Jak vysušit vlhké stěny?

Staré budovy byly často provedeny bez hydroizolace, nebo je izolace za tu dobu ve velmi špatném stavu. Ať tak, nebo tak, špatná či chybějící hydroizolace zapříčiní vlhké stěny. Jak se těchto vlhkých stěn zbavit? Jak vysušit vlhké stěny?

Podřezání vlhkých stěn

Nejprve je třeba zbavit se příčiny vlhkých stěn. Tou může být nejen chybějící izolace, ale i děravá střecha či podokapní žlab. Je tedy zapotřebí opravit tyto defekty a posléze se zabývat vysušováním zdiva. Pokud se vlhkost do stěn tlačí ze spodu od základů, je zapotřebí provést některou ze sanačních metod, tedy například podřezat zdivo či sanovat stěny pomocí injektáže.

Podřezání stěn se provádí kotoučovou nebo pásovou pilou, která stěnu skrz na skrz prořízne. Do vyříznuté drážky se vloží hydroizolace z PE fólie či asfaltového pásu a spára se zaklínuje pomocí plastových klínů a zaplní cementovou kaší. Výhodou podřezávání zdiva spočívá v tom, že je možné odizolovat jakékoli zdivo až do tloušťky 900 mm. Odizolování stěny od základů je možné provést též zarážením nerezového vlnitého plechu do ložné spáry zdiva, které se provádí za pomocí speciálního vibračního zařízení, které pod silným tlakem plech zapraví do spáry.

Ne vždy je možné stěnu podřezat, především pak ve stísněných a špatně přístupných místech. V tom případě se nabízí chemická injektáž vlhkého zdiva. Tu je možné provést pouze z jedné strany zdiva. Sanace zdiva injektáží spočívá v tom, že se do zdiva nad podlahou vyvrtají otvory předepsaných průměrů v osových rozestupech 10 – 15 cm. Do těchto otvorů se následně pod vysokým tlakem vpraví chemická injektážní hmota, která vyplní všechny spáry, otvory a póry zdiva, čímž se vytvoří hydroizolační rovina.

Jak vysušit vlhké stěny?

Vlhké stěny, které jsou již podřezány, a je u nich zajištěno, že již do nich nebude vzlínat spodní voda, se mohou vysušit. Vzhledem k tomu, že cihelná stěna tloušťky 600 – 900 mm může schnout i pár let, je třeba vysoušení zdiva provést specifickým postupem.


Nahození omítky - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Omítky - IN
Jaké omítky potřebujete udělat?

Detail poptávky

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nejprve je nutné odstranit veškeré staré vlhké omítky a ze styčných a ložných spár zdiva odstranit maltu do hloubky alespoň 20 mm. Pokud na rekonstrukci domu nespěcháte, je možné takto nechat stěnu nějakou chvíli „dýchat“. Především je potřeba, aby kolem stěny proudil vzduch. Pokud budou v místnosti s vlhkými zdmi zavřená okna a dveře, stěny budou schnout věčnost. Rychlost odpařování vody ze stěny lze taktéž urychlit vytápěním místnosti během zimního období.

Jestliže na rekonstrukci spěcháte a potřebujete stěny omítnout, volte sanační omítky, které jsou určeny právě k omítání vlhkých stěn. Díky své pórovité struktuře usnadňují vysychání zdí a eliminují tvorbu solných výkvětů na stěně. Pro vymalování pokoje vybírejte z prodyšných fasádních barev, které umožní prostup par skrze omítku. Pokud použijete nátěr s velmi vysokým faktorem difúzního odporu, vlhkost se ze stěny nikdy neodpaří.

Mikrovlnné vysoušení vlhkých stěn

Rychlejší metodou vysoušení vlhkého zdiva je použití mikrovlnného záření, které rozpohybuje molekuly vody. Díky jejich vzájemnému tření vzniká teplo, které podporuje odpařování vody ze stěny. Mikrovlnné záření dokáže zajistit, že vysušování zdiva se z několika měsíců až let zkrátí na 1 – 2 týdny. Doba vysušování zdiva je však závislá na mnoha faktorech, jakou jsou druh použitého stavebního materiálu, tloušťka konstrukce a její vlhkost.

Kalkulace ceny omítek

Nezávazná poptávka - nahození omítek


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Omítky
Jaké omítky potřebujete udělat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů