Elektrické odvlhčení zdiva – elektroosmóza

soutez

Vlhké zdi působí majitelům domů potíže snad odjakživa. Způsobů, jak nadměrnou vlhkost obvodového zdiva řešit je hned několik. V tomto článku se však tradičnímu zaizolování základů, podřezávání zdiva nebo nanášení speciální sanační omítky věnovat nebudeme. Zde si můžete přečíst, jak na odvlhčení zdiva pomocí elektro-fyzikálního principu – elektroosmózy.

Jak funguje elektroosmóza?

Celý odvlhčovací systém funguje na jednoduchém fyzikálním principu, kdy je pohyb kapaliny v materiálu usměrněn mírným elektrickým proudem, který je známý jako osmóza. V praxi to funguje tak, že do vlhkostí postižených zdí se instalují anody a katody, které vytvoří umělé elektromagnetické pole. Díky němu je zabráněno dalšímu vzlínání vlhkosti, a tedy rozšiřování postižených oblastí. Zároveň postupně dochází k vytlačování i stávající nadbytečné vody ve zděné konstrukci.

Voda v kapilárách totiž proudí díky osmotickému jevu od kladného náboje k zápornému. Proto se soustava kladných elektrod (anody) v podobě tyčí, kabelů nebo drátků instalují na postižené zdivo, zatímco záporné (většinou tyčové) elektrody se umisťují do podzákladí, aby „přitáhly“ vzlínající vodu. Správně instalované elektrody se poté připojí k řídící jednotce, která zajišťuje správnou funkci v průběhu celého procesu.

Druhy elektroosmotického odvlhčení zdiva

Díky pokroku a vývoji v technologiích v průběhu posledních desítek let došlo také k vyvinutí několika způsobům, jak využít elektroosmotický jev k odvlhčení zdiva. Obecně rozlišujeme tři hlavní způsoby užití elektroosmózy k odstranění nadbytečné vlhkosti:

1. Pasivní elektroosmóza

Jedná se o poměrně nevýhodnou volbu z dostupných možností, které elektroosmotické metody nabízejí. Tato metoda totiž funguje pouze na vytvoření napětí a elektrického proudu pomocí dvou vodičů, které jsou vyrobeny z různých kovů nebo je využit přirozený mínusový potenciál zeminy. Nevýhodou je, že v průběhu času dochází k degradaci materiálů vodičů a oslabení proudu ve zdivu. Proto se v současnosti tato metoda už téměř nevyužívá.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

2. Aktivní drátová elektroosmóza

Při výběru této metody dojde k osazení kladných elektrod na postižené zdivo v podobě drátů a kabelů, které se mírně zafrézují do zdi. Do podzákladí se následně instalují záporné elektrody. Takto připravený systém elektrod se pomocí propojovacích kabelů připojí k řídící skříňce.

Do kladné elektrody proudí stejnosměrný proud, který v ní vytvoří kladný pól. Musí být splněna podmínka, že anoda je usazena výše než katoda, aby bylo zajištěno správné proudění vody v kapilárách zdiva, tedy aby bylo zabráněno dalšímu vzlínání. Tento způsob užití elektroosmotického jevu je ze všech metod nejúčinnější a nejtrvanlivější. Tato metoda navíc disponuje velmi širokým použitím a poměrně nízkými provozními náklady (ty se odvíjí od aktuální ceny elektřiny). Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

3. Aktivní bezdrátová elektroosmóza

Tato metoda se často používá ve velmi malých a hůře přístupných prostorech či u památek a chráněných objektů. Jedná se o velmi šetrný způsob bez mechanického zásahu, který také disponuje poměrně vysokou účinností a trvanlivostí.

Tato metoda odvlhčení zdiva je založena na principu vytvoření elektrického proudu pomocí zemnící katody a antikorozních antén, které budou osazeny v oblasti postiženého zdiva. Po správné instalaci, která by měla být provedena odbornou firmou, probíhá odvlhčení ve fázích. Efekt funguje jako kruhy šířící se na hladině vodní plochy. Stejně jako u předchozí metody, tak i zde počítejte s náklady za elektřinu, které se stále zvyšují. Také pořizovací náklady této metody jsou vyšší.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

V rámci celkového srovnání jednotlivých metod, které se v rámci využití elektroosmotického jevu využívají, je třeba podotknout, že ke všem je třeba přivolat odbornou firmu či proškoleného specialistu. Obecně by se dalo říct, že největší záruku spolehlivého a dlouhodobého odvlhčení vám poskytne aktivní drátová metoda, která je použitelná pro jakékoli zdivo jakékoli tloušťky a nevyžaduje výrazné stavební zásahy.

Pokud ovšem neřešíte nijak rozsáhlé vlhké mapy na zdech a jedná se pouze o lokální flíčky menších rozměrů, tak by vám mohla dobře posloužit i některá z pasivních metod, která je výrazně ekonomičtější než metody aktivní. Vždy je ale lepší se o finálním výběru poradit s odborníky.

dodavatel
Včasné odvlhčení zdiva zamezí tvorbě plísní na zdech.
Včasné odvlhčení zdiva zamezí tvorbě plísní na zdech.
Vzlínající vlhkost může zapříčinit opadávání omítky.
Vzlínající vlhkost může zapříčinit opadávání omítky.

Cena elektroosmózy

Jak uvádíme výše, pořizovací náklady na přístroje aktivní elektroosmózy jsou vyšší. Obvykle jsou v nabídce přístroje o různých výkonech, tedy o různé ploše rozsahu. U bezdrátové elektroosmózy se cena takového přístroje pohybuje okolo 30 000 – 50 000 Kč. Aktivní drátová elektroosmóza vás poté vyjde cca na 25 000 – 50 000 Kč.

Cena se odvíjí od plochy, kterou je zařízení schopné odvlhčit a na tloušťce postižených zdí. Některé firmy dokonce nabízejí pouze dlouhodobý pronájem vysoušecích zařízení, který je ovšem v konečném důsledku dražší, protože za roční pronájem zaplatíte prakticky skoro to stejné, co za koupi nového zařízení, které vám bude fungovat desítky let.

A co náklady na elektřinu?

Celkové náklady odvlhčení zdiva pomocí elektroosmózy se samozřejmě zvyšují o spotřebu elektřiny, která vás vyjde na několik set korun ročně, takže se nejedná o nic strašného. U vádí se, že spotřeba elektřiny takového zařízení odpovídá běžným neúsporným zařízením, jako je například rádio či televize.

Každopádně nejedná se o malou investici, proto je lepší pečlivě projít co nejvíce nabídek a orientovat se podle možností a také záruk, které vám dají prostor pro reklamaci v případě nefunkčnosti zařízení. I v tomto případě se doporučuje využít poradenství odborníků z tohoto odvětví, aby se vaše náklady v důsledku výběru špatné firmy mnohonásobně nenavýšily.

Podřezání zdiva domu
Jednou z možných alternativ odvlhčení zdiva je podřezání domu a vložení nové hydroizolace do vzniklé spáry ve zdivu.

Jaké jsou alternativy pro odvlhčení zdiva?

Odvlhčení zdiva domu elektroosmózou je jen jednou z možností. Před konečným rozhodnutím je dobré, abyste posoudili, zda nepřichází v úvahu jiná sanační metoda, která bude účinnější a efektivnější. Jednou z takových sanačních metod může podřezání domu řetězovou pilou a vložení hydroizolace do vzniklé spáry. V tomto článku jsme pro vás připravili kompletní výčet metod sanace zdiva (podřezání zdiva, chemická injektáž, elektroosmóza, sanační omítky), ve kterém se mimo jiné dozvíte, jak vybrat vhodnou sanační metodu.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů