Čím zateplit fasádu domu? Minerální vatou, nebo polystyrenem EPS?

Jaký typ izolace zvolit pro zateplení fasády domu řeší snad každý stavebník. Oba typy izolací, tedy minerální vata a pěnový expandovaný polystyren, jsou ve stavebnictví velmi rozšířené a používají se pro zateplení nejen fasád, ale i podlah, střech či dělicích příček.

Při výběru izolace bude rozhodovat zejména cena izolace, ale také funkčnost skladby konstrukce, technické požadavky či celkový koncept stavby.

Cenové porovnání minerální vata a polystyrenu EPS

Jestliže je pro vás cena izolace hlavním a jediným kritériem, pravděpodobně se rozhodnete pro polystyren EPS, jelikož jeho cena je mnohem nižší než u minerální vaty. Navíc polystyren lépe izoluje a v některých konstrukcích tak bude potřeba menší tloušťka izolace, což opět sníží investiční náklady.

Cena minerální vaty a polystyrenu

Zatímco za obyčejný fasádní polystyren EPS 70F tl. 100 mm zaplatíte cca 140 – 150 Kč/m2, izolace z minerální vaty stejné tloušťky vyjde cenově na přibližně 250,-Kč/m2, v případě minerální vaty s kolmým vláknem až na cca 400,-Kč/m2. Jak je tedy vidět, cena izolace z minerální vaty může být v některých případech více jak dvojnásobná a v případě větší zateplované plochy se může jednat o podstatné zvýšení nákladů na zateplení konstrukce.

Co je lepší izolant? Pěnový polystyren EPS, nebo minerální vata?

Lepším izolantem je jednoznačně polystyren, na trhu jsou však k sehnání minerální vaty s lepšími vlastnostmi než u polystyrenu, ovšem jen za vyšší cenu. Schopnost materiálu vést teplo je dána součinitelem tepelné vodivosti materiálu, která se značí řeckým písmenem λ „lambda“ (W/(mK)). Součinitel tepelné vodivosti je využíván pro výpočet součinitele prostupu tepla, který slouží pro energetické hodnocení budovy a výpočet tepelných ztrát budovy. Hodnota určuje, k jak velkému tepelnému toku dochází skrze konstrukci tl. 100 cm při rozdílu teplot 1 K. Čím je tato hodnota nižší, tím méně tepla skrze materiál prostupuje.

Součinitel tepelné vodivosti bílého pěnového polystyrénu EPS je  λ = 0,037 – 0,039 W/(mK) a součinitel tepelné vodivosti minerální vaty je λ = 0,036 – 0,041 W/(mK). Jedná se sice o nepatrný rozdíl, nicméně v tepelně technických výpočtech hraje každá tisícina velkou roli. Pokud vás zajímá, jakou tloušťku musí mít tepelná izolace, aby zateplená konstrukce vyhověla normovým požadavkům, můžete ji vypočítat dle návodu – jakou tloušťku izolace zvolit?

Kdy a proč je vhodné použít na zateplení minerální vatu?

Možná někoho napadne otázka, proč by měl zateplovat fasádu drahou minerální vatou, když ji může zateplit levnějším polystyrenem s lepšími izolačními schopnostmi.

Důvodem může být:

 • Chcete mít difúzně otevřenou skladbu konstrukce.
 • Polystyren se k celkovému konceptu stavby ze stavebního hlediska nehodí.

Difúzně otevřená skladba je taková skladba konstrukce, která umožňuje přirozený prostup vodních par skrze konstrukci z interiéru do exteriéru. Takové konstrukce se docílí tím, že na straně interiéru není aplikována žádná parozábrana (OSB desky přelepené parotěsnou páskou či PE fólie) a odpor při přestupu par jednotlivých vrstev směrem od interiéru do exteriéru klesá. Dům s difúzně otevřenou skladbou „dýchá“ a vytváří zdravé mikroklima. U domů s difúzně uzavřenou skladbou musí být často větráno či v domě musí být osazen systém nuceného větrání pro odvod nadbytečné vlhkosti, která by mohla, v případě špatného návrhu, místy zkondenzovat a způsobit tak problémy.

Minerální vata má faktor difúzní odporu µ = 1, kdežto polystyren má faktor difúzního odporu µ = 20 – 70, tzn., že skrze polystyren hůře prostupují vodní páry a proto se zcela nehodí na skladby difúzně otevřených konstrukcí.

Při návrhu skladby konstrukce je však nutné dávat pozor na to, aby v případě použití minerální vaty nebyla použita omítka s velkým difúzním odporem. Použití minerální vaty by tak bylo zcela zbytečné, jelikož páry by skrze omítku prostupovaly stěží. Projektant musí navrhnout takovou omítku, která bude dobře paropropustná, tedy bude mít co nejmenší faktor difúzního odporu. Naprosto nevhodné jsou například silikonová a akrylátová omítka. Nejlepším řešením je například provětrávaná fasáda – na minerální vatu se aplikuje paropropustná fólie a udělá se dřevěný rošť, na který se přidělá dřevěný, hliníkový či obdobný fasádní obklad.

 Zateplování dřevostaveb

Dřevostavby, jakožto stavby na bázi přírodních materiálů se zateplují nejčastěji dřevovláknitou izolací, foukanou izolací či minerální vatou. Na zateplení dřevostaveb se tedy volí materiály na bázi přírodních materiálů, což polystyren není a nehodí se tak do celkového konceptu stavby. Mnozí projektanti a architekti jsou výhradně proti takovému způsobu zateplení, stejně jako jsou proti montáži plastových oken do dřevostavby.

Většina dřevostaveb je postavena ze sloupkového systému, který je vyplněn minerální izolací s nízkým faktorem difúzního odporu. Zaklopení takové konstrukce z venkovní strany polystyrenem s až 70 x vyšším faktorem difúzního odporu je nežádoucí.

Výhody polystyrenu

Výhodami polystyrenu jsou:

 • je levný
 • má dobré tepelně izolační schopnosti
 • je nenasákavý
 • je lehký

Výhody minerální vaty

Výhodami minerální vaty jsou:

 • má nízký difúzní odpor
 • je nehořlavá
 • má dobré akusticky izolační vlastnosti
 • hodí se do difúzně otevřených skladeb

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů