Jak na zateplení domu? Jakou tepelnou izolaci použít a kolik zateplení domu stojí?

V současné době je zateplení domu velké téma. Lidé se o tuto možnost začali zajímat i díky možnostem dotací v programu Zelená úsporám. Jistě jej všichni znáte a není potřeba jej představovat. Zateplení domu se zpravidla sestává ze zateplení fasády a zateplení střechy. V tomto článku se zaměříme na nejčastější způsob snížení energetických ztrát, a to právě zateplení fasády domu.

Ať už zateplujete v rámci dotace nebo za své vlastní peníze, tak je třeba při zateplení domu zohlednit řadu faktorů. V prvé řadě jde o to, jaký dům vlastně zateplujete. Zda se jedná o starý objekt, novostavbu nebo dřevostavbu. Podle toho se volí tepelná izolace a její tloušťka. Pojďme se tedy na zateplení podívat podrobněji v našem článku.

Proč zateplit dům?

K zateplení přistupujeme nejčastěji tehdy, když chceme zajistit tepelnou pohodu v interiéru, eliminovat velké teplotní výkyvy teplot a v neposlední řadě chceme také dosáhnout určité energetické úspory z dlouhodobého hlediska. Zateplujeme tedy, pokud chceme:

 • zajistit teplenou pohodu po celý rok,
 • ušetřit na vytápění.

Kvalitně provedené zateplení fasády a střechy domu skutečně výrazně sníží kolísání teplot i energetické ztráty. V případě požadavku na ušetření nákladů za vytápění můžete zvolit částečné zateplení domu, kompletní zateplení domu či starý dům přestavět na pasivní. Ne každá stavba se však na to hodí a posouzení je třeba přenechat na projektantovi, který rekonstrukci domu navrhne.

Na celkové energetické úspory má vliv především konstrukční řešení domu. Výsledek se odvíjí od toho, zda zateplujeme starší, konstrukčně složitější dům, nebo novostavbu jednoduššího a kompaktnějšího tvaru, která klade důraz na eliminování tepelných mostů.

Volíme vhodný materiál. Která tepelná izolace je nejlevnější?

Dávejte si pozor na správnou volbu tepelné izolace. Volba tepelné izolace zásadně ovlivňuje cenu zateplení. V zásadě se vám nabízejí následující možnosti zateplení obvodových stěn:


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • fasádní polystyren,
 • fasádní minerální vata.

Podotýkáme, že jde o základní rozdělení a na trhu dnes existuje mnoho různých obdob těchto materiálů a mnoho výrobců. Nejčastěji lidé volí právě zateplení polystyrenem. Je to z toho důvodu, že je nejlevnější a má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Zateplení domu polystyrenem

Je ale polystyren vhodný všude? Určitě nikoliv. Hodí se zejména na novostavby, které jsou stavěny z moderních stavebních materiálů, jako jsou pěnosilikátové, vápenopískové, nebo keramické tvárnice. Všechny tyto materiály již také mají určité izolační vlastnosti a není problém je zateplit polystyrenem. Některé tvárnice dokonce není potřeba ani zateplovat a při tloušťce stěny 500 mm poskytnou tepelný odpor stejný, jako má cihelná stěna tl. 450 mm s polystyrenem tloušťky 140 mm.

Jednou z vlastností polystyrenu je však to, že tzv. nedýchá – má totiž vysoký difúzní odpor a vodní páry skrze něj prostupuje daleko hůře než samotnou stěnou. Fasádní polystyren objekt prakticky neprodyšně uzavřete. U moderních staveb s řízenou cirkulací vzduchu to není problém, ale u starého domu postaveného z cihel nebo škvarovek apod., se často bojuje s vlhkostí zdiva. Právě tato vlhkost musí někam ven, jinak si zaděláváte na problém v podobě kondenzace vody pod zateplením a plísní v interiéru.

Pokud je zateplovaná stěna vlhká, nemá cenu ji zateplovat a je nejprve vhodné odstranit příčinu vlhkosti stěny a poté stěny vysušit. Na vysušené stěny lze následně aplikovat zateplovací systém. Pokud máte vlhké stěny, přečtěte si návody na sanaci vlhkého zdiva:

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Zateplení domu minerální vatou

Kde polystyren nepostačí vzhledem ke svému velkému difúznímu odporu, přichází ke slovu fasádní minerální vata. Ta má tu vlastnost, že umožňuje zdivu odvětrávat vlhkost. Oproti polystyrenu má srovnatelné, někdy mírně horší izolační vlastnosti. Největší nevýhodou je však její vyšší cena. Jaká tedy bude cena zateplení domu, ovlivňuje především typ zvolené tepelné izolace.

Pamatujte na rosný bod. Je to věda, kterou svěřte odborníkům

Cenu zateplení kromě zvolené tepelné izolace ovlivňuje také tloušťka použité izolace. Správná tloušťka izolace se volí na základě použitého materiálu zdiva, tloušťky zdiva a tepelně-technických vlastnostech navržené tepelné izolace. O navrhování tloušťky tepelné izolace jsme napsali článek – Optimální tloušťka tepelné izolace.

Při návrhu tloušťky tepelné izolace hraje svou roli jednak požadavky ze strany vyhlášky a norem, ale také tzv. rosný bod. Ten by měl být u kvalitně provedené izolace vně zdiva (tzn. v izolaci). Pokud se nachází ve zdivu, může docházet ke kondenzaci vody ve zdivu a tvorbě plísní nebo hub mezi fasádou a izolací, v horším případě také v interiéru. Obecně se toto riziko snižuje u paropropustných izolací, jako je minerální vata.

Výpočet rosného bodu

Zateplení domu polystyrenem
Zateplení fasády pěnovým polystyrenem

Výpočet rosného bodu není jednoduchý a ovlivňuje jej řada již nastíněných faktorů. Proto je vhodné nechat návrh zateplení domu na projektantovi, který navrhne správný typ tepelné izolace, její tloušťku, způsob aplikace a vybere vhodnou omítku, která neprodyšně neuzavře celý systém.

Za určitých okolností lze zateplovat neprodyšným polystyrenem také starý objekt, ale je třeba se výrazně soustředit právě na posunutí rosného bodu do izolace. Proto je potřeba v takových případech zateplovat polystyrenem v dostatečné tloušťce. Ostatně zateplení domu polystyrenem o tloušťce 50 nebo 80 mm opravdu ani nemá smysl, i když vám to řada nepoučených kutilů s klidn

ým svědomím doporučí. I proto je vhodné vyhledat vždy raději služeb odborné firmy, která má se zateplováním dlouhodobé zkušenosti a zná správné postupy a metody.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Pokud se rozhodnete provést zateplení domu svépomocí, máme pro vás připraveno několik článků, ve kterých naleznete rady a tipy, které při zateplování můžete použít:

Máme vybraný materiál na zateplení domu. Jaké jsou jednotlivé kroky?

Ať už zateplujete svépomocí, nebo zateplení domu přenecháte stavební firmě, je dobré mít přehled o tom, jak se při zateplování vlastně postupuje a co je k němu potřeba. V zásadě je postup následující (chronologicky):

 • penetrační nátěr,
 • montáž zakládací lišty,
 • lepení izolačních desek,
 • kotvení tepelné izolace,
 • stěrka a perlinka,
 • omítka nebo fasádní obklad.

Jak dlouho trvá zateplování domu?

Nyní si postup trochu rozebereme. Penetraci naneste na suché a očištěné zdivo. Nad sokl namontujte zakládací lištu, na kterou budete skládat první zakládací řadu zateplení. Desky tepelné izolace nalepte lepicím tmelem, který naneseme na jednu stranu izolační desky ve formě „buchet“ a přilepte ji na fasádu. Nikdy nepotírejte lepidlem celou desku! Vzniklá spára mezi zdivem a izolací mimo styčných ploch s lepidlem je žádoucí.

Druhá řada izolace se tzv. váže – skládejte ji obdobně jako cihly při stavbě zdi. V rozích střídavě přesazujte zateplovací desky z obou kolmo navazujících zdí. U zdí vyšších než 3 metry kotvěte izolaci také speciálními hmoždinkami. Na zateplenou fasádu poté naneste stěrku, do které vtlačíte perlinku, která zpevní jednotlivé bloky izolace. Na perlinku opět natáhněte stěrku a po vyzrání můžete nanést omítku. Všechny tyto kroky trvají dle rozsahu prací 20 – 30 dní, někdy i více. Specializovaná firma průměrný rodinný dům zatepluje za 10 – 20 dní.

A co zateplení střechy?

Pokud jste se rozhodli dům zateplit, popřemýšlejte i o zateplení střechy, kterou uniká daleko více tepla než stěnou. U některých domů postačí zateplit pouze strop k nevytápěné půdě, ale pokud máte obytné podkroví či vás čeká rekonstrukce podkroví, zateplení střechy je na místě. Pro zateplení střechy se používá buď minerální vata (tentokrát nikoliv fasádní tvrdé desky, ale měkká varianta v rolích). Další možností je pak tzv. foukaná izolace, kdy vám zateplovací firma natlačí speciální izolační směs do dutin v konstrukci, nebo zateplení střechy nadkrokevní izolací z PUR panelů.

Další články na téma zateplení střechy.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů