Izolace stropu minerální vatou

Zateplení stropu a střešních konstrukcí domu minerální vatou patří stále mezi nejpoužívanější způsob, jak zabránit nechtěným únikům tepla těmito konstrukcemi. Navíc jde o druh zateplení, který si můžete s větší dávkou šikovnosti vyhotovit i svépomoci. Izolace stropu minerální vatou však není tak jednoduchá záležitost, jak se může zdát a je potřeba si předem nastudovat pár užitečných rad a informací, jak o samotném izolačním materiálu, tak také o způsobu a postupu jeho aplikace. To vše byste se měli dozvědět v tomto článku.

Minerální vata a její druhy

Minerální vata neboli minerální vlna je izolační materiál přírodního původu, který využívá tepelně-izolační vlastnosti vláken minerálního původu. Minerální izolaci pak dle původu vláken rozlišujeme na skelnou a kamennou. Oba druhy mají výborné tepelné vlastnosti a zároveň jsou paropropustné, tudíž eliminují riziku vzniku plísní a hniloby. Díky ohebnosti se dá použít také pro izolaci hůře přístupných prostor nebo členitějších konstrukcí.

Kamenná minerální vata

Jedná se o izolační materiál vyráběný z vláken čediče spolu s diabasem, vysokopecní struskou a recyklátem z minerálních vláken, které se dohromady propojí cementovým pojivem. K výrobě se používá speciální rozvlákňovací stroj, který za vysokých teplot zajistí tvorbu vytvoření vláken, ke kterým se potom při chladnutí přidají zbylé suroviny. Výsledkem jsou poté izolační desky či izolační role s výbornými tepelnými vlastnostmi. Čedičová vlákna navíc zajistí také vysokou protipožární odolnost. Nevýhodou oproti skelné vatě ale je vyšší hmotnost a tuhost. Díky tomu je ale kamenná minerální vata vhodná také do konstrukcí, které jsou trvale nebo přechodně zatěžovány, tudíž i do podlah a obvodových stěn.

Skelná minerální vata

Jedná se o novodobější a modernější variantu minerální vaty, která se vyrábí roztavení skla rozvlákněním jeho struktury. Do izolační směsi se poté přidá ještě písek, který spolu se sklem tvoří dvě hlavní složky výsledného produktu. Díky neustálému tlaku společnosti na využívání recyklovatelných materiálů se při výrobě skelné minerální vaty používá až 80 % recyklovaných skleněných střepů. Díky moderním technologiím výroby bylo navíc dosaženo toho, že skelná vata již „nekouše“, a nezpůsobuje kožní problémy tak, jako tomu bylo v minulosti. Její použití se omezuje pouze na nezatížené a nepochází konstrukce, jelikož se lehce stlačí. Využívá se tedy hlavně k zateplení stropů pod půdou, střech a šikmin v podkroví.

Postup izolace stropu minerální vatou

Ještě před tím, než se pustíte do práce, tak si dobře rozmyslete, jaký druh minerální vaty na zateplení zvolíte. Jestliže se chystáte zateplit půdu, kde nebudete chodit, tak můžete použít skelnou vatu. V případě zatěžovaných konstrukcí je vhodnější vata kamenná. Velký rozdíl může udělat také výběr výrobce. Tak jako ve všem i zde jsou ověření výrobci, které nabízí opravdu kvalitní a ozkoušené materiály, ale za možná vyšší ceny. Na druhé straně jsou výrobci s nižšími cenami, kde již ale kvalita není tak zaručena. Výběr je čistě na vás, ale ani v případě izolace stropu se moc nevyplatí na materiálu za každou cenu ušetřit.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Před zateplením stropu

Jakmile máte vybraný a objednaný materiál, tak můžete začít s přípravnými pracemi. V případě, že zateplujete strop pod půdou, tak je třeba celý půdní prostor vyklidit a co nejpečlivěji očistit stropní konstrukci, na kterou plánujete pokládat minerální vatu.

Izolace stropu – pokládka parozábrany

V dalším kroku následuje pokládka parozábrany, kterou na doporučení seženete v každém hobby marketu. V místě, kde navazujete dalším dílem folie, ponechte překlad minimálně 10 cm široký a pořádně ho přelepte parotěsnicí páskou. Úkolem parozábrany je eliminovat množství vlhkosti prostupující z interiéru a stropní konstrukce do budoucí vrstvy minerální vlny. Parozábrana musí být po jejím obvodu napojena na stávající konstrukci tak, aby byla vytvořena vzduchotěsná obálka budovy a pára neprostupovala netěsnostmi v místě napojení. K tomu kromě zmíněných lepicích pásek pomůže například také k tomu určený silikon.

Pokládka tepelné izolace

Jakmile je hydroizolační vrstva připravena, tak můžete začít pokládat jednotlivé vrstvy tepelné izolace. Jednotlivé desky nebo pásy pokládejte pečlivě vedle sebe tak, aby mezi nimi nebyly žádné mezery, kudy by mohlo prostupovat teplo (vznikly by tzv. tepelné mosty, které zhoršují výsledný efekt izolace stropu). Jakmile uložíte první vrstvu, tak se můžete pustit do postupného ukládání vrstvy druhé, úplně stejným způsobem. Nutné je však izolaci pokládat na vazbu tak, aby spáry tepelné izolace v první vrstvě byly překryté.

Zde se může projevit rozdíl mezi kvalitní a méně kvalitní tepelnou izolací. Méně kvalitní materiál totiž po tom, co se po něm při pokládání druhé vrstvy dost pohybuje, nemusí zpátky nabýt svůj tvar a mohou v něm zůstat vytlačené stopy. To potom vede k vytvoření tepelných mostů, kudy může v budoucnu unikat teplo.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Tloušťka izolace stropu

Jakou tloušťku tepelné izolace pro zateplení stropu minerální vatou použít? To záleží na stávající skladbě zateplovaného stropu. Minimálně by měl být strop zateplen 160 mm izolace, v lepším případě pak 200 mm izolace a více. V tomto případě záleží na tom, zda se zatepluje železobetonový strop, nebo dřevěný trámový strop, který má dutinu vyplněnou škvárovým zásypem či nedostatečnou vrstvou staré tepelné izolace.

S určením tloušťky tepelné izolace vám pomůže projektant, energetický specialista či odborník z realizační firmy. Optimální tloušťku izolace si můžete také spočítat sami pomocí tohoto návodu.

Difúzní pojistná hydroizolační fólie

Pokud jste ale vše provedli správně a máte položené všechny požadované vrstvy tepelné izolace, tak už zbývá jen poslední krok. Tím je zakrytí minerální vaty difúzní hydroizolační fólií. Tento krok by měl zajistit ochranu před prachem a případnou vlhkostí ze střechy (příp. vlhkosti zkondenzované na výše položených konstrukcích), ale hlavně umožňuje bezpečný průchod vlhkosti z minerálních vláken. Díky tomu nedojde k plesnivění či hnilobě minerální vlny, což v žádném případě nechcete. Jakmile je uložena i tato poslední vrstva, tak byste měli mít hotovo. Od teď by již vámi provedená tepelná izolace stropu minerální vatou měla sloužit svému účelu a udržet veškeré teplo uvnitř vašeho domu.

Srovnání minerální vaty s foukanou izolací

Minerální vata má velmi tradiční zastoupení v oblasti tepelných izolací. Jedná se o způsob, jak účinně zateplit stropní či střešní konstrukce i bez pomocí specializovaných firem. Modernější a novodobější technologie foukané izolace má spoustu benefitů, mezi které oproti minerální vatě patří například rychlost, jednoduchost, efektivnost, ale také minimalizování množství zbytečných obalů. Záleží ale samozřejmě na typu konstrukce a tloušťky vrstvy, kterou je třeba pokládat. Nespornou výhodou foukané izolace je dokonalé vyplnění zateplovaných dutin a členitějších konstrukcí (například zateplení vazníkové střechy).

V případě například šikmých konstrukcí je jednodušší, a nakonec i ekonomičtější řešení právě použití minerální vaty, která se efektivně vkládá mezi krokve střešní konstrukce. Z pohledu tepelných vlastností jsou na tom obě metody velmi podobně, tudíž zde velké rozdíly nenajdeme. Zásadní rozdíl je opravdu hlavně v aplikaci a manipulaci s materiálem. Foukaná izolace je v tomto ohledu skutečně mnohem jednodušším řešením, které je ve finále i cenově přijatelnější – blíže k tomuto tématu v článku Foukaná izolace – cena za materiál a práci.

Obě varianty jsou svým složením šetrné k životnímu prostředí, jen minerální vata je baleno do izolačních rolí, které jsou zataveny v plastovém obalu, což celkový příznivý dopad na přírodu dosti snižuje. Obě dvě varianty jsou pro zateplení stropu i střechy jsou zcela vhodné a záleží už jen na vás, jestli zvolíte rychlou a snadnou variantu, kterou vám provede v případě foukané izolace specializovaná firma, nebo se do práce radši třeba pustíte svépomocí a zateplíte si strop minerální vatou.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů