Tepelná izolace

Tepelná izolace je materiál s vysokým tepelným odporem, který se používá k izolování obvodových konstrukcí všech druhů vytápěných staveb. Schopnost materiálu vést teplo se vyjadřuje součinitelem tepelné vodivosti Lambda λ (W/mK). Čím nižší je součinitel tepelné vodivosti, tím lépe dokáže materiál tepelně izolovat. Zatímco obyčejná cihla má součinitel tepelné vodivosti 0,8 W/(mK), součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačních materiálů se pohybuje v rozmezí od 0,02 – 0,08 W/mK.

Druhy tepelných izolací

Mezi nejrozšířenější tepelnou izolaci se v současnosti řadí pěnový expandovaný polystyren (λ = 0,034 – 0,038 W/(mK)), který nabízí dobré izolační vlastnosti za příznivou cenu.
Dalším nejpoužívanější izolace je minerální vata, která má mírně horší tepelně izolační vlastnosti než pěnový polystyrén. Součinitel tepelné vodivosti minerální vaty je λ = 0,036 – 0,040 W/(mK).
Dalšími tepelně izolančními materiály jsou dřevovláknité izolace s λ = 0,045 – 0,060 W/(mK), které se používají zejména pro výstavbu dřevostaveb.
Mezi nejlepší tepelně izolační materiály se řadí izolace PUR, která se vyrábí ve formě PUR desek, nebo ve formě stříkané PUR pěny (λ = 0,025 – 0,03 W/(mK)). Materiál s něco lepšími tepelně izolačními vlastnostmi je izolace PIR (polyisokyanurát) s λ = 0,022 – 0,024 W/(mK).
Pro izolaci základové plovoucí desky domů se v současné době používá buď extrudovaný polystyrén, či lépe ekologické pěnové granulované sklo s λ = 0,07 – 0,08 W/(mK).
V nabídce jsou dále různé izolační materiály s velmi nízkými součiniteli tepelné vodivosti, které se používají pro řešení kritických detailů a tepelných mostů. Jedná se především o aerogel či compactfoam. Vzhledem k jejich vysoké ceně je vyloučeno použití pro zateplení velkých ploch.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů