Jaký rozdíl je mezi bílým a šedým polystyrenem?

Zateplujete fasádu domu, rozhodli jste se pro zateplení polystyrenem, ale stále nevíte, zda zateplit „obyčejným“ bílým polystyrenem či šedým polystyrenem? Jaký je mezi nimi rozdíl a který z nich je lepší pro zateplení fasády?

Polystyren EPS je nejrozšířenější tepelnou izolací pro zateplení nejen fasády domu, ale i podlahy a střechy domu. Za příznivou cenu dostanete izolaci s výbornými izolačními schopnostmi. Součinitel tepelné vodivosti polystyrenu je lambda = 0,032 – 0,038 W/(mK), což nasvědčuje tomu, že má tento izolant lepší vlastnosti než několikrát dražší minerální vata. Srovnáním minerální vaty a polystyrenu jsme se již zabývali v článku minerální vata vs. polystyren.

Již před nějakou dobou se však na trhu objevila novinka označována jako šedý polystyren, který má vylepšené tepelně izolační schopnosti. Toho je docíleno příměsí grafitu (tedy materiálu, který je obsažen mimo jiné v obyčejných tužkách), který je namlet na velmi jemné částice, které jsou rozptýleny po povrchu polystyrenových kuliček.

Jaký polystyren se používá pro zateplení fasády?

Expandovaný polystyren se dělí na několik druhů, z nichž každý je určen pro jinou aplikaci. Polystyren je určen pro zateplení plochých střech (označení S – stabilizovaný), podlah (označení Z – základní), a fasád (označení F – fasádní). Pro zateplení fasády je vždy dobré používat k tomu určené polystyrenové desky. Na polystyrenové desky typu F jsou kladeny přísnější požadavky na přesnost rozměrů desek (max. 2 mm v úhlopříčce) a je tak docíleno toho, že fasáda domu bude kompaktní a nebudou v ploše vznikat mezery, které představují riziko vzniku nežádoucího tepelného mostu.

Fasádní polystyren je dále vyráběn ve dvou variantách, a sice 70F a 100F. Číslovka udává napětí v tlaku při 10° deformaci v kPa. Rozdíly jsou také ve schopnostech izolovat, v objemové hmotnosti a faktoru difúzního odporu. Polystyren 100F o něco lépe tepelně izoluje (70F má lambdu = 0,039 W/(mk) a 100F má lambdu = 0,037 W/(mk)), je těžší cca o 3 – 5 kg/m3 a má vyšší faktor difúzního odporu (70F má 20 – 40 a 100F má 30-70), což znamená, že tímto materiálem hůře prostupují vodní páry.

Jakou tloušťku polystyrenu použít pro zateplení stěny?

Tloušťku tepelné izolace obvodové stěny nelze jednoznačně určit. Tloušťku je potřeba spočítat tepelně technickým výpočtem, který počítá s tloušťkou stávající obvodové konstrukce a jejími tepelně technickými vlastnostmi. Také záleží na tom, jaký polystyren bude použit a jaké jsou kladeny normové požadavky na danou konstrukci. Jak určit tloušťku tepelné izolace?

Obecně lze říci, že standardní cihelnou stěnu z CPP tl.  450 mm oddělující místnost vytápěnou na 18 – 22 °C a exteriér postačí zateplit cca 140 mm pěnového polystyrenu EPS.

Izoluje šedý polystyren lépe než bílý polystyren?

Dle technických listů výrobků izoluje šedý polystyren o cca 15 – 20 % lépe než obyčejný polystyren bílý. V praxi to znamená, že na zateplení stěny lze použít menší tloušťku izolace a tepelně izolační schopnost konstrukce přitom zůstane zachovaná. Součinitel tepelné vodivosti šedého polystyrenu je lambda = 0,031 – 0,032 W/(mK). Lepších vlastností je dosaženo přidáním grafitu namletého na nanočástice vyplňující pevnou fázi polystyrenu. Tento grafitový prášek vytvoří na povrch polystyrenových kuliček membránu, která slouží jako tzv. absorbér a reflektor tepelného záření, které vyzařují tělesa uvnitř domu ohřátá na běžnou pokojovou teplotu a tím dochází ke snížení tepelných ztrát.

Příklad:

Budete-li během rekonstrukce domu zateplovat stěnu z cihel plných pálených tl. 450 mm, budete na zateplení dle technických norem potřebovat 140 mm bílého polystyrenu EPS. V případě, že se rozhodnete pro šedý polystyren, budete potřebovat pouze 120 mm šedého EPS.

Kolik stojí šedý polystyren?

U materiálu s lepšími tepelně technickými vlastnostmi lze očekávat, že jeho cena bude vyšší. Obyčejný bílý polystyren EPS 70F tl. 100 mm stojí cca 135 – 145 Kč/m2, zatímco šedý polystyren tl. 100 mm stojí cca 160 – 165 Kč/m2. Pokud budeme i nadále uvažovat s ukázkovým příkladem zateplení cihlové stěny tl. 450 mm, tak izolace z bílého polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm stojí přibližně  165 – 195 Kč/m2 a izolace z šedého polystyrenu tl. 120 mm stojí přibližně 185 – 200 Kč/m2.  Lze tedy uvažovat s úsporou cca 20 – 35 Kč/m2 v závislosti na aktuálních cenových hladinách.

Na co si dát u šedého polystyrenu pozor?

Šedý polystyren je sice dobrý izolant, ale drží se ho i pár nedostatků. Problémem je jeho tmavá barva, která při nesprávném postupu a nedodržení podmínek aplikace polystyrenu udělá neplechu.   Tmavá barva šedého polystyrenu lépe absorbuje sluneční záření a dokáže se zahřát na vyšší teplotu než povrch bílého polystyrenu. Ačkoli je teplotní roztažnost obou polystyrenů stejná, polystyren ohřátý na vyšší teplotu se více roztáhne. Pokud se polystyren nechrání před přímým slunečním zářením, dojde k jeho rozehřátí, zvětšení objemu a následně po aplikaci a ochladnutí polystyrenové desky dojde ke smrštění desky a tvorbě malých mezírek mezi deskami.

Šedé polystyrenové desky by se také měly správně skladovat a neměly by být uloženy na slunci. Teplotní odolnost šedého polystyrenu je do 70 °C. Při dlouhodobém působení vyšší teploty dohází k degradaci materiálu. Tudíž skladování šedého polystyrenu na paletě zabalené fólií a vystavené přímému slunečnímu záření je nepřípustné!

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů