Foukaná izolace – cena za celulózovou, polystyrenovou, minerální a dřevovláknitou foukanou izolaci

Foukaná izolace slouží pro zateplení především stropů a střech, lze ji však použít i pro zateplení obvodových stěn. Používá se především při stavbě dřevostaveb, ale také během rekonstrukcí starších budov. Foukanou izolaci lze totiž bez problému aplikovat i do stávajícího trámového stropu či střechy skrze několik aplikačních otvorů, a není tak třeba demontovat celou konstrukci. Foukaná izolace také nejlépe zaizoluje příhradovou střechu, kde vyplní všechen prostor a maximálně eliminuje tepelné mosty.

V dnešní době stálého růstu cen energií se všichni snažíme co nejvíce ušetřit za vytápění. Stále více majitelů nemovitostí mění okna a zatepluje fasády. Vzhledem k tomu, že teplo stoupá vzhůru, dochází k jeho velkým únikům stropní konstrukcí, a právě zateplením stropu lze dosáhnout výrazných úspor tepla. Jedním ze způsobů provádění zateplení je foukaná izolace, což je technologie, která, jak název napovídá, doslova fouká izolační materiál na místo určení.

Foukaná izolace – jak probíhá aplikace

Při vlastním provádění se používá aplikační stroj, ke kterému jsou připojeny hadice s tryskou pro vhánění izolačního materiálu do zateplovaných prostor. Samotný stroj přitom zůstává venku na nákladním automobilu a je obsluhován pracovníkem, který plní zásobník stroje izolací a kontroluje intenzitu jejího toku. Pro správnou aplikaci je přitom zásadní rychlost proudění vzduchu. Provádí se buď objemovým plněním připravených dutin ve stropech, stěnách a střechách nebo takzvaným „volným foukáním“ například na starých nevyužívaných půdách a nepochozích stropech.

Foukaná izolace se u dřevostaveb používá také pro zateplení obvodových stěn. Foukaná izolace se v tomto případě aplikuje do dutin mezi nosné trámy.
Foukaná izolace se u dřevostaveb používá také pro zateplení obvodových stěn. Foukaná izolace se v tomto případě aplikuje do dutin mezi nosné trámy.

Které konstrukce foukaná izolace dokáže zateplit

Nejčastěji se technologie foukané izolace využívá pro zateplování půd, střešních šikmin při stavbě podkroví, pultových plochých střech, izolaci vnitřních stěn a příček, zejména u dřevostaveb, trámových stropů nebo snížených podhledů. Používá se u novostaveb i při rekonstrukcích starých budov. Uplatnění najde nejen u bytových domů, ale také u sportovních a historických staveb, průmyslových, zemědělských a výrobních hal.

Foukaná izolace se v případě zateplení obvodových stěn aplikuje do dutin se zábranou proti slehávání izolace.
Foukaná izolace se v případě zateplení obvodových stěn aplikuje do dutin se zábranou proti slehávání izolace.

Při zateplování betonových stropů jsou firmy většinou schopné provést i roznášecí rošt, který se po vyfoukání zaklopí prkny nebo OSB deskami. Půda tak zůstane i nadále pochozí.


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení domu - nezávazná poptávka

Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaké jsou druhy foukané izolace

Foukaná izolace z celulózy

Rozvlákněný novinový papír s impregnací potravinářskou chemií, ekologická a zdravá izolace s vysokou odolností proti hoření, odolná proti kunám a hlodavcům, univerzální foukaná izolace vhodná pro zafoukání do stropů, střech i dutin mezi stěnami.

Minerální foukaná izolace

Nejčastěji čedičová vlákna, odolná při vysokých teplotách, zajistí vysokou protipožární odolnost budov, odolná proti teplotám do 1000 ºC, hydrofobizovaná, vhodná pro svislé, vodorovné a šikmé části budov, zvláště pak pro konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.

Foukaná izolace ze skelného vlákna

Vyrábí se metodou rozvlákňování taveniny skla, má výborné protipožární, tepelně izolační a akustické vlastnosti. Elastické vlákno má nízkou objemovou hmotnost a dobře pohlcuje zvuk, izolace je zdravotně nezávadná a snadno propouští vodní páru. Tato foukaná izolace se vyrábíve 2 variantách, které se liší barvou, objemovou hmotností a součinitelem tepelné vodivosti, obě jsou vhodné pro plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí. 

Foukaný polystyren

Pěnové perličky mají uzavřený povrch, čímž je zaručena jejich nenasákavost, jedná se o hydrofobizovaný výrobek vhodný zejména do vlhkých prostor se zrnitostí granulí 2-4 mm, používá se například pro zateplení podlahy nad zeminou, terasy nad garáží, zateplení u starých hospodářských stavení.

Tip: Chystáte se na zateplení domu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Dřevovláknitá foukaná izolace

Čistá volná dřevěná vlákna, vyrobená metodou rozvlákňování většinou borového dřeva, během procesu výroby jsou přidány minerální přísady pro zvýšení odolnosti proti plísním a škůdcům s ohledem na životní prostředí. Dřevovláknitá foukaná izolace má vysokou tepelně akumulační schopnost a je vhodná pro zateplení všech vnějších a vnitřních konstrukcí, zvláště pak pro stavebníky, kteří upřednostňují dřevěné stavební materiály do stěnových a stropních konstrukcí.

Srovnání parametrů jednotlivých foukaných izolací

Typ izolace Objemová hmotnost [kg/m3] (dle použití) Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m.K)]
Celulóza 30–90 0,04
Minerální izolace 40–130 0,036 – 0,041
Izolace ze skelného vlákna 14–28/25–34 0,032 – 0,041 /0,039
Grafitový polystyren 11–14 0,03
Dřevovláknitá izolace 32–45 0,04
Typ izolace Třída reakce na oheň (otevřená/uzavřená dutina) Faktor difuzního odporu µ
Celulóza C-s1, d0 /B-s1, d0 1,1 – 3
Minerální izolace A1 1,1 – 2
Izolace ze skelného vlákna A1 1 / 1,1
Grafitový polystyren E 2–5
Dřevovláknitá izolace E 1–2
Foukaná izolace se hojně používá pro zateplení střech z příhradových vazníků.
Foukaná izolace se hojně používá pro zateplení střechy z příhradových vazníků. Izolace dokonale vyplní každý záhyb a dutinu a eliminuje tak tepelné mosty.

Výhody foukané izolace

  • Foukaná izolace vyplní všechen prostor konstrukce, i těžko dostupná místa, takže nevznikají žádné tepelné mosty.
  • Aplikace foukané izolace je velice rychlá a není třeba žádných složitých úprav, stačí několik instalačních otvorů.
  • Nevzniká žádný odpad ani nepořádek, nezůstanou žádné odřezky jako po aplikaci běžné izolace.
  • Není potřeba žádné přenášení balíků izolace, stačí natáhnout hadici s tryskou, která dopraví foukanou izolaci na určené   místo.
  • Foukaná izolace se může aplikovat během každého ročního období.
  • Oproti ostatním typům izolačních materiálů je foukaná izolace velice lehká a nezatíží stavební konstrukce.
  • Při správném provedení nemění ani po letech svůj tvar.
  • Nižší cena foukané izolace oproti klasické izolaci.

Nevýhody foukané izolace

Foukaná izolace má i přes tyto nesporné klady také několik nevýhod. Při jejím nafoukání do uzavřeného prostoru nelze zkontrolovat množství a při špatné aplikaci může docházet ke vzniku dutin a tepelných mostů. Pro cenu izolace je proto rozhodující nejen tloušťka vrstvy, ale také objemová hmotnost. Kvalitní firmy se zaškolenými pracovníky a roky praxe vědí, jakou objemovou hmotnost je potřeba pro daný typ konstrukce použít, aby nedocházelo k jejímu sesedání ani ve svislých konstrukcích.

Foukaná izolace má přece jen do jisté míry omezený rozsah použití. Nelze ji používat v místech, kde je potřebná mechanická odolnost. Například při obrácené skladbě střechy nebo tam, kde je izolace zatížená deskami bez použití roštů. Také ji není možné běžným způsobem aplikovat na fasádu.

Foukaná izolace – cena

V tabulce níže naleznete orientační ceny foukané izolace. Cena se liší jednak dle typu izolace, výrobce, ale také typu zateplované konstrukce, resp. sklonu konstrukce. Aplikace foukané izolace na rovný strop půdy je levnější než aplikace foukané izolace do střechy se sklonem 30° – 45°. Příplatek je také za to, když je tepelná izolace aplikována do dutiny a nikoli volně na stávající povrch konstrukce. Standardně se však ceny foukané izolace pohybují od 70,- Kč do 250 Kč za m2 při tloušťce 100 mm.  

Cena foukané izolace za m3 (ceny jsou uvedeny včetně aplikace foukané izolace).

Typ foukané izolace Cena foukané izolace (Kč/m3)
Celulózová izolace 1 400 – 2 500
Minerální foukaná izolace 1 900 – 2 800
Foukaná izolace ze skelného vlákna 2 000 – 2 900
Foukaný polystyren 1 500 – 2 000
Dřevovláknitá foukaná izolace 2 400 – 2 800
  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Cena foukané izolace tloušťky 100 mm.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Typ foukané izolace Cena za 100 mm tepelné izolace (Kč/m2)
Celulózová izolace 140–250
Minerální foukaná izolace 180-280
Foukaná izolace ze skelného vlákna 200–290
Foukaný polystyren 150–200
Dřevovláknitá foukaná izolace 240–280
  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Nezávazná poptávka - zateplení domu


Zateplení
Co potřebujete zateplit?
Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů