Vlhkost zdiva a metody odvlhčení domu

Praskliny, vlhké mapy na zdech či dokonce opadávající omítka. To vše jsou jevy, které upozorňují majitele domu, že něco není v pořádku. V tomto případě se jedná o nadměrnou vlhkost zdiva, která svými projevy trápí nejednoho z vás.  Hlavně u starších zděných domů a chalup jsou navlhající zdi běžnou záležitostí, která ale může být velmi nepříjemná a v konečném důsledku může způsobit nevratné porušení konstrukce zdiva. Odvlhčení domu není úplně jednoduchá záležitost, ale díky moderním technologiím už je to možné. Musíte se ale připravit na to, že vás celý proces bude stát spoustu času a také nemalé peníze. Jakým způsobem se tedy můžete zbavit nadměrné vlhkosti ve zdech?

Jak poznat nadměrnou vlhkost zdiva

Vlhké zdivo obvykle poznáte již od pohledu, kdy se na zdech tvoří flíčky, které se postupem času zvětšují do map, které mají i metrové rozměry. V počáteční fázi navlhání ale nejsou fleky tak zřetelné, a tudíž je snadné jejich přehlédnutí.

V tomto případě je pro ujištění, zda jsou vaše zdi vlhké či ne, možné použít také dotek. I pomocí pouhého doteku rukou zjistíte, že zdí úspěšně vzlíná voda a tvoří tak ideální prostředí pro vznik plísní atd.

Měřič vlhkosti zdiva – vlhkoměr

Pro přesnou hodnotu vlhkosti lze požít speciální vlhkoměry, které vám stanoví vlhkost přímo v místě, kde potřebujete. Vlhkoměr je obvykle ruční přístroj s hroty, které přiložíte k postiženému místu, a na displeji přístroje se vám ihned zobrazí výsledná hodnota vlhkosti zdiva. Za stejným účelem je možné využít také měření založené na mikrovlnném záření, které je účinné, rychlé a lze použít na velké plochy.

Doporučená vlhkost zdiva

Zatímco u vlhkosti vzduchu jsou ideální hodnoty v desítkách procent, tedy nejlépe v rozmezí 40 % – 60 %, tak u zdiva jsou takové hodnoty nemožné.  Vlhkost zdiva se samozřejmě mění v závislosti na okolí, ale průměrná doporučená hodnota je okolo 4 %.  Při dosažení vlhkosti cca 10 % už je vaše zeď opravdu ve velkém ohrožení a všechny problémy naberou velmi rychlý spád. V těchto případech je tedy nutné co nejrychleji jednat a začít s vhodným řešením odvlhčením domu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Více o měření vlhkosti zdiva naleznete v našem dalším článku.

Příčiny nadměrné vlhkosti zdiva

Poškozená hydroizolace

Nejčastější ze všech možných příčin zvlhnutí zdí je nedostatečná, porušená nebo chybějící hydroizolace spodní stavby domu. Je to také důvod, proč se problémy s vlhkostí objevují převážně u starších objektů a sklepů. V případě, že má zeď přímý kontakt se zeminou, tak díky nasákavým schopnostem zdiva dochází k pohlcování půdní vody a postupným vzlínáním směrem vzhůru. Situace se může ještě několikanásobně zhoršit ve chvíli, kdy nějakým vlivem dojde ke zvýšení hladiny podzemní vody. V případě, že je však objekt spolehlivě zaizolován, a i přesto dochází k navlhání, tak je třeba příčiny hledat ještě jinde.

Vlhké zdivo - vlhkost vzlíná skrze chybějící, příp. poškozenou hydroizolaci
Vlhké zdivo – vlhkost vzlíná skrze chybějící, příp. poškozenou hydroizolaci

Kondenzace vzdušné vlhkosti

Dalším důvodem k navlhnutí zdiva může být kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu stěn. Kondenzace je jev, který vzniká ve chvíli, kdy je na konstrukci dosaženo rosného bodu vodních par, tedy vodní páry začnou přecházet v kapalinu. K tomu dochází ve chvíli, kdy je stavební objekt z různého důvodu neprodyšný a uzavřený. V domě tedy dojde ke zvýšení vlhkosti, která se ale nemá jak dostat ven a tedy dojde ke kondenzaci. Často se stane, že k tomuto jevu dojde po rekonstrukci, která zahrnuje zateplení fasády polystyrenem nebo výměnu oken. Kondenzace je zvlášť nepříjemná protože okamžitě dává prostor růstu plísní, jejichž buňky se nachází přímo ve vzduchu. Proto může být proces jejich vývoje opravdu velmi rychlý.

Zatékání do objektu

Poslední nejobvyklejší příčinou je dešťová voda. Zkrátka při poruše střech či fasád vám při dešti začne zatékat všude možně a voda se postupem času začne dostávat do všech konstrukcí, tedy i do zdiva. Jedná se o příčinu, která závisí jen a pouze na počasí, proto nemusí být vlhkost zdí způsobená deštěm tak zřetelná. Ovšem ve chvíli, kdy přijdou několikadenní deště, tak se majitelé začnou divit, jak jim ze zdí začnou vystupovat flíčky a mapy, které se snaží upozornit na to, že něco není v pořádku. Tuto příčinu lze nejlépe poznat podle výskytu zelených fleků a map z vnější strany obvodových konstrukcí, nejčastěji v oblasti soklu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Možnosti odvlhčení domu

Způsobů, jak problém s nadmírou vlhkosti ve zdivu řešit, je více a samozřejmě závisí právě na příčinách navlhnutí. V každém případě je doporučeno spojit se s odborníkem, který vám po obhlídce aktuálního stavu navrhne právě to nejvhodnější řešení odvlhčení domu. Jestliže se do toho i přesto pustíte sami, tak základem je opravdu najít příčinu, aby byla vámi provedená řešení udržitelná a opravdu dlouhodobě odstranila vlhkost ze zdí. V případě, že bude zvolena špatná metoda sanace zdiva, tak dojde k brzkému obnovení problému či ještě zhoršení problémů stávajících.

Odvlhčení domu pomocí drenáže

Jestliže je příčinou nepříznivý stav stávající hydroizolace spodní stavby anebo u domu hydroizolace není provedena vůbec, tak prvním krokem bude dodatečné zaizolování. Pro zlepšení efektu se ve většině případů provádí také drenáž, která účinně odvede vodu pryč od domu. Je ale nutné počítat s tím, že toto řešení obnáší poměrně velký zásah do terénu a množství stavebních i terénních úprav. Metoda zahrnuje odkopání zeminy do úrovně minimálně 0,5 m pod terén. V případě podsklepených objektů až do úrovně podlahy sklepa. Na dno výkopu je poté v dostatečné vzdálenosti umístěna trubka drenážního systému. Je nutné dávat pozor na správné uložení potrubí a provedení drenáže, protože při užití špatného postupu můžete pomocí drenáže vodu k domu ještě přivádět, což je zcela nežádoucí.

Drenáž okolo obvodových stěn zajistí odvod podzemní a dešťové vody a přispěje k ovlhčení domu.
Drenáž okolo obvodových stěn zajistí odvod podzemní a dešťové vody a přispěje k ovlhčení domu.

Hydroizolace spodní stavby

Jakmile je osazena drenáž, tak dojde k aplikaci hydroizolace na svislé konstrukce, tedy na odhalené a očištěné zdivo spodní stavby domu. Hydroizolace spodní stavby může být provedena několika způsoby, ale jedním z nejčastějších je použití asfaltových pásů a nopové folie. Po správném provedení těchto úprav by mělo být zabráněno dalšímu proudění podzemní vody do konstrukcí zdiva. I tak je ale potřeba počítat s tím, že vysychání zdí potřebuje hodně času. Je tedy možné, že optimální vlhkosti zdiva bude dosaženo až několik let po zaizolování.

Oprava hydroizolace spodní stavby - nopová fólie.
Oprava poškozené hydroizolace spodní stavby, při které byl použit asfaltový pás natavený na suterénní stěnu, tepelná izolace z polystyrenu XPS a nopová fólie.

Odvlhčení domu podřezáním zdiva

Další možností je podřezání zdiva pomocí řetězové strojní pily. V tomto případě je ale počítat s tím, že většinou je třeba udělat prořezání zdi skrz, tudíž je narušena omítka jak z vnější strany, tak také z vnitřní. Podřezání domu se provádí ve spárách mezi jednotlivými vrstvami cihel či tvárnic tak, aby nebylo samotné zdivo porušeno.

Podřezání zdiva řetězovou pilou
U starých objektů často chybí hydroizolace základů, příp. je za hranou své životnosti a již neslouží svému účelu. U takových objektů se provádí podřezání zdiva pomocí řetězové pily a vložení hydroizolace z asfaltových pásů.

Okolí řezu se při podřezávání zdiva stabilizuje deskoklíny, aby nedocházelo k opadávání a zhroucení. Do řezu se po jeho očištění vkládá vhodná hydroizolace v podobě plastových pásů, nerezových plechů či sklolaminátových desek. Tímto dojde k uzavření cesty, kterou proudila voda a zdi tak mohou postupně vysychat.

Cena, kterou po provedení podřezání zaplatíte, se pohybuje v rozmezí 2 000–8 000 Kč na metr čtvereční zdiva. Nejvíce závisí na materiálu zdiva a její tloušťce, tudíž v případě masivních kamenných zdí se tento způsob odvlhčení zdiva opravdu nevyplatí.

Chemická injektáž zdiva

Jedná se o přímou metodu vytvoření clony proti vzlínající vodě. Do zdiva se navrtají otvory, které jsou poté tlakově naplněny speciální chemickou směsí, která se volí podle příčiny navlhnutí, materiálu zdiva a také okolí stavby. Existují tedy injektáže hydrofobizující, částečně utěsňující a utěsňující. Injektáž zdiva vám zajistí specializovaná firma, která po provedení všech prací bude požadovat zaplacení přibližně 2 000–5 000 Kč na metr čtvereční.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Sanační omítka

Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější způsob odvlhčení domu, který je mezi lidmi velmi oblíbený. Spočívá pouze v zakoupení kyblíku speciální sanační omítky a v její aplikaci dle přiloženého návodu. Je ale nutné podotknout, že sanační omítka řeší pouze důsledek a nikoli příčinu vlhkosti zdiva. Může tedy pomoct zmenšit projevy, kterými je nadměrná vlhkost zdiva typická, ale dlouhodobý problém nevyřeší, takže v případě opravdu hodně postižených domů se nejedná o příliš vhodné řešení. Cena takové speciální sanační omítky se pohybuje v závislosti na výrobci v rozmezí 250–500 Kč na 20 kg balení omítkové směsi, což je ve srovnání se zbylými metodami výrazně ekonomičtější.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů