Sokl | stavimbydlim.cz
0

Sokl

0

Sokl je část domu mezi povrchem terénu a zdivem přízemí objektu. Jedná se o konstrukci ze zdiva či z betonu, která tvoří přechod mezi suterénem (základem) domu a přízemím. Za sokl je označovaná konstrukce o výšce zpravidla cca 0,5 – 1,0 m nad přilehlým terénem.