1. Home
  2. Stavba domu

Stavba domu

Co je vikýř, konstrukce a porovnání se střešním oknem

Redakce
0
Střešní vikýř je nadstřešní stavební konstrukce s oknem, jejímž cílem je: více prosvětlit podkroví (prostor/místnost pod střechou)  zvětšit prostor v místnosti se šikmými stěnami bez zvětšování půdorysu místnosti Vikýř je nepřehlédnutelná součást střechy, která slouží praktickým účelům. Důležitou funkcí vikýře je také možnost účinnějšího větrání prostoru pod střechou. Střešní okna jsou často vnímána jako levnější varianta […]

Jak postupovat při prodeji bytu

Šnajdarová
0
Pokud se rozhodnete prodat svůj byt, měli byste zjistit správné informace, jak celou transakci provést tak, aby vše proběhlo správně z hlediska prodeje, ale i občanskoprávních vztahů v podobě kupní smlouvy a dalších důležitých podkladů, které je nutné zajistit již v průběhu prodeje. V tomto článku se zaměříme na to, jak probíhá prodej bytu a jak postup při prodeji […]

Zasklení lodžie a stavební povolení

Redakce
0
Zasklení lodžie je stavební úpravou, kterou se mění vzhled stavby a taktéž úpravou, která může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Z těchto důvodů po vás s největší pravděpodobností bude stavební úřad vyžadovat vyřízení stavebního povolení. Ne vždy tak tomu však musí být, proto je dobré ze všeho nejdříve zamířit na stavební úřad a poradit se s kompetentním úředníkem. […]

Instalace nopové fólie

B. Obršliková
0
Nopová fólie je bezesporu nepostradatelným pomocníkem při stavbě, ať už svým využitím při sanaci základového zdiva starých budov, tak i při stavbě plochých zelených střech jako drenážní a separační vrstva, nebo jako horizontální izolace základu domu. V tomto článku se zaměřením na to, jak probíhá instalace nopové fólie tak, aby správně sloužila a plnila svoji funkci. […]

Cementový špric – poměr lopat a postup míchání

B. Obršliková
0
Pokud se chystáte omítnout stěnu, v některých případech budete potřebovat cementový špric (nebo také cementový postřik či cementový nástřik), jakožto podkladní vrstvu pod jádrovou omítku. Co to je špric a jak jej namíchat se dozvíte v tomto článku. Co to je cementový špric Špric je vlastně podkladní vrstva omítky. Jedná se o řídký nástřik na zdivo předtím, […]

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby

M. Mačas
0
Pokud už máte od stavebního úřadu udělen územní souhlas, můžete podniknout další krok na cestě k realizování vašeho projektu. Tím bude získání stavebního povolení, které později poslouží jako podklad pro přesné vyčíslení stavebních nákladů. Od vydání novely zákona č. 183/2006 Sb. v roce 2018 je navíc možné tento proces obejít a vypracovat pouze jednodušší dokumentaci pro ohlášení […]

Zateplení podlahy na terénu

Šnajdarová
0
Zateplení podlahy má svoji nezastupitelnou funkci při vytváření komfortu. Správná skladba podlahy zajistí akustickou a tepelnou pohodu. Zateplení podlahy na terénu nesmíte podceňovat, je třeba se soustředit na kvalitní zateplení podlahy. Tepelné ztráty do země či chladných sklepů, mohou tvořit až 25 % všech tepelných ztrát v souvislosti s vytápěním interiéru domu. Podlahu proto vždy plošně zateplete, […]

Udržovací práce dle stavebního zákona

Šnajdarová
0
Co jsou to udržovací práce? Jsou to stavební práce na objektu, u kterých dle stavebního zákona není nutné vyřizovat stavební povolení ani ohlášení stavby. Co jsou udržovací práce – definice a příklady udržovacích prací Udržovací práce, jsou stavební práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební zákon ukládá také vlastníkovi stavby a zařízení […]

Suché zdění, aneb jak zdít bez malty

Travnikova M
0
Vznik nových technologií a postupů se nevyhýbá ani tak tradičním činnostem, jako je zdění. Zavedením broušených tvarovek se pracné míchání klasické malty pomalu stává minulostí a při výstavbě je čím dál častěji používána speciální PUR pěna. Takové zdění je rychlé a úsporné a nazývá se suché zdění. Má ovšem i svá specifika, která je nutné […]

Valbová střecha

Šnajdarová
0
Valbová střecha je optimální pro regiony s náročnými atmosférickými podmínkami v podobě silných dešťů a silnými větrnými poryvy. Úhel sklonu valeb pro oblasti s mírnými dešťovými srážkami je 5° až 40°, při silném zatížení 40°až 60°. Valbová střecha je tvořena čtyřmi střešními rovinami. Dvě protilehlé mají tvar lichoběžníku, na vrcholu jsou spojeny hřebenem a dvě mají tvar trojúhelníku […]