Přestavba půdy na podkroví: Krok č. 5 – zateplení střechy

Abychom drahocenné teplo udrželi v zimě uvnitř domu, je potřeba stavbu kvalitně a dostatečně tepelně izolovat. Jak ale správně zaizolovat podkroví a jakou izolaci pro to zvolit?

Existují 2 různé konstrukční typy zateplení podkroví a nepřeberné množství tepelných izolací, které pro tyto aplikace lze využít.

Způsob zateplení podkroví – které je lepší?

Podkroví je možné zateplit dvěma způsoby dle rozsahu rekonstrukce podkrovních prostor. Při rekonstrukcích se nabízí nadkrokevní zateplení  a mezikrokevní zateplení v kombinaci s podkrokevním zateplením.

Mezikrokevní zateplení střechy

Tento způsob zateplení je vhodný zejména tehdy, když při rekonstrukci podkroví nedochází k zateplení střechy bez sundání krytiny. Tento způsob zateplování je léty prověřený a používá se v převážné většině případů. Jak již název způsobu zateplení střechy napovídá, tepelná izolace se vkládá mezi krokve krovu v tloušťce stejné, jako je tloušťka samotné krokve. Dřevo je ovšem lepší tepelný vodič a v místě krokve vzniká lineární tepelný most. Ten je třeba odstranit dodatečným podkrokevním zateplením, kdy se tepelná izolace o tl. cca 40 – 60 mm vkládá do dřevěného roštu kolmého na směr krokví. Dřevěný rošt se zhotovuje z hranolů o rozměrech cca 40 x 60 mm a následně se využije ke kotvení vnitřní pohledové vrstvy – nejčastěji sádrokartonové desky, OSB desky, nebo dřevěného obkladu.

Nadkrokevní zateplení střechy

Nadkrokevní zateplení střechy u nás nemá tak dlouhou historii jako mezikrokevní zateplení. Jedná se však o zateplení prakticky bez výskytu tepelných mostů. Zateplení střechy nad krokvemi má výhod více. Jedno z nich je například to, že v interiéru zůstane přiznaný krov. Těm, kterým se tato konstrukce líbí, si ji mohou ponechat, ostatní ji mohou zaklopit sádrokartonovým podhledem, nebo dřevěným obkladem a dutinu využít pro vedení instalací (vzduchotechnické potrubí, elektroinstalace, apod.).

Tepelná izolace se pokládá na celoplošné dřevěné bednění. Tepelná izolace pro tuto aplikaci musí být speciálně určená a musí mít schopnost odolávat vyššímu tlaku, jelikož na ni budou dále aplikovány střešní latě a střešní krytina. Buď je možné využít PUR nebo PIR izolační desky, do kterých je možné střešní latě navrtat, nebo se použijí speciální trámky či jiné nosné konstrukce.

Nosné trámky pro uchycená střešních latí se vyrábějí buď z minerální vaty, EPS, XPS, nebo se jedná o plechové držáky, vazníky se styčníkovou deskou, příp. dřevěné I nosníky s tenkou stojnou. Tyto trámky (držáky) se montují na krokve v rovnoběžném, nebo kolmém směru (záleží na projektové dokumentaci) a vzniklý volný prostor se vyplní tepelnou izolací.

K dostání jsou dokonce i profilované tepelně-izolační desky určené speciálně pro zateplení střechy nad krokevmi, které mají na horním povrchu vylisovaný profil umožňující zavěšení střešní krytiny přímo na tuto desku bez použití střešních latí. Jedná se však o jednoplášťovou střechu postrádající efekt dvouplášťové provětrávané střechy.

Tepelná izolace vhodná pro zateplení střechy

Minerální vata – minerální vata je k dostání v deskách, nebo v rolích a je možné ji použít jak pro mezikrokevní zateplení, tak pro nadkrokevní zateplení. Výrobci zateplovacích systémů na trh dodávají i speciální tvrzené trámky z minerální vaty, které mají vyšší tuhost i nosnost a jsou určeny pro kotvení střešních latí u nadkrokevního systému zateplení.

Polystyren – využívá se zejména pro výrobu konstrukčních trámků pro uchycení střeních latí, lze jej však využít i v podobě profilovaných střešních EPS desek nadkrokevního systému zateplení pro přímé uložení střešní krytiny.

PIR/PUR izolační desky – jedná se o tepelně-izolační desky opatřené perem/drážkou pro lepší spojování a navazování desek. PIR a PUR desky se používají pouze pro nadkrokevní izolaci. PIR (polyisokyanurát) má ve srovnání s minerální vatou nebo polystyrenem lepší tepelně-izolační vlastnosti, cena materiálu je ovšem mnohonásobně vyšší. Při použití PIR desek není potřeba instalovat nosné trámky pro střešní latě. Ty se mohou pokládat přímo na tepelnou izolaci a ukotvit vrutem do krokve.

PUR stříkaná izolace – pro zateplení šikmých střech se využívá zejména ze strany interiéru, tedy na mezikrokevní izolaci. Pěna se pod tlakem nastříká ze spodní strany na prkenný záklop mezi krokve a po napěnění a zatuhnutí se seřízne, aby společně s krokvemi tvořila jednu souvislou rovinu. Zateplení střechy stříkanou PUR izolací je rychlé, těsné a pěna při napěňování vyplní každou dutinu. V tomto článku dále pojednáváme o ceně stříkané izolace.

Dřevovláknitá izolace – vyrábí se v několika modifikacích jak pro použití pro mezikrokevní izolaci, tak pro nadkrokevní izolaci. Tepelná izolace má horší součinitel tepelné vodivosti než běžně užívaný polystyren, nebo minerální izolace a vyšší cenu než tyto materiály. Dřevovláknitá izolace je ekologická, vyrobená z přírodního materiálu, má nízký součinitel difúze vodních par a používá se nejčastěji při konstrukci dřevostaveb.

Foukaná izolace – je vyrobena nejčastěji z papírové či textilní drtě, která je chemicky ošetřena proti škůdcům. Při zateplování střechy se foukaná izolace vhání pod tlakem do uzavřených dutin mezi krokvemi. Při rekonstrukci tedy není nutné odstraňovat starý dřevěný prkenný záklop, ale pouze pár desek. Foukaná izolace vyplní i nepřístupná místa, nevýhodou je však její sedání, kvůli kterému dochází ke zmenšení tloušťky tepelně-izolační vrstvy a někdy i vzniku tepelných mostů.

Foukaná izolace – cena za celulózovou, polystyrenovou, minerální a dřevovláknitou foukanou izolaci


Čtěte dále: Je fenolická pěna nejlepší tepelná izolace?


Izolace podkroví a tloušťka tepelné izolace

Jakou tloušťku tepelné izolace je vhodné zvolit pro zateplení střechy? To je poměrně častá otázka a v mnoha případech nelze jednoznačně odpověděť. Především záleží, na kolik stupňů bude prostor podkroví vytápěn, nicméně pokud se jedná o obytný prostor, který je vytápěn na 20 °C, tloušťka izolace z minerální vaty a polystyrenu bývá nejčastěji 180 – 240 mm. Použitím PIR a PUR izolace se tato tloušťka může zmenšit i na 140 – 180 mm.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Tloušťka tepelné izolace musí být tak velká, aby byl splněn normový požadovaný součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/(mK). Tloušťku tepelné izolace v případě mezikrokevního zateplení ovlivňuje jednak typ zvolené izolace, ale i osový rozestup a velikost krokví (více článků na téma součinitel prostupu tepla).

Tloušťka tepelné izolace pro zateplení střechy by měla být vždy navržena zkušeným projektantem. Jedině tak bude eliminováno riziko kondenzování vodních par a vznik plísní.

Bez kvalitně provedené parozábrany ani ránu

Člověk produkuje během užívání stavby vlhkost v podobě vodních par, které vydechuje. V interiéru je oproti exteriéru vlivem vyšší teploty i vyšší tlak. V případě difúzně otevřených skladeb konstrukce tyto páry prostupují konstrukcí směrem ven.

V každé konstrukci se vyskytuje tzv. rosný bod, ve kterém tyto páry zkondenzují a mohou způsobit nevratné škody (hniloba, vlhká tepelná izolace, zhoršení tepelně-izolačních vlastností). Proto je nutné konstrukci navrhnout tak, aby vodní pára neprostupovala směrem do konstrukce a byla vyvětrána přirozeně – okny, nebo nuceně – vzduchotechnikou.

Tomu lze zabránit kvalitně provedenou parozábranou. Jedná se o parotěsnou vrstvu z PE fólie, nebo podobného materiálu, který má vysoký difúzní součinitel a zabraňuje prostupu par do konstrukce. Je nutné, aby jednotlivé spoje a přesahy parozábrany byly kvalitně přelepeny a spojeny a v ploše nedošlo k protržení fólie.

U mezikrokevního zateplení se parotěsná fólie používá mezi krokve s tepelnou izolací a podkrokevní izolací v dřevěném roštu. Vodní páry sice prostoupí do podkrokevní izolace, to ovšem nevadí, jelikož v tomto místě není rosný bod a vodní páry nezkondenzují.

U nadkrokevního zateplení se parozábrana instaluje na celoplošné dřevěné bednění. V převážné míře se používá asfaltový pás, který do chvíle, než se zhotoví střešní krytina, tvoří i hydroizolační vrstvu. Asfaltový pás se využívá zejména z toho důvodu, že při kotvení kontralatí samořeznými vruty do krokví dojde k průniku šroubu bez jakéhokoli poškození parotěsné vrstvy. Toto tvrzení ovšem někteří vyvracejí s tím, že je možné používat i polyetylénovou parotěsnicí fólii.

Čtěte dále:

Detailní návod na montáž parotěsné fólie při zateplování šikmé střechy

Nezapomeňte na pojistnou hydroizolaci

Parotěsná hydroizolace se montuje pod střešní krytinu pro případ, že by některá ze střešních tašek praskla, došlo k zatečení nebo kondenzaci vodní páry na spodní straně střešní tašky. Pojistná hydroizolace tak chrání dřevěné prvky krovu a tepelnou izolaci před navlhnutím, které vede ke zhoršení tepelně-izolačních vlastností izolace a následné kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce.

Další informace k rekonstrukci podkroví naleznete v 6 dílném seriálu o rekonstrukci podkroví.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů