Beton | stavimbydlim.cz

Beton

« Back to Glossary Index

Beton je směs z vody, plniva a pojiva. Druhů betonů existuje několik desítek a každý má své specifické uplatnění. Beton se liší objemovou hmotností, pevností, výrbou, dobou tvrdnutí, vyztužením apod.
Plnivo je v drtivé většině písek nebo štěrk různých frakcí. Do betonů tepelně-izolačních se jako plnivo používá agloporit, keramzit či polysyteronové kuličky a jiné lehčené materiály, které zlepšují tepelně technické parametry betonu a přitom snižují jeho objemovou  hmotnost. Pro průmyslové stavby se nejčasteji používá beton s příměsí umělohmotné a ocelové drátkové výztuže pro zvýšení pevnosti betonu.
Jako pojivo se do betonu používá cement, který se vyrábí v několika druzích a pevnostech. Pevnost betonu se označuje například jako C20/25. Písmeno C značí, že se jedná o cement, číslice 20 a 25 značí pevnost v MPa kvádrového a válcového zkušebního tělesa.

« Back to Glossary Index