Tepelná izolace pro zateplení střechy a podkroví

soutez

Izolace střechy je investice do budoucna, která snižuje energetické ztráty a zvyšuje komfort bydlení v podkrovním prostoru. Zateplením šikmé střechy lze ušetřit značné množství energie a snížit tak výdaje za provoz domu. Izolaci střechy lze provést dvěma různými způsoby, a to mezikrokevní izolací a nadkrokevní izolací. V tomto článku se budeme zabývat zateplením střechy mezikrokevním způsobem.  

Střechou uniká 20 – 25 % veškerého tepla, které se spotřebuje na vytápění domácnosti. Kvalitně provedená izolace střechy sníží tepelné ztráty až o několik desítek procent (v závislosti na stávajícím a navrhovaném stavu). To je tedy jedním z důvodu, proč se detailně zabývat zateplením střechy v případě rekonstrukce podkroví.

Výběr tepelné izolace pro zateplení střechy

Střechu domu lze zateplit polystyrénem, minerální vatou, izolací PIR či přírodními materiály, jako je sláma, konopí či ovčí vlna. Pro zateplení šikmé střechy však některé ze zmíněných materiálů nelze využít, a to pro jejich nevhodné fyzikální vlastnosti. Pro zateplení šikmé střechy se nejčastěji vyžívají minerální izolace ze skelné či čedičové vlny, nebo dřevovláknitá tepelná izolace v případě dřevostaveb.

Zcela nevhodné pro provedení izolace střechy je použití nejrozšířenějšího pěnového polystyrenu či polyuretanové izolace. Tyto materiály mají uzavřenou buněčnou strukturu a vzhledem k jejich rozdílným fyzikálním vlastnostem mají negativní vliv na akustické vlastnosti celé konstrukce. Jinými slovy střecha zateplená minerální izolací lépe tlumí hluk než střecha zateplená polystyrenem.

Šikmou střechu lze zateplit také přírodní izolací na bázi dřeva, investory však odrazuje vyšší cena za izolaci, tudíž se používá zejména pro zateplování obvodových konstrukcí dřevostaveb. Obdobně jsou na tom i další přírodní izolace z ovčí vlny, konopí či lnu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Izolace střechy minerální vlnou

Nejrozšířenější tepelná izolace pro zateplení podkroví je tedy v současné době minerální vata, která je k dostání v podobě tepelně izolačních desek nebo v rolích, přičemž role minerální vaty jsou pro zateplení podkroví nejoptimálnější. Je to dáno především pružností a menší tuhostí materiálu než je tomu u desek. Tepelná izolace tak daleko lépe vyplní prostor mezi krokvemi, čímž je dosaženo lepší těsnosti celé konstrukce.

Kalkulace ceny střechy_02

Přesný typ izolace pro zateplení střechy lze dohledat přímo na stránkách výrobce, kde se též můžete obrátit na odborníky s dotazy ohledně příslušenství a montážních postupů.

Tloušťka izolace pro zateplení střechy

Tloušťku tepelné izolace pro zateplení střechy určuje projektant, a to vždy v návaznosti na normu ČSN 73 0540-2, ve které jsou uvedeny hodnoty požadovaných a doporučených součinitelů prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla se liší dle typu konstrukce a dle vnitřní návrhové teploty. Aby byla hodnota součinitele splněna, musí být navržena dostatečně velká vrstva tepelné izolace. Tloušťka tepelné izolace závisí na tepelně technických vlastnostech stávající konstrukce a navržené tepelné izolace, resp. součiniteli tepelné vodivosti tepelné izolace.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jednotkou součinitele tepelné vodivosti λ (lambda) je (W/mK). Čím nižší tato hodnota je, tím lépe materiál izoluje. Běžná hodnota součinitele tepelné vodivosti polystyrenu a minerální vlny je 0,032 – 0,042 W/(mK).

Standardně se pro zateplení střechy používá tepelná izolace v o celkové tloušťce 240 – 300 mm, v případě pasivních domů 350 – 500 mm.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů