Zateplení fasády polystyrenem v 5 krocích

soutez

Zateplení fasády domu je jedním ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost budovy a účty za energie. Obvodovými stěnami se totiž může ztrácet až 35 % veškerého tepla. Je tedy nutné se zaměřit na tepelně technické vlastnosti těchto konstrukcí. Pro zateplení lze využít polystyren či minerální vatu. Vzhledem k tomu, že polystyren má lepší tepelně technické vlastnosti a nižší cenu, zateplení fasády polystyrenem je nejčastějším způsobem.

Pro zateplení fasády domu se používá pěnový polystyren EPS s označením 70 F, nebo 100 F. „F“ znamená, že je polystyren určený pro zateplení fasády, číslo označuje pevnost izolace v tlaku v kPa. Zajímavou alternativou pro zateplení fasády je šedý polystyren s příměsí grafitu, který nabízí o něco lepší součinitel tepelné vodivosti, ovšem za vyšší cenu. Vzhledem k lepším tepelně technickým vlastnostem šedého polystyrenu je však potřeba o něco menší celková tloušťka izolace.

Optimální tloušťka tepelné izolace

Tloušťka tepelné izolace pro zateplení fasády se odvíjí od několika parametrů stávajících stěn a nově použité tepelné izolace pro zateplení. Tloušťka tepelné izolace se navrhuje tak, aby byly splněny požadavky dané normou ČSN 73 0540-2 v návaznosti na vyhlášku č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov (k nahlédnutí například ZDE). Pro orientační výpočet tloušťky tepelné izolace použijte návod na výpočet tloušťky tepelné izolace.

Postup zateplení fasády polystyrenem

1. Příprava podkladu pro lepení polystyrenu

Podklad, na který se bude lepit polystyren, musí být suchý, čistý, zbavený prachu i hrubších částic, odmaštěný a především soudržný. Pokud zateplujete starou zeď, na jejíž části je omítka, je třeba ji odstranit, pokud se snadno odlupuje od podkladu.

Podklad pro lepení polystyrenu by měl být také rovný. Pokud nebude podklad vyrovnaný, větší nerovnosti se posléze prokreslí na nové fasádě. Pakliže se na stěně vyskytují nějaké hlubší výtluky, vyrovnejte je pomocí malty do roviny. Dle normy je přípustná nerovnost 10 mm na 1m lati v případě, že se polystyren pouze lepí a mechanicky nekotví a 20 mm na 1m lati v případě, že se polystyrenové desky lepí i kotví pomocí hmoždinek.

Posledním krokem přípravy podkladu pro zateplování fasády je sjednocení savosti zdicího materiálu. Toho docílíte aplikováním penetrace, která je běžně dostupná ve stavebninách. Typ penetrace vám doporučí výrobce lepidla, které budete používat pro lepení polystyrenu, příp. můžete použít univerzální penetraci na zdivo. Vždy je však dobré používat certifikované systémy od jednoho výrobce.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Penetrace se nanáší zpravidla v jedné vrstvě, zásadně zednickou štětkou v celé ploše zdiva. Aplikace penetrace je podmíněna pouze teplotou okolního prostředí, která se pohybuje v rozmezí 5°C – 35°C.

2. Montáž zakládací soklové lišty

Fasáda se zatepluje od soklu směrem nahoru. Sokl je umístěn několik desítek centimetrů nad okolním terénem a vytváří základ pro zateplení fasády polystyrenem. Soklová lišta je vyrobená z pozinkovaného plechu, má tvar písmene L a na vnější straně je vybavena okapničkou, která slouží pro odvod vody stékající po fasádě domu. Zakládací soklová lišta se na stěnu montuje pomocí vrutů se zatloukacími hmoždinkami v rozteči cca 40 cm. Spoj dvou lišt se musí pojistit soklovou sponkou, která zaručí, že se lišty proti sobě výškově nevychýlí.

V rohu se soklové lišty seříznou pod úhlem 45° a srazí k sobě s malou vůlí pro kompenzování teplotní roztažnosti kovu. Při montáži používejte jednak vodováhu pro dosažení rovinatosti soklové lišty a „šlauchváhu“, neboli hadicovou vodováhu, pro dosažení stejné výškové úrovně po celém obvodě zateplované budovy.

3. Lepení polystyrenu na stěnu

Dřevostavba zateplená fasádním polystyrenem
Dřevostavba zateplená fasádním polystyrenem

Pokud máte připravený podklad a namontované soklové lišty, můžete začít s lepením polystyrenu. Pro lepení se používá k tomu určené lepidlo, které se rozmíchá dle návodu na obalu s předepsaným množstvím vody. Poté se lepidlo aplikuje na desku fasádního polystyrenu buď bodově tzv. buchtami, nebo celoplošně pomocí zubové stěrky. Následně se polystyrenová deska přiloží na stěnu, vyrovná a přitlačí.

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Desky se začínají klást odspodu fasády směrem nahoru, začíná se přitom v rohu fasády. Nezapomeňte v rozích v každé druhé řadě izolačních desek nechat přesah desky přes roh budovy, který se rovná tloušťce polystyrenu, aby do sebe izolace z na sebe kolmých fasád pěkně zapadla. Desky klaďte v řadách vodorovně na vazbu tak, aby ve svislém směru nevznikla průběžná spára. Svislá spára mezi deskami by se také neměla vyskytovat v místě spoje zakládacích soklových lišt. Pokud provádíte zateplení fasády polystyrenem, občas potřebujete polystyrenovou desku uřezat či na ni zhotovit drážku, zkosit její hranu apod., postupuje tedy podle návodu na řezání polystyrenu.

Nalepené desky polystyrenu se následně kotví do podkladu pomocí talířových hmoždinek, přičemž jejich počet a rozmístění se volí s ohledem na typ podkladu, typ větrové oblasti, typ tepelné izolace a výšku zateplované stěny.

Základní orientační přehled množství hmoždinek na m2 zateplované plochy naleznete v tabulce níže.

Typ podkladu Výška zateplované stěny Počet hmoždinek (ks/m2)
Zdivo bez omítky (cihla, pórobeton, tvárnice, beton) Do 8 m 0 – 5
Nad 8 m 6 – 8
Stěna s únosnou omítkou Do 8 m 4 – 8
Nad 8 m 6 – 8
Stěna s neúnosnou omítkou Do 8 m 6 – 8
Nad 8 m 6 – 9

Zpravidla se používají minimálně 4 kusy talířových hmoždinek na 1 m2 plochy, tedy 2 kusy na jednu polystyrenovou desku o rozměrech 0,5 x 1,0 m. Talířové hmoždinky jsou umístěny v ploše izolantu.

Do zdiva se navrtá otvor, do kterého se natluče hmoždinka a poté se utáhne vrut s plastovým talířkem. Talířová hmoždinka může být umístěna na povrchu polystyrenové desky, příp. ji lze zapustit cca 20 mm pod úroveň horní plochy polystyrenu a následně ji zaklopit polystyrenovou zátkou. Ta přeruší systematické tepelné mosty v ploše zdiva.

Polystyren poté přebruste pomocí brusného hladítka, nebo škrabáku na polystyren tak, aby v ploše izolace nebyly žádné nerovnosti a vznikla rovná, souvislá plocha.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


TIP: Každý stavební materiál má určitou toleranci. V případě polystyrenu jsou to ±2 mm délky či šířky na desku polystyrenu, odchylka od pravoúhlosti je taktéž ±2 mm a odchylka od rovinatosti až 3 mm. V takovém případě můžou při lepení polystyrenu vznikat mezi deskami širší mezery, které je třeba vypěnit montážní pěnou, a to v celé hloubce izolantu. Pěna, která nabyde objemu přes okraj izolace, se poté jednoduše odřízne.

4. Montáž výztužné tkaniny, tzv. perlinky

Zateplení fasády polystyrenem - aplikování tmelu a perlinky
Na polystyren se nanáší lepidlo, do kterého se vtlačí výztužná tkanina – tzv. perlinka

Perlinka je sklotextilní výztužná tkanina (mřížka) tl. cca 0,5 mm s velikostí ok 3,5 x 3,5 mm, která je určena především pro montáž na vnější zateplovací systémy. Perlinka má vysokou pevnost v tahu a zabraňuje tak tvorbě trhlin na fasádě. Prodává se v rolích o šířce 1,1 m a délce 50 m.

Montáž perlinky probíhá následovně. Na polystyren, který je řádně ukotven a srovnán do roviny, se nanese krycí stěrková hmota doporučená výrobcem zateplovacího systému. Stěrka se nanáší v tloušťce několika milimetrů, zpravidla 2 – 5 mm, a to pomocí ocelového hladítka. Než stěrková hmota zaschne, vtlačí se do ní zmíněná perlinka, opět pomocí ocelového hladítka. Perlinka se natahuje ve vodorovných pásech, které musí být v místě spoje překryty vždy alespoň o 10 cm. Pro zpevnění rohů, kde hrozí jejich uražení, se používají speciální výztužné rohové PVC lišty s výztužnou tkaninou, která slouží pro napojení perlinky na perlinku v ploše fasády. Tam, kde hrozí riziko poškození, lze provést dvě vrstvy perlinky.

Osazení výztužných profilů doporučujeme nejen na rozích budovy, ale i na rozích ostění oken, a zejména vrat a dveří. Pro vyztužení nadpraží oken a dveří používejte výztužné PVC lišty LT s okapničkou, která zamezí vodě stékat po nadpraží až na rám okna.

Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou, proto se po zavadnutí první vrstvy tmelu, nanese druhá vrstva v tloušťce několika milimetrů (3 – 5 mm) a nechá se zaschnout. V tuto chvíli je podklad připraven pro nanesení omítky.

5. Omítání fasády

Před omítáním je nutné nanést na zaschnutou stěrku penetraci a sjednotit tak povrch. Penetraci můžete na povrch fasády nanést buď zednickou štětkou, nebo válečkem. Před omítáním fasády je také důležité osadit některé prvky, jako jsou například parapety, různé prostupy skrze fasádu, větrací mřížky, kotevní prvky pro osazení vchodové stříšky, držáky okapních svodů apod.

Aby byla omítka kolem rámu oken dokonalá, precizně rovná a časem se od rámu okna neodlupovala, nalepte na rám okna APU lištu, která budou sloužit jednak jako omítník pro jednodušší natahování omítky, ale také jako pružný přechod mezi omítkou a rámem okna.

Poté se můžete pustit do omítání. Výběr omítky by se měl řídit projektem. Omítky jsou totiž různě prodyšné (faktor difúzního odporu) a každá se hodí na jinou skladbu. Měla by být proto určena buď projektantem, nebo alespoň doporučená výrobcem zateplovacího systému. Omítky se dnes dělají zpravidla na vápenocementové, akrylátové, silikonové, silikátové a silikonsilikátové bázi. Co se týká vzhledu, vnější omítky se dělí na hladké, strukturované (škrábané, rýhované, drásané, mozaikové) a také designové, které imitují kámen, dřevo, nebo cihlu.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů