Zateplení stropu foukanou izolací

Foukaná izolace je poměrně snadným a bezproblémovým řešením, jak zateplit strop buď dodatečně v rámci rekonstrukce domu, nebo přímo u výstavby nového domu. Aplikace foukané izolace probíhá bez nutnosti bourání, v mnoha případech postačí maximálně několik aplikačních otvorů v zateplované konstrukci. Díky konzistenci a metodě aplikace navíc vyplní veškeré dutiny v zateplované konstrukci a zamezí tím tvorbě tepelných mostů a následných úniků tepla. Zateplení stropu foukanou izolací však nabízí více výhod, které si níže představíme.

Druhy foukaných izolací pro zateplení stropu

Foukané izolace se rozlišují podle použitého izolačního materiálu. Mezi nejpoužívanější materiály řadíme celulózu, minerální vlákna nebo dřevovláknitou izolaci. Na podobném principu jako foukaná izolace funguje také stříkaná izolace PUR pěnami. Při srovnání vlastností jsou ale PUR pěny v mnoha ohledech dosti pozadu, hlavně co se týče neprůzvučnosti a protipožárním schopnostem. Zároveň jsou také neprodyšné, tudíž nepropouštějí vlhkost, což může při zvýšené vlhkosti v domě napomáhat vzniku plísní. Proto je tedy lepší alternativou využít jakýkoli z následujících druhů foukané izolace.

Foukaná celulózová izolace

V případě celulózových vláken jde o aplikaci rozvlákněného novinového papíru s přísadami, které upraví jeho finální vlastnosti. Jako přísady se používají různé chemické prostředky, které zajistí nehořlavost, odolnost proti hlodavcům a také eliminuje jakýkoli negativní vliv na lidské zdraví. Tento druh foukané izolace je zcela univerzální a lze jej použít na zateplení stropů, stěn i střešních prostorů.

Foukaná dřevovláknitá izolace, aneb zateplení stropu v dřevostavbě

Dřevovláknitá izolace vzniká rozvlákněním vhodného druhu dřeva (často se požívá například borovice) a následnou úpravou jeho vlastností opět pomocí vhodných chemikálií. Dřevěná vlákna mají ze všech druhů foukané izolace asi nejlepší tepelné vlastnosti a zároveň nedochází k jejich přehřívání v horkých letních dnech. Opět má velmi univerzální využití, nejvíce se hodí právě tam, kde jsou i zbylé konstrukce vyrobeny právě ze dřeva, takže je zajištěna jistá sjednocenost materiálů. Hodí se tak například pro zateplení stropu v dřevostavbách. Nevýhodou ale bohužel je nižší odolnost vůči ohni a jeho šíření.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Minerální foukaná izolace

V případě, že se mluví o minerální foukané izolaci, tak je na výběr ze dvou možností minerálních vláken. První z nich použití čedičových vláken a druhou možností je izolace ze skelných vláken. Obě varianty mají naprosto výborné protipožární i tepelně-izolační vlastnosti. Čedičová vlákna se používají u budov, kde je třeba zajistit co nejlepší ochranu vůči ohni a jeho šíření. Se svou odolností vůči teplotám okolo 1000 °C se často používá právě do svislých konstrukcí, které rozdělují různé požární zóny. Foukaná izolace ze skelných vláken vzniká rozvlákněním taveniny skla, tudíž má, krom výborných protipožárních a tepelných vlastností, taká skvělé akustické vlastnosti. Elastické vlákna jsou totiž schopny pohltit zvuk, ale zároveň propouštět páry, takže nedochází k zapařování a riziku vzniku plísní.

Foukaný polystyren

V případě foukané izolace se používá hlavně grafitový (šedý) polystyren, který je díky své nenasákavosti jako jediný z uvedených druhů vhodný také do podlah přímo na terénu a jiných vlhkých prostor. Výhodou je také nízká objemová hmotnost, tudíž téměř nedochází k přitížení konstrukce a případnému narušení statické stability.

Jak probíhá zateplení stropu foukanou izolací

Ještě před samotnou aplikací je připravena tepelná izolace, která je poté po dobu foukání plněna do speciálního aplikačního stroje. Aplikační stroj je umístěn mimo budovu, obvykle na silnici nebo příjezdové cestě, nejlépe tak, aby nebyl nijak omezen běžný silniční provoz. K tomuto stroji jsou poté připojeny hadice, které za pomocí vyškolených pracovníků foukají izolační směs buď do dutých prostor v konstrukcích anebo volných prostorů například na nepochozí půdě.

Úkolem odborného pracovníka je zajistit dokonalé přilnutí k celé ploše konstrukcí a zamezení vzniku tepelných mostů. Stejně tak musí dohlížet na rovnoměrnou tloušťku vrstvy aplikované izolace. Jakmile je aplikace dokončena, tak jsou na řadě ještě finální úpravy. Ty obnáší především navrácení sejmutých částí konstrukcí (prkna atd.), zapravení aplikačních otvorů anebo vytvoření pochůzné vrstvy. V případě foukané izolace je třeba dbát na to, aby se nic nepokládalo přímo na izolant, protože vzhledem ke svým vlastnostem má foukaná izolace velké sklony k sesedání.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pro zateplení stropu foukanou izolací se používá nejčastěji minerální izolace, lze však použít i dřevovláknitou, celulózovou či polystyrenovou izolace.
Zateplení stropu foukanou izolací nevyžaduje velké zásahy do stávajících konstrukcí, je rychlé a po zateplení stropu nevznikají výrazné tepelné mosty.

Porovnání s izolací minerální vatou

Zateplení stropu a tepelné mosty

Izolace minerální vatou je bezpochyby nejčastějším způsobem, jak zabránit nadbytečným únikům tepla z budovy. Jednoznačná výhoda foukané izolace oproti zateplením minerální vatou je v její aplikaci. V případě pokládání minerální vaty, která je zabalena do rolí, je často třeba pro dosažení požadované tloušťky izolace použít několik méně silných vrstev izolace. Na styku těchto vrstev poté vzniká rizikové místo, ve kterém může snadněji vzniknout tepelný most. V případě foukané izolace se tento problém odstraní, protože při aplikaci foukání se nanese celá požadovaná vrstva najednou a nevznikají žádné spoje. Je ale nutno podotknout, že k rovnoměrnému nanesení přesné vrstvy izolace je třeba velké množství zkušeností.

Uskladnění materiálu a přebytečný odpad

Nevýhoda izolačních rolí minerální vaty je také manipulace s nimi a jejich uskladnění. V případě, že nemáte dostatečně velký prostor před domem, tak musíte mít veškerý materiál zrovna v místě použití. To pak způsobuje neustálé překládání a uvolňování prostoru, které je nejen náročné, ale také výrazně zpomaluje práci. S velkým množstvím potřebného materiálu souvisí také velké množství vzniklého odpadu v podobě plastových obalů jednotlivých rolí, které v lepším případě končí v kontejnerech na plasty. U foukané izolace je veškerý materiál na autě ve formě připravené směsi, která se v aplikačním stroji načechrá a dále pokračuje hadicemi až na místo určení. Nevzniká tedy žádný přebytečný odpad, který by bylo třeba jakkoli řešit.

Zateplení stropu foukanou izolací je rychlejší

Stěžejní rozdíl mezi těmito izolačními technologiemi je také v jejich časové náročnosti. Zatímco aplikace foukáním je pár zkušenými pracovníky provedena za několik hodin, tak pokládka minerální vaty ve stejném počtu lidí trvá i několik dnů. Hlavně ve chvíli, kdy je opravdu třeba jednotlivé vrstvy pokládat na sebe, tak se výrazně stěžuje jak pohyb po pracovišti, tak také manipulace s materiálem a důsledkem toho všeho je celkové zpomalení postupu prací. Kromě toho se izolace v rolích musí seřezávat na požadovaný rozměr, což klade nároky na čas, zručnost a pečlivost při práci.

TIP: V tomto článku jsme pro vás připravili 2 osvědčené postupy na řezání minerální vaty.

A nakonec pro spoustu čtenářů jeden z nejdůležitějších rozdílů. V oblasti celkových nákladů na materiál a provedení prací dokonce vyjde foukaná izolace levněji než použití minerální vaty. Vše je ale ovlivněno množstvím a typem konstrukcí, na kterou se izolace má aplikovat. V případě, že jde o šikmé konstrukce, tak se cena foukané izolace s rostoucím sklonem poměrně dost navyšuje, takže je třeba s tím dopředu počítat. Záleží také na vybraném izolačním materiálu. Nejlevnější variantou jsou obvykle celulózová vlákna, zatímco nejdražší volbou je dřevovláknitá izolace. Každopádně orientačně se cena zateplení stropu foukanou izolací za jeden metr čtvereční plochy pohybuje v závislosti na tloušťce tepelné izolace v rozmezí 1 500 – 3 000 Kč. Více o cenách foukané tepelné izolace.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů