Jak změřit vlhkost zdiva

soutez

Vlhké zdivo poznáme celkem jednoduše buďto pohledem nebo dotykem na zeď. Někdy ale nepoznáme vlhkost na zdivu hned, ale až po čase, kdy se první nenápadné příznaky, jako jsou malé, postupně se zvětšující skvrnky vlhkosti projeví důrazněji. V tomto článku se zaměříme na metody měření vlhkosti zdiva.

Zejména u starších objektů se často setkáváme s vlhkostí zdiva. Příčiny mohou být různé, ať už je to vzlínající vlhkost z podloží způsobená nedostatečnou nebo zcela chybějící izolací, případně dešťová voda zatékající z nějakých důvodů do objektu nebo vlhkost způsobená srážením vodních par na stěnách objektu.

Proč měřit vlhkost zdiva

Vlhkost zdivu nesvědčí stejně tak jako nesvědčí lidskému zdraví. Na vlhkém zdivu se daří plísním a houbám a ani jedno není právě žádoucí.

Vlhkost zdiva bychom měli rovněž kontrolovat například před provedením zateplení objektu, abychom později nebyli zaskočeni tím, že po provedení zateplení se původně nenápadná vlhkost zdí ve sklepě přesunula i do vyšších pater, protože se najednou nemůže odvětrávat.

Ve chvíli, kdy se vlhké zdivo zateplí neprodyšným polystyrenem, vlhkost se začne přesouvat zejména do vnitřních prostor budovy. Před zateplení fasády je tedy potřeba provést měření vlhkosti zdiva a ujistit se, že není nadměrná.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaká je optimální vlhkost zdiva

Je třeba odlišovat vlhkost vzduchu a vlhkost zdiva. Zatímco vzdušná vlhkost se doporučuje mezi 40-60 %, vlhkost na povrchu zdiva znamená problém.

Vzdušná vlhkost se rozděluje do čtyř skupin a to:

  • nadměrné sucho (pohybuje se od 10 do 30 % vlhkosti),
  • ideální stav (od 40 do 60 % vlhkosti),
  • nadměrná vlhkost (70–80 % vlhkosti), mlha (90–100% vlhkosti).

Vlhkost zdiva je pak klasifikována dle ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva 11, takto:

Vlhkost u (%)Klasifikace
u < 3.0vlhkost velmi nízká
3.0 ≤ u < 5.0vlhkost nízká
5.0 ≤ u < 7.5vlhkost zvýšená
7.5 ≤ u < 10.0vlhkost vysoká
10.0<uvlhkost velmi vysoká
Vlhkost zdiva dle ČSN P 73 0610.
Měření vlhkosti zdiva
Měření vlhkosti zdiva je nutné provést například před zateplením fasády či provedením vnitřních obkladů stěn.

Metody měření vlhkosti zdiva

Pro měření vlhkosti zdiva existuje několik metod, které v zásadě rozdělujeme na metody přímé a nepřímé.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Přímá metoda měření vlhkosti

Pomocí přímé metody lze určit skutečné množství vody obsažené v materiálu. Při tomto měření je voda z materiálu vždy odstraněna – extrakcí nebo vysušením a následně vyhodnoceno její množství v odebraném vzorku. Vzorky materiálu musí být odebírané ze zdiva po odstranění omítky, a to v jedné ose ve třech výškách a třech hloubkách (0 až 2 cm, 2 až 4 cm a 5 a více cm) v každé výšce. V laboratoři se poté zvážením a následným vysušením zjistí úbytek hmotnosti, z kterého se stanoví hodnota vlhkosti materiálu, udávaná v hmotnostních %.

Nepřímá metoda měření vlhkosti zdiva

Oproti tomu nepřímé metody spočívají ve sledování hodnot majících vazbu na obsah vody v materiálu – například elektrická vodivost, šíření ultrazvukových vln, pohlcování vysokofrekvenčního záření apod.

K nepřímým metodám patří rovněž i chemické metody, spočívající v posouzení reakce vody s chemickým činidlem ve vzorku materiálu.

V praxi se nejčastěji používá kombinace obou metod v závislosti na konkrétním materiálu, zasolení zdiva a dalších vlivech, které by mohly mít dopad na naměřené hodnoty.

Jak provést odvlhčení zdivasanační metody, podřezání zdiva, chemická injektáž.

Vlhkoměry

Nejjednodušeji a nejrychleji lze vlhkost ve zdivu změřit různými vlhkoměry, určenými pro toto použití. Vlhkoměr pro měření vlhkosti zdiva nebo též dřeva, je většinou kapesní přístroj s hroty, které se zapichují do měřeného materiálu. Hodnota vlhkosti zdiva se zobrazí přímo na displeji. K dispozici jsou i přístroje, které nijak nenarušují povrch měřeného zdiva – není potřeba dělat sondy.

K nedestruktivním metodám dále patří měření zdiva mikrovlnnou metodou, která je velmi účinná, rychlá a poskytuje možnost okamžitého vyhodnocení, a navíc se jedná o soudně uznávaný druh měření vlhkosti stavebních konstrukcí.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Při volbě metody měření vlhkosti zdiva tak záleží na vaší volbě, a na tom, jak přesné hodnoty požadujete.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů