Nadkrokevní izolace střechy – jaké jsou výhody?

nacenění

Zateplení šikmé střechy lze realizovat třemi způsoby. Velmi dlouhou dobu se střechy zateplovaly minerální vatou mezi krokvemi a pod krokvemi. I dnes se jedná o rozšířených způsob zateplení střechy, ale do popředí se dostává také nadkrokevní izolace střechy, příp. nadkrokevní izolace v kombinaci s mezikrokevní izolací (v případech, kdy jsou na konstrukce kladeny přísné legislativní požadavky).

Velkou výhodou nadkrokevní izolace střechy je optimálnější využití vnitřního obytného prostoru. Izolace střechy mezi krokvemi je zpravidla nedostačující a musí se tedy vždy z vnitřní (spodní) strany krovu doplnit o tepelnou izolaci podkrokevní. Ta má zpravidla tloušťku 60 – 100 mm. Přesně o tolik mm se zmenší prostor pod střešními šikminami. Použitím nadkrokevní izolace střechy nutnost použití podkrokevní izolace odpadá, veškerá tepelná izolace je umístěna z vnější strany krokví.

Další výhodou nadkrokevního zateplení je minimalizování tepelných mostů, skrze které dochází ke zvýšenému úniku tepla.

Navíc stavebníci, kteří preferují dřevo v interiéru, mohou nechat krokve a dřevěný záklop přiznaný, což v podkrovních prostorech může vypadat velmi efektně.

Konstrukce střechy s nadkrokevní izolací

Střechy s mezikrokevní a nadkrokevní izolací mají společné jedno, a tím je dřevěný krov s celoplošným prkenným záklopem.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Parozábrana zamezí kondenzaci vodní páry v nadkrokevní izolaci

Na dřevěný záklop se ukotví parozábrana, která zamezí prostupu vodní páry z interiéru do konstrukce s tepelnou izolací, kde by mohla zkondenzovat a napáchat rozsáhlé škody. Parozábrana se na celoplošný záklop kotví buď mechanicky pomocí sponkovačky, přičemž spoje se přelepí paronepropustnou lepicí páskou, nebo se mohou využít pásy se samolepicí vrstvou. Jednotlivé pásy fólie se pokládají s přesahem minimálně 100 mm a kladou se směrem od okapu k hřebeni střechy.

Parozábrana může být v některých případech tvořena také asfaltovým pásem, který funguje jednak jako parozábrana, ale také jako pojistná hydroizolace. Využití nalezne ve skladbách střech s nadkrokevní izolací, která je nenasákavá.

Jaká je vhodná nadkrokevní izolace pro zateplení šikmé střechy?

Pro zateplení střechy s nadkrokevní izolací lze použít buď minerální vatu, nebo izolační desky PIR (polyisokyanurát), které mají mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti než minerální vata a lze je tedy instalovat v menší tloušťce.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokud je pro zateplení střechy nad krokvemi použita minerální izolace, zateplení započne položením nosných izolačních konstrukčních „trámků“ z minerální vaty či z expandovaného polystyrenu s vyšší pevností. Ty se na střechu kotví rovnoběžně s okapem ve výrobcem udávaných roztečích (zpravidla tak velkých, aby bylo možné mezi trámky aplikovat minerální izolaci bez nutnosti upravovat její šířku řezáním). Mezi tyto trámky se následně umístí tepelná izolace typu a tloušťky dle projektové dokumentace, příp. dle doporučení výrobce zateplovacího systému.

Související články:

Pojistná hydroizolace střechy s nadkrokevní izolací

Na tepelně izolační vrstvu se následně položí pojistná hydroizolace (co je to pojistná hydroizolace?), která bude chránit nasákavou minerální vatu před vodou, které může v malém množství zatéct pod střešní tašky či zkondenzovat na jejich spodní straně. Pojistná hydroizolace se na podklad kotví mechanicky.

poptavka
poptavka

Pojistná hydroizolace není vyžadována v případě, že budete zateplovat střechu deskami z izolace PIR. Izolační desky PIR jsou totiž již z výroby opatřeny oboustranně nakašírovanou paronepropustnou hliníkovou fólií. Po položení izolačních desek na dřevěný záklop s pojistnou hydroizolací se spáry desek přelepí páskou tak, aby spoj byl vodotěsný. Desky izolace se poté k podkladu upevní pomocí kontralatí, které se ke krokvím přichytí pomocí speciálních vrutů prodloužené délky skrze tepelnou izolaci, parozábranu a dřevěný záklop.

Kolmo na kontralatě se následně přišroubují střešní latě v osových roztečích dle typu střešní krytiny. Pro zastřešení střechy s nadkrokevní izolací lze využít jakoukoli střešní krytinu.

PIR nadkrokevní izolace pro zateplení šikmé střechy

Pro zateplení šikmé střechy nadkrokevním způsobem se nabízí ještě tepelně izolační PIR panely s integrovanou střešní latí či speciálně tvarované polystyrenové dílce s drážkou pro uchycení střešní krytiny. Na takovou izolaci již není třeba montovat kontralatě a střešní latě. Nevýhodou toho sytému je to, že se jedná o systém pro stavbu jednoplášťové střechy, která má oproti dvouplášťové střeše pár nevýhod. Tou největší je to, že se v letních horkých dnech komínovým efektem neodvádí tepelná zátěž, vzniklá zahřívám krytiny slunečním zářením.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Cena střechy - kalkulačka