (zatížení, krádeže).

Nevýhodou desek z fenolické pěny může být jejich faktor difúzního odporu. V případě návrhu difuzně otevřené skladby obvodové konstrukce je toto číslo oproti mnoha stavebním materiálům vysoké a nelze je pro tyto aplikace použít. Pokud je objekt navržen s difuzně uzavřenou skladbou, desky z fenolické pěny je možné použít pro aplikaci na jakoukoli konstrukci.


Tip: Zvažujete zateplení podkroví nebo střechy stříkanou izolační PUR pěnou? Nenechte se napálit a vyhýbejte se nešvarům. Více v článku izolace stříkanou PUR pěnou.

blank
blank

Co je to fenolická pěna?

Fenolická pěna je materiál získávaný napěněním fenolformaldehydových pryskyřic. Ty se pro potřeby stavebnictví napěňují do bloků a následně řežou na požadované rozměry. Desky se opatřují aluminiovou vrstvou pro zlepšení tepelně technických vlasností izolantu.

Vlastnosti fenolické pěny

Součinitel tepelné vodivosti již od λD = 0,020 W/(mK)

Objemová hmotnost od 35 kg/m3

blank
blank

Pevnost v tlaku od 100 kPa

Faktor difuzního odporu 35 μ

Rozměrová stabilita 48 hod. 70°C a 90% RV (délka a šířka) ≤ 1,5%

Aplikace kontaktního zateplovacího systému z fenolické pěny

Aplikace desek z fenolické pěny probíhá obdobně jako u konvenčních zateplovacích systémů z polystyrenu nebo minerální vaty. Desky se lepí na rovný, suchý a nečistot zbavený povrch konstrukce. Pro kotvení se používají talířové hmoždinky v množství dle projektové dokumentace. Desky se lepí bodově nebo celoplošně pomocí lepicího tmelu, který doporučuje výrobce a za podmínek zpracování tmelu dle výrobce stavebního lepicího tmelu. Během aplikace je nutné zajistit, aby desky z fenolické pěny byly chráněny proti povětrnostním vlivům a nepřišly do styku s vlhkostí.

Desky z fenolické pěny není možné brousit a proto je nutné finální vrstvu vyrovnat silnovrstvou omítkou s perlinkou.

Desky z fenolické pěny na trh dodávají dvě firmy a to Kingspan a Baumit. Kingspan vyrábí a na trh dodává desky z fenolické pěny pod názvem Kingspan Kooltherm, firma Bamut pod názvem Baumit Resolution.


Zateplujete fasádu domu? Pro zateplení fasády se nejčastěji využívá polystyren. Který je však ten nejlepší? Vyplatí se připlatit za šedý fasádní polystyren nebo postačí bílý fasádní polystyren?


Zdroj:

Titulní obrázek: www.decorativeinsulationboard.com/

Nezávazná poptávka - zateplení domu


  • Zadání poptávky je zdarma.
  • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.
 
blank
blank